Законодательство Украины

 

Лист №40-111/4062-14430 від 20.08.2010

Національний банк України

Щодо складання форми статистичної звітності N 613 (файл #D8)

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
    Департамент нормативно-методологічного забезпечення
        банківського регулювання та нагляду
 
               Л И С Т
 
         20.08.2010 N 40-111/4062-14430
 
                   Головним управлінням НБУ
                   в Автономній Республіці Крим
                   та по м. Києву
                   і Київській області
                   Територіальним
                   управлінням НБУ
                   Банкам України
                   Департаменту безвиїзного
                   банківського нагляду
                   Департаменту
                   інспектування банків
                   Департаменту інформатизації
 
 
            Щодо складання форми
          статистичної звітності N 613
              (файл #D8)
 
 
   У зв'язку  із внесенням змін (1) до Правил організації
статистичної звітності, що подається до Національного  банку
України, затверджених постановою Правління Національного банку
України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03, za353-03 ), надаємо
роз'яснення щодо відображення у формі статистичної звітності N 613
"Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з
контрагентами та інсайдерами" (далі - форма N 613) інформації
стосовно операцій, які обліковуються за балансовими рахунками
N 1500 "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках",
N 3578 "Інші нараховані доходи", N 3579  "Прострочені  інші
нараховані доходи".
 
----------------
   (1) Постанова Правління Національного банку України  від
26.05.2010 N 244 ( z0406-10 ) "Про затвердження Змін до Правил
організації статистичної звітності, що подається до Національного
банку України".
 
   Щодо відображення  інформації  стосовно  операцій,  які
обліковуються за балансовим рахунком N 1500 "Кореспондентські
рахунки, що відкриті в інших банках".
 
   Починаючи зі звітної дати 01.09.2010, дані за колонкою 24
"Код стану заборгованості контрагента/інсайдера" у формі N 613
( za353-03  ) за активними операціями, що відображаються за
балансовим рахунком N 1500 "Кореспондентські рахунки, що відкриті
в інших банках", зазначаються з урахуванням таких вимог:
 
------------------------------------------------------------------
| Вид заборгованості | Класифікація виду |   Код стану   |
|контрагента/інсайдера |  заборгованості  |  заборгованості  |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|кошти, що розміщені на|"Стандартна"    |     11     |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-нерезидентах, |          |          |
|які за рейтингом   |          |          |
|країни (2) віднесені |          |          |
|до груп 1-2;     |          |          |
|кошти, що розміщені на|          |          |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-резидентах   |          |          |
|(крім банків що    |          |          |
|визнані банкрутами або|          |          |
|ліквідовуються)    |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|кошти, що розміщені на|"Під контролем"   |     12     |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-нерезидентах, |          |          |
|які за рейтингом   |          |          |
|країни віднесені до  |          |          |
|групи 3        |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|кошти, що розміщені на|"Субстандартна"   |     13     |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-нерезидентах, |          |          |
|які за рейтингом   |          |          |
|країни віднесені до  |          |          |
|груп 4-5       |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|кошти, що розміщені на|"Сумнівна"     |     14     |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-нерезидентах, |          |          |
|які за рейтингом   |          |          |
|країни віднесені до  |          |          |
|груп 6-7;       |          |          |
|кошти, що розміщені на|          |          |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-нерезидентах, |          |          |
|що розташовані в   |          |          |
|країнах, рейтинг яких |          |          |
|не підтверджений   |          |          |
|однією з провідних  |          |          |
|світових рейтингових |          |          |
|компаній       |          |          |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|кошти, що розміщені на|"Безнадійна"    |     15     |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-нерезидентах, |          |          |
|які за рейтингом   |          |          |
|країни віднесені до  |          |          |
|групи 8;       |          |          |
|кошти, що розміщені на|          |          |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках-нерезидентах, |          |          |
|що зареєстровані в  |          |          |
|офшорних зонах;    |          |          |
|кошти, що розміщені на|          |          |
|кореспондентських   |          |          |
|рахунках, відкритих в |          |          |
|банках (резидентах і |          |          |
|нерезидентах) що   |          |          |
|визнані банкрутами або|          |          |
|ліквідовуються за   |          |          |
|рішенням уповноважених|          |          |
|органів        |          |          |
------------------------------------------------------------------
 
----------------
   (2) Рейтинг країни, що визначається міжнародними рейтинговими
агентствами, доводиться до відома банків Національним банком
України  відповідно  до Положення про порядок формування та
використання резерву для  відшкодування  можливих  втрат  за
кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ).
 
   Щодо відображення  інформації  стосовно  операцій,  які
обліковуються за балансовими рахунками N 3578 "Інші нараховані
доходи", N 3579 "Прострочені інші нараховані доходи".
 
   Відповідно до пункту 2 пояснення щодо заповнення форми N 613
( za353-03 ) у звіті надається інформація за активними операціями,
які відображаються за їх балансовою вартістю.
 
   Враховуючи зазначене, інформація про нараховані доходи, які
відповідно  до  нормативно-правових актів Національного банку
України обліковуються за балансовими рахунками N 3578 "Інші
нараховані доходи", N 3579 "Прострочені інші нараховані доходи" та
не відносяться до складу балансової вартості активу (наприклад:
нараховані доходи за депозитарними послугами зберігача цінних
паперів, послугами реєстратора, прострочені нараховані доходи за
розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку тощо), до форми
N 613 ( za353-03 ) не включається.
 
 Перший заступник
 керівника Служби
 банківського нагляду                В.П.МироненкоУкраина онлайн