Законодательство Украины

 

Постанова №343 від 10.09.2010

Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)

Про Роз'яснення щодо формування складу територіальних виборчих комісій під час проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

            П О С Т А Н О В А
 
            10.09.2010 N 343
 
       Про Роз'яснення щодо формування складу
    територіальних виборчих комісій під час проведення
      чергових виборів депутатів Верховної Ради
       Автономної Республіки Крим, місцевих рад
       та сільських, селищних, міських голів
            31 жовтня 2010 року
 
 
   Відповідно до статей 3, 21, 22, пунктів 1, 2 частини першої
статті 24 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 2487-17 ), керуючись статтями 11 - 13, пунктами
4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити   Роз'яснення  щодо  формування  складу
територіальних виборчих комісій під час проведення  чергових
виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010
року (додається).
 
   2. Цю  постанову  надіслати  виборчій комісії Автономної
Республіки Крим, а також обласним, Севастопольській  міській
державним адміністраціям для доведення до відома районних, міських
(у містах, де утворені районні у місті ради та (або) до складу
яких входить інше місто, селище, село) виборчих комісій після
сформування нового складу цих комісій.
 
 
 Заступник Голови Центральної виборчої комісії      А.МАГЕРА
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 10 вересня 2010 року N 343
 
              РОЗ'ЯСНЕННЯ
   щодо формування складу територіальних виборчих комісій
     під час проведення чергових виборів депутатів
      Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
    місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
            31 жовтня 2010 року
 
 
   Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення однакового
застосування окремих положень Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад  та
сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) (далі - Закон) при
формуванні складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють
підготовку та проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів 31 жовтня 2010 року.
 
       1. Суб'єкти подання кандидатур до складу
         територіальних виборчих комісій
 
   1.1. Склад територіальних виборчих комісій формується  в
порядку, визначеному Законом ( 2487-17 ) та цим Роз'ясненням,
відповідно Центральною  виборчою  комісією,  Верховною  Радою
Автономної  Республіки  Крим,  виборчою  комісією  Автономної
Республіки Крим, районними та міськими (міст, де утворені районні
у місті ради, крім міст Києва та Севастополя, та (або) до складу
яких входить інше місто, селище, село) виборчими комісіями.
 
   1.2. Склад територіальних виборчих комісій формується:
 
   1) виборчої комісії Автономної Республіки Крим - Верховною
Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 53 дні до дня
виборів (до 7 вересня  2010  року  включно)  за  поданнями
зареєстрованих у встановленому законом порядку республіканських в
Автономній Республіці Крим організацій політичних партій (до
складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим можуть входити
громадяни України, місце проживання яких зареєстровано в межах
Автономної Республіки Крим);
 
   2) обласної виборчої комісії - Центральною виборчою комісією
не пізніш як за 45 днів до дня виборів (до 15 вересня 2010 року
включно) за поданнями обласних організацій політичних партій (до
складу обласної виборчої комісії можуть входити громадяни України,
місце проживання яких зареєстровано в межах області);
 
   3) районної (крім районних в Автономній Республіці Крим)
виборчої комісії - Центральною виборчою комісією не пізніш як за
45 днів до дня виборів (до 15 вересня 2010 року включно) за
поданнями районних організацій політичних партій (до  складу
районної виборчої комісії можуть входити громадяни України, місце
проживання яких зареєстровано в межах району);
 
   4) міської (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя)
виборчої комісії - Центральною виборчою комісією не пізніш як за
45 днів до дня виборів (до 15 вересня 2010 року включно) за
поданнями міських організацій політичних партій (до складу міської
виборчої комісії можуть  входити  громадяни  України,  місце
проживання яких зареєстровано в межах міста);
 
   5) районної  у  місті  Севастополі  виборчої  комісії -
Центральною виборчою комісією не пізніш як за 45 днів до дня
виборів (до 15 вересня 2010 року включно) за поданнями районних у
місті Севастополі організацій політичних партій  (до  складу
районної в місті Севастополі виборчої комісії можуть входити
громадяни України, місце проживання яких зареєстровано в межах
відповідного району в місті);
 
