Законодательство Украины

 

Лист №11/2-10.16/8815-ЕП від 21.08.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Про посилення митного контролю ввезення в Україну руд металів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         21.08.2010 N 11/2-10.16/8815-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
                   (крім Енергетичної
                   регіональної
                   та Інформаційної
                   регіональної митниць)
                   Центральному митному
                   управлінню лабораторних
                   досліджень та експертної
                   роботи
 
 
         Про посилення митного контролю
         ввезення в Україну руд металів
 
 
   Начальникам регіональних  митниць,  митниць  під особисту
відповідальність забезпечити посилений контроль за ввезенням на
митну територію України руд металів (за переліком, що додається),
у тому числі й у митному режимі переробки на митній території
України. Митне оформлення руд металів здійснювати з обов'язковим
залученням відділів контролю митної вартості та класифікації
товарів  та відбором проб і зразків товарів для проведення
досліджень  в  експертних  підрозділах  Центрального  митного
управління лабораторних досліджень та експертної роботи.
 
   Про виявлені факти невірної класифікації товарів, внесення
неповної або недостовірної  інформації  до  31-ї  графи  ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) невідкладно інформувати Департамент
митної вартості та класифікації товарів.
 
   Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та
експертної  роботи  забезпечити методологічну допомогу митним
органам з питань ідентифікації, розрахунку вмісту металів в рудах
і відбору проб та зразків руд металів, а також організувати
позачергове проведення експертиз зазначених проб та зразків.
 
   Здійснити перевірку руд металів, що розміщуються в митний
режим переробки на митній території України. Особливу увагу
приділити кількісному вмісту металів у ввезеній руді у порівнянні
з кількістю металів у напівфабрикатах або готових виробах, обсягам
напівфабрикатів або готових виробів та відходів.
 
   Забезпечити посилення контролю за правильністю визначення
митної вартості руд металів, які імпортуються на митну території
України з урахування якісного складу руд металів, у тому числі
кількісного вмісту основного металу (металів).
 
   У всіх   випадках  виявлення  невірної  класифікації,
недостовірної інформації у графі 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ),
заниження  митної вартості таких товарів забезпечити повноту
оподаткування, проаналізувати причини, які призвели до заниження
податкових зобов'язань, та притягнути до відповідальності за
порушення митних правил осіб, винних у виявлених порушеннях.
Розглянути  питання  про  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності посадових осіб митних органів, до посадових
обов'язків яких входить забезпечення контролю за відповідними
митними оформленнями.
 
   Про проведену роботу у місячний термін доповісти Департаменту
митної вартості та класифікації товарів.
 
 Т.в.о. Голови Служби               О.М.Дороховський
 
 
                   Додаток
 
 
               ПЕРЕЛІК
    товарних кодів за якими класифікуються руди металів
 
 
------------------------------------------------------------------
| Код згідно |          Назва товару          |
|  УКТЗЕД  |                         |
|( 2371а-14 ) |                         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2519 10 00 00|- карбонат магнію природний (магнезит)      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2601   |Руди та концентрати залізні, включаючи випалений |
|       |пірит:                      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|       |- руди та концентрати залізні, крім випаленого  |
|       |піриту:                      |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2601 11 00 |- - неагломеровані:                |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2601 11 00 10|- - - концентрати залізні             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2601 11 00 90|- - - інші                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2601 12 00 |- - агломеровані:                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2601 12 00 10|- - - котуни з руди залізної           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2601 12 00 90|- - - інші                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2601 20 00 00|- випалений пірит                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2602 00 00 00|Руди та концентрати марганцеві, включаючи     |
|       |марганцевисті залізні руди та концентрати із   |
|       |вмістом марганцю 20 мас.% або більше в перерахунку|
|       |на сухий продукт                 |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2603 00 00 00|Руди та концентрати мідні             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2604 00 00 00|Руди та концентрати нікелеві           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2605 00 00 00|Руди та концентрати кобальтові          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2606 00 00 00|Руди та концентрати алюмінієві          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2607 00 00 00|Руди та концентрати свинцеві           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2608 00 00 00|Руди та концентрати цинкові            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2609 00 00 00|Руди та концентрати олов'яні           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2610 00 00 00|Руди та концентрати хромові            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2611 00 00 00|Руди та концентрати вольфрамові          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2612   |Руди та концентрати уранові або торієві:     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2612 10  |- руди та концентрати уранові:          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2612 10 10 00|- - руди уранові, смолка уранова та їх концентрати|
|       |із вмістом урану більш як 5 мас.%         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2612 10 90 00|- - інші                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2612 20  |- руди та концентрати торієві:          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2612 20 10 00|- - монацит; ураноторіаніт, інші руди та     |
|       |концентрати торієві з вмістом торію більш як 20  |
|       |мас.%                       |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2612 20 90 00|- - інші                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2613   |Руди та концентрати молібденові:         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2613 10 00 00|- випалені                    |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2613 90 00 00|- інші                      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2614 00  |Руди та концентрати титанові:           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2614 00 10 00|- ільменіт та його концентрати          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2614 00 90 00|- інші                      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2615   |Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві|
|       |або цирконієві:                  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2615 10 00 00|- руди та концентрати цирконієві         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2615 90  |- інші:                      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2615 90 10 00|- - руди та концентрати ніобієві або танталові  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2615 90 90 00|- - руди та концентрати ванадієві         |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2616   |Руди та концентрати дорогоцінних металів:     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2616 10 00 00|- руди та концентрати срібні           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2616 90 00 00|- інші                      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|  2617   |Інші руди та концентрати:             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2617 10 00 00|- руди та концентрати сурм'яні          |
|-------------+--------------------------------------------------|
|2617 90 00 00|- інші                      |
------------------------------------------------------------------
 
Украина онлайн