Законодательство Украины

 

Лист №1/9-620 від 13.09.2010

МОН

Щодо підготовки статистичної форми 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2010/2011 навчального року"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
           13.09.2010 N 1/9-620
 
                   Ректорам (директорам) вищих
                   навчальних закладів
                   I-IV рівнів акредитації,
                   підпорядкованих Міністерству
                   освіти і науки
 
 
        Щодо підготовки статистичної форми
       2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу
       на початок 2010/2011 навчального року"
 
 
   На виконання наказу Держкомстату України від 20.08.2009 р.
N 318  ( v0318202-09, va318202-09 )  "Про затвердження форми
державного спостереження N 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу
на початок навчального року" просимо до 28.09.2010 р. надіслати
Форму 2-3 нк "Звіт вищого навчального  закладу  на  початок
2010/2011 навчального року" за раніше відпрацьованою технологією
автоматизованого формування, контролю, передачі та обробки даних,
що  розроблена  Відділенням  інформаційно-аналітичних  систем
управління науково-освітньою  галуззю  Інституту  інноваційних
технологій і змісту освіти, в електронному вигляді за адресами:
ministry@mon.gov.ua та gioc@mon.gov.ua.
 
   Інструкцію щодо заповнення статистичної Форми 2-3 нк  в
електронному варіанті та програмне забезпечення можна отримати за
вищезазначеними адресами.
 
   До моменту подачі звіту за Формою 2-3 нк до  обласних
(міських) головних управлінь статистики основні показники звіту
необхідно узгодити з Департаментом вищої освіти.
 
   Враховуючи викладене, просимо Вас відрядити до Департаменту
вищої освіти (м. Київ, проспект Перемоги, 10, кімната 235)
працівника, відповідального за зведення  Форми  2-3  нк,  з
підготовленим звітом в електронному варіанті на магнітних носіях
та паперовому варіанті, скріпленого підписом керівника вищого
навчального закладу та печаткою (за графіком, що додається).
 
   Звертаємо особливу  увагу  на  правильність  заповнення
показників виконання державного замовлення, зокрема:
   - зарахування іноземних громадян за цільовими направленнями
МОН, які вказуються в число зарахованих на перший курс за рахунок
державного замовлення;
   - зарахування  іноземних  громадян  за  кошти  фізичних
(юридичних) осіб вказуються лише в загальному контингенті;
   - зарахування осіб на старші курси та  зарахування  на
поповнення  академічних  груп  вказуються  лише в загальному
контингенті студентів у розрізі курсів навчання;
   - зарахування осіб пільгових категорій;
   - заповнення форм щодо випуску студентів, що навчались за
кошти державного бюджету та тих, які отримали направлення на
роботу.
   Контактні телефони  для  довідок:  486-27-78,  486-13-16,
486-71-98.
 
 Заступник Міністра                   Є.М.Суліма
 
 
               ГРАФІК
     подання Форми 2-3 нк "Звіт вищого навчального
     закладу на початок 2010/2011 навчального року"
     до Департаменту вищої освіти вищими навчальними
     закладами I-IV рівнів акредитації за областями
 
 
 28 вересня 2009 року    м. Київ, Київська область
 
 29 вересня 2009 року    Вінницька, Волинська, Житомирська,
               Кіровоградська, Миколаївська,
               Полтавська, Сумська, Херсонська,
               Черкаська, Чернігівська області
 
 30 вересня 2009 року    Донецька, Запорізька,
               Одеська, Хмельницька області
 
 1 жовтня 2009 року     Автономна Республіка Крим,
               м. Севастополь, Дніпропетровська,
               Харківська, Луганська області
 
 4 жовтня 2009 року     Закарпатська, Івано-Франківська,
               Львівська, Рівненська, Тернопільська,
               Чернівецька областіУкраина онлайн