   6) районної (районів в Автономній Республіці Крим) виборчої
комісії - виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш
як за 45 днів до дня виборів (до 15 вересня 2010 року включно) за
поданнями районних (у районах в Автономній Республіці Крим)
організацій політичних партій (до складу районної (районів в
Автономній Республіці Крим) виборчої комісії можуть  входити
громадяни України, місце проживання яких зареєстровано в межах
району);
 
   7) міської (міст республіканського в Автономній Республіці
Крим значення) виборчої комісії - виборчою комісією Автономної
Республіки Крим не пізніш як за 45 днів до дня виборів (до 15
вересня  2010  року  включно)  за  поданнями  міських (міст
республіканського  в  Автономній  Республіці  Крим  значення)
організацій  політичних  партій  (до  складу  міської  (міст
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої
комісії можуть входити громадяни України, місце проживання яких
зареєстровано в межах міста);
 
   8) міської (крім міст обласного значення, міст Києва та
Севастополя, міст республіканського в Автономній Республіці Крим
значення, міст, до складу яких входить інше місто, селище, село)
виборчої комісії - районною виборчою комісією не пізніш як за 41
день до дня виборів (до 19 вересня 2010 року включно) за поданнями
районних організацій політичних партій (до складу міської (крім
міст обласного значення, міст Києва  та  Севастополя,  міст
республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міст, до
складу яких входить інше місто, селище, село) виборчої комісії
можуть  входити  громадяни  України,  місце  проживання яких
зареєстровано в межах такого міста);
 
   9) селищної виборчої комісії - районною виборчою комісією не
пізніш як за 41 день до дня виборів (до 19 вересня 2010 року
включно) за поданнями районних організацій політичних партій (до
складу селищної виборчої комісії можуть входити громадяни України,
місце проживання яких зареєстровано в межах такого селища);
 
   10) сільської виборчої комісії - районною виборчою комісією
не пізніш як за 41 день до дня виборів (до 19 вересня 2010 року
включно) за поданнями районних організацій політичних партій (до
складу  сільської  виборчої комісії можуть входити громадяни
України, місце проживання яких зареєстровано в межах такого села);
 
   11) районної в місті (у містах, де утворені районні у місті
ради, крім міст Києва та Севастополя) виборчої комісії - міською
виборчою комісією не пізніш як за 36 днів до дня виборів (до 24
вересня 2010 року включно) за поданнями міських організацій
політичних партій (до складу районної в місті виборчої комісії
можуть  входити  громадяни  України,  місце  проживання яких
зареєстровано в межах відповідного району в місті);
 
   12) міської (міста, що входить до складу іншого міста)
виборчої комісії - міською виборчою комісією не пізніш як за 36
днів до дня виборів (до 24 вересня 2010 року включно) за поданнями
міських організацій політичних партій міста, до складу якого
входить відповідне місто, а в разі їх відсутності - організацій
цих політичних партій вищого рівня (до складу міської (міста, що
входить до складу іншого міста) виборчої комісії можуть входити
громадяни України, місце проживання яких зареєстровано в межах
міста, яке входить до складу відповідного міста);
 
   13) селищної (селища, що входить до складу міста) виборчої
комісії - міською виборчою комісією не пізніш як за 36 днів до дня
виборів (до 24 вересня 2010 року включно) за поданнями міських
організацій політичних партій міста, до складу якого входить
відповідне селище, а в разі їх відсутності - організацій цих
політичних партій вищого рівня (до складу селищної (селища, що
входить до складу міста) виборчої комісії можуть входити громадяни
України, місце проживання яких зареєстровано в межах такого
селища);
 
   14) сільської (села, що входить до складу міста) виборчої
комісії - міською виборчою комісією не пізніш як за 36 днів до дня
виборів (до 24 вересня 2010 року включно) за поданнями міських
організацій політичних партій міста, до складу якого входить
відповідне село, а в разі їх відсутності - організацій цих
політичних партій вищого рівня (до складу сільської (села, що
входить до складу міста) виборчої комісії можуть входити громадяни
України, місце проживання яких зареєстровано в межах такого села).
 
