Законодательство Украины

 

Закон №2372-VI від 29.06.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

            Про внесення змін
        до деяких законів України у зв'язку
       з організацією та проведенням фінальної
        частини чемпіонату Європи 2012 року
            з футболу в Україні
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "щ-2"
такого змісту:
 
   "щ-2) предмети (крім тих, що підпадають під  визначення
підакцизних товарів), які до 1 вересня 2012 року ввозяться на
митну територію України  у  митному  режимі  імпорту  УЄФА,
призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату (крім збірної
України) відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію
та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу в Україні" ( 962-16 ).
 
   Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у
спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік таких  предметів  за  кодами УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) визначається окремим законом. У
разі порушення цільового використання таких предметів або їх
відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію
застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків перед  бюджетами  та  державними  цільовими фондами"
( 2181-14 ).
 
   2. Пункт 11.48 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156) викласти в такій редакції:
 
   "11.48. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не
справляється під час ввезення на митну територію України предметів
під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від
оподаткування ввізним митом згідно з нормами пункту "щ-2" частини
першої статті 19 Закону України "Про Єдиний  митний  тариф"
( 2097-12 ).
 
   При порушенні цільового використання таких предметів або при
їх відчуженні на митній території України за будь-яку компенсацію
застосовуються норми підпункту 17.1.6-1 пункту 17.1 статті 17
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань  платників
податків перед  бюджетами  та  державними  цільовими фондами"
( 2181-14 ).
 
   3. Статтю 11 Закону України "Про організацію та проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"
( 962-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 44,
ст. 656) викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 11. Правила ввезення на митну територію України
         предметів, призначених для підготовки та
         проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року
         з футболу, УЄФА, учасниками чемпіонату
 
   1. Протягом дії цього Закону застосовується особливий порядок
оподаткування ввізним митом та справляння податку на додану
вартість при ввезенні у митному режимі імпорту  (реімпорту)
предметів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату
Євро-2012.
 
   2. УЄФА, особа, призначена УЄФА, або учасник чемпіонату (крім
збірної України) мають право ввозити предмети у митному режимі
імпорту (реімпорту) без сплати ввізного мита та податку на додану
вартість за правилами, встановленими Законом України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) та Законом України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ).
 
   3. Ввезення, пересилання на митну територію України наземних
транспортних  засобів,  які  використовуються  УЄФА,  особою,
призначеною УЄФА, або учасником чемпіонату, здійснюються у митному
режимі тимчасового ввезення.
 
   Такий наземний транспортний засіб не може використовуватися з
комерційною метою (для отримання доходу).
 
   Декларантами предметів, призначених для здійснення заходів з
підготовки та проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА, особи,
призначені УЄФА, учасники чемпіонату або призначені ними митні
брокери.
 
   4. До предметів, призначених для підготовки та проведення
чемпіонату Євро-2012, застосовується спрощений порядок митного
оформлення.
 
   Спрощений порядок митного оформлення полягає у пропуску через
митний кордон України і митному оформленні предметів, призначених
для здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату
Євро-2012, без прийняття митним органом рішення про допущення
предметів до переміщення через митний кордон України в митному
режимі імпорту або тимчасового ввезення, передбаченого статтею 207
Митного кодексу України ( 92-15 ), та без подання документів, що
відповідно до законодавства видаються органами державної влади і є
передумовою здійснення митного контролю та митного оформлення
таких  товарів,  зокрема,  що  підтверджують  проведення
санітарно-епідеміологічного,  ветеринарного,   фітосанітарного,
радіологічного,  екологічного  видів  контролю;  сертифікатів
походження, якості, відповідності; дозволів, свідоцтв, посвідчень,
ліцензій,  висновків  та  інших рішень уповноважених органів
державної влади.
 
   Предмети, призначені для здійснення заходів із підготовки та
проведення чемпіонату Євро-2012, підлягають оформленню митним
органом за місцем здійснення зазначених заходів або митним органом
у пункті пропуску через митний кордон України таких предметів.
 
   Переміщення через  митний кордон України особистих речей
учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у
порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення
(пересилання) в Україну, митного оформлення й  оподаткування
особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами  на  митну  територію  України"
( 2681-14 ).
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
до 1 вересня 2012 року.
 
   2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, застосовуються в частинах, що не
суперечать нормам цього Закону.
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
нормами цього Закону;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами  виконавчої  влади  нормативно-правових  актів  у
відповідність із нормами цього Закону;
 
   установити  перелік товарів згідно з кодами Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), передбачений пунктом "щ-2" частини
першої  статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) та викласти його у проекті закону разом з переліком
послуг, визначення яких передбачено Законом України від 21 травня
2010 року N 2284-VI ( 2284-17 ) "Про внесення зміни до Закону
України "Про податок на додану вартість";
 
   затвердити спеціальну (спрощену) форму митної декларації для
декларування товарів, призначених для підготовки та проведення в
Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що ввозяться у
період дії цього Закону на митну територію  України  УЄФА,
учасниками чемпіонату та призначеними особами.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 29 червня 2010 року
     N 2372-VIУкраина онлайн