Законодательство Украины

 

Рішення №401 від 09.09.2010

НКРЗ

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та власними рішеннями

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            09.09.2010 N 401
 
 
     Про стан виконавської дисципліни, організації
     виконання завдань, визначених законами України,
      постановами Верховної Ради України, актами
     Президента України, Кабінету Міністрів України
           та власними рішеннями
 
 
   Відповідно до вимог доручення Прем'єр-Міністра України від
02.07.2010 N 40056/0/1-10, проаналізувавши стан загальнодержавної
і відомчої нормативно-правової бази з  питань  контролю  за
виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України та власних рішень,
Національна комісія  з  питань  регулювання  зв'язку  України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до  відома  інформацію  директора  Департаменту
забезпечення діяльності Покутного П.Г. та заступника начальника
Юридичного управління   Поташева   С.В.   щодо   аналізу
нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів
України, постанов Верховної Ради України,  актів  Президента
України,  Кабінету  Міністрів  України та стану виконавської
дисципліни в апараті НКРЗ.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів НКРЗ:
   - посилити контроль за виконавською дисципліною і рівнем
відповідальності кадрів;
   - забезпечити належний контроль за виконанням доручень;
   - у разі порушення виконавської дисципліни притягати винних
осіб до відповідальності.
 
   3. Юридичному  управлінню  та  Відділу  документального
забезпечення  та  контролю  у  разі  внесення  змін  до
нормативно-правових актів з питань контролю за виконанням завдань,
визначених законами України, постановами Верховної Ради України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, своєчасно
подавати пропозиції щодо внесення змін до відповідних рішень НКРЗ.
 
   4. Департаменту  забезпечення  діяльності   підготувати
пропозиції  щодо впровадження в НКРЗ автоматизованої системи
"Діловодство та контроль виконання доручень".
 
   5. Відділу  документального  забезпечення  та  контролю
щоквартально доповідати на засіданнях НКРЗ про стан виконавської
дисципліни.
 
 Голова                         В.ОлійникУкраина онлайн