   1.3. Відповідно  до  частини  другої  статті  22 Закону
( 2487-17 ) право подання кандидатур до складу територіальних
виборчих комісій (далі - подання) мають:
 
   місцева організація політичної партії, депутатська фракція
якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного
скликання;
 
   зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній
адміністративно-територіальній  одиниці  місцеві  організації
політичних партій, що входять до виборчого блоку, депутатська
фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України
поточного скликання;
 
   усі зареєстровані  в  установленому  законом  порядку  у
відповідній  адміністративно-територіальній  одиниці  місцеві
організації всіх політичних партій, які мають намір висувати
кандидатів на відповідних місцевих виборах.
 
   1.4. В Апараті Верховної Ради України шостого скликання
зареєстровані депутатські фракції таких політичних партій:
 
   Партія регіонів (Фракція Партії регіонів у Верховній Раді
України шостого скликання);
 
   Комуністична партія України (Фракція Комуністичної партії
України).
 
   1.5. В Апараті Верховної Ради України шостого скликання
зареєстровані депутатські фракції виборчих блоків, до складу яких
входять такі політичні партії:
 
   Політична партія  Всеукраїнське  об'єднання "Батьківщина",
Українська соціал-демократична партія, Партія "Реформи і порядок"
(Фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина");
 
   Політична партія "Наша Україна", Політична партія "Народна
Самооборона", Народний Рух України, Українська Народна Партія,
Українська   республіканська   партія   "Собор",   Партія
Християнсько-Демократичний Союз, Політична партія "Європейська
партія України", Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників
Вітчизни (Фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА");
 
   Народна Партія (Фракція "Блок Литвина").
 
   1.6. Кожна із зареєстрованих в установленому законом порядку
місцевих організацій політичних партій, зазначених у пунктах 1.4
та 1.5 цього Роз'яснення, може запропонувати до складу відповідної
територіальної виборчої комісії не більше ніж по три кандидатури.
 
   Усі інші зареєстровані в установленому законом порядку у
відповідній  адміністративно-територіальній  одиниці  місцеві
організації політичних партій, які мають намір висувати кандидатів
на відповідних місцевих виборах, можуть запропонувати до складу
відповідної територіальної виборчої комісії по одній кандидатурі.
 
   1.7. При  виникненні  обставин,  визначених  частиною
шістнадцятою статті 22 Закону ( 2487-17 ), суб'єктами подання є
голова  виборчої  комісії,  що  формує  склад  відповідної
територіальної виборчої комісії, а також Голова  Центральної
виборчої комісії за пропозиціями членів Центральної виборчої
комісії.
 
       2. Порядок подання кандидатур до складу
         територіальної виборчої комісії
 
   2.1. Подання вноситься за формою, встановленою постановою
Центральної виборчої комісії від 2 вересня 2010 року N 334
( v0334359-10 ), на паперовому носії та в електронній формі на
оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R) у форматі MS Word.
 
   До подання додається заява кожної особи, запропонованої для
включення до складу територіальної виборчої комісії, про її згоду
на участь у роботі відповідної виборчої комісії, разом  із
ксерокопією першої та другої сторінок, а також сторінки із
відміткою про зареєстроване місце проживання паспорта громадянина
України такої особи. До подання також додається копія свідоцтва
про реєстрацію місцевої організації партії виданого відповідним
органом юстиції Міністерства юстиції України, засвідчена цим
органом або в порядку, встановленому Законом  України  "Про
нотаріат" ( 3425-12 ).
 
   2.2. Подання вноситься до відповідної виборчої комісії за
підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується
печаткою  місцевої  організації партії або печаткою місцевої
організації цієї політичної партії вищого рівня.
 
   2.3. У разі невідповідності внесеного подання та доданих до
нього документів вимогам статті 22 Закону ( 2487-17 ) або
встановленій Центральною виборчою комісією формі таке подання
підлягає відхиленню.
 
   Кандидатури, які не відповідають вимогам статей 3 та 21
Закону ( 2487-17 ), до складу виборчої комісії не включаються.
 
   Рішення щодо відхилення  відповідних  подань  і  окремих
кандидатур не приймається.
 
   2.4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є
підставою для відхилення внесених кандидатур. Відповідна виборча
комісія невідкладно повідомляє суб'єкта подання про виявлені
описки та неточності щодо кожної окремої кандидатури.
 
   Такі описки та неточності можуть бути виправлені шляхом
внесення уточненого подання щодо відповідних кандидатур не пізніше
наступного дня після дня направлення суб'єкту подання зазначеного
повідомлення, але не пізніше дня, що передує дню проведення
жеребкування.
 
   У разі ненадходження в установлений строк уточненого подання
виборча комісія не враховує відповідне подання при формуванні
складу територіальної виборчої комісії. Таке подання або окремі
кандидатури вважаються відхиленими. Рішення про їх відхилення не
приймається.
 
      3. Порядок включення кандидатур до складу
         територіальної виборчої комісії
 
   3.1. Територіальна  виборча  комісія формується у складі
голови, заступника голови, секретаря та інших членів, у кількості
не менше 9 і не більше 18 осіб.
 
   3.2. Якщо подання не надійшли в установлені статтею 22 Закону
( 2487-17 ) строки або до складу територіальної виборчої комісії
запропоновано менше ніж 9 осіб, склад територіальної виборчої
комісії формується у визначені частинами четвертою - дев'ятою
статті 22 Закону ( 2487-17 ) строки за поданням голови виборчої
комісії, що формує склад відповідної територіальної виборчої
комісії, а в разі відсутності чи відхилення такого подання - за
поданням Голови Центральної виборчої комісії за пропозиціями
членів Центральної виборчої комісії.
 
   3.3. До складу територіальної виборчої комісії, за наявності
та за умови відповідності Закону ( 2487-17 ), включаються:
 
   від місцевої організації Партії регіонів - три кандидатури;
 
   від місцевої організації Комуністичної партії України - три
кандидатури;
 
   від зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих
організацій Політичної   партії   Всеукраїнське   об'єднання
"Батьківщина", Української соціал-демократичної партії, Партії
"Реформи і порядок" - три кандидатури;
 
   від зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих
організацій Політичної партії "Наша Україна", Політичної партії
"Народна  Самооборона",  Народного  Руху України, Української
Народної Партії, Української республіканської партії "Собор",
Партії  Християнсько-Демократичний  Союз,  Політичної  партії
"Європейська партія України", Громадянської партії "ПОРА", Партії
захисників Вітчизни - три кандидатури;
 
   від зареєстрованої в установленому законом порядку місцевої
організації Народної Партії - три кандидатури.
 
   3.4. Рішення щодо кандидатур, які не підлягають включенню до
складу територіальної виборчої комісії, відповідна виборча комісія
не приймає.
 
   3.5. Кандидатури від усіх зареєстрованих в установленому
законом порядку у  відповідній  адміністративно-територіальній
одиниці місцевих організацій усіх політичних партій, які мають
намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах (по
одній кандидатурі від місцевої організації однієї політичної
партії), крім місцевих організацій політичних партій, зазначених у
пунктах  1.4,  1.5 цього Роз'яснення, включаються до складу
територіальної виборчої комісії за результатами жеребкування, що
проводиться  виборчою комісією, яка формує склад відповідної
територіальної виборчої комісії, не пізніш як на другий день після
закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу такої
комісії.
 
   Жеребкуванням визначається не більше трьох кандидатур, які
підлягають включенню до складу територіальної виборчої комісії з
числа кандидатур, внесених від усіх зареєстрованих в установленому
законом  порядку  у відповідній адміністративно-територіальній
одиниці місцевих організацій усіх політичних партій, крім місцевих
організацій політичних партій, зазначених у пунктах 1.4, 1.5 цього
Роз'яснення.
 
   Порядок проведення жеребкування  визначається  Центральною
виборчою комісією.
 
   3.6. Виборчі комісії, які згідно із Законом ( 2487-17 )
формують склад відповідних територіальних  виборчих  комісій,
одночасно  призначають  голову,  заступника голови, секретаря
виборчої комісії.
 
   Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої
комісії мають бути призначені від різних суб'єктів подання -
місцевих організацій політичних партій.
 
   3.7. Особі, включеній до складу територіальної  виборчої
комісії, видається посвідчення за формою, встановленою постановою
Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року N 319
( v0319359-10 ).
 
   3.8. Рішення про формування складу територіальної виборчої
комісії оприлюднюється виборчою комісією, яка сформувала склад
територіальної виборчої комісії, у відповідних місцевих друкованих
засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб не
пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії           Т.ЛУКАШУкраина онлайн