Законодательство Украины

 

Указ №760/2010 від 07.07.2010

Президент України

Про внесення змін до деяких указів Президента України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   Про внесення змін до деяких указів Президента України
 
 
   1. Внести до указів Президента України такі зміни:
 
   1) у статті 2 Указу Президента України від 2 червня 2010 року
N 662 ( 662/2010 ) "Про деякі питання Національного інституту
стратегічних досліджень" (зі зміною, внесеною Указом від 2 липня
2010 року N 747) ( 747/2010 ) цифри "315" замінити цифрами "350";
 
   2) статтю 3 Указу Президента України від 2 липня 2010 року
N 747 ( 747/2010 ) "Про Координаційний центр з упровадження
економічних реформ" викласти в такій редакції:
 
   "3. Затвердити   граничну   чисельність   працівників
Координаційного центру в кількості 35 штатних одиниць".
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, але не
раніше дня набрання чинності Указом Президента України від 2 липня
2010 року N 747 ( 747/2010 ) "Про Координаційний центр з
упровадження економічних реформ".
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 7 липня 2010 року
     N 760/2010Украина онлайн