Законодательство Украины

 

Лист №1/9-617 від 10.09.2010

МОН

Стосовно вибору пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
           10.09.2010 N 1/9-617
 
                   Ректорам вищих
                   навчальних закладів
                   Міністерства освіти і науки
 
 
       Стосовно вибору пріоритетних тематичних
     напрямів наукових досліджень вищих навчальних
        закладів Міністерства освіти і науки
 
 
   З метою подальшого удосконалення системи наукових досліджень
та їх фінансування у вищих навчальних закладах Міністерства освіти
і науки, підвищення їх ефективності та результативності прошу до
17 вересня 2010 року подати до міністерства ухвалений на Вченій
раді ВНЗ перелік пріоритетних тематичних  напрямів  наукових
досліджень та розробок ВНЗ на період 2011-2013 рр.
 
   Вибір кожним  ВНЗ  пріоритетних  тематичних  напрямів
фундаментальних досліджень має відповідати напрямам, визначеними в
Основних  наукових  напрямах  та  найважливіших  проблемах
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук на 2009-2013 рр., затверджених спільним наказом
МОН та НАН від 26.11.09 N 1066/609 ( z0337-10 ).
 
   Вибір пріоритетних   тематичних   напрямів   прикладних
досліджень - відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки" (N 2623-III ( 2623-14 ) від 11 липня
2001 р.).
 
   Кількість вибраних   пріоритетних  тематичних  напрямів
визначається чисельністю штатних науково-педагогічних працівників
(НПП), які працюють у ВНЗ, за наступним порядком:
 
   для фундаментальних досліджень:
   для ВНЗ I категорії (чисельність НПП більше 800 осіб) - не
більше 5 (п'яти) пріоритетних тематичних напрямів;
   для ВНЗ II категорії (чисельність НПП більше 500 осіб, але
менше 800) - не більше 3 (трьох) пріоритетних тематичних напрямів;
   для ВНЗ III категорії (чисельність НПП менше 500 осіб) - не
більше 2 (двох) пріоритетних тематичних напрямів.
 
   для прикладних досліджень:
   для ВНЗ I категорії - не більше 5 (п'яти) пріоритетних
тематичних напрямів;
   для ВНЗ II категорії - не більше 4 (чотирьох) пріоритетних
тематичних напрямів;
   для ВНЗ III категорії - не більше 2 (двох) пріоритетних
тематичних напрямів.
 
   Інформацію подавати на паперових та електронних носіях за
зразком, що додається, на адресу: 01601, м.  Київ,  бульв.
Т.Шевченка, 16, департамент наукової діяльності та ліцензування
вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України,
Фарині О.М.,     e-mail: o_faryna@mon.gov.ua,    контактний
тел. (044) 246-39-24.
 
   Загальна кількість вибраних пріоритетних тематичних напрямів
наукових досліджень для кожного ВНЗ не повинна перевищувати:
   для ВНЗ I категорії - 10 (десяти);
   для ВНЗ II категорії - 7 (семи);
   для ВНЗ III категорії - 4 (чотирьох).
 
   Отримані від ВНЗ пріоритетні тематичні напрями  наукових
досліджень та розробок будуть розглянуті на засіданні Наукової
ради МОН з метою внесення змін до Положення про проведення
конкурсного  відбору  Міністерством  освіти і науки наукових
проектів, які  виконуються  підвідомчими  вищими  навчальними
закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами МОН за
рахунок коштів загального, фонду державного бюджету ( z1196-06 ).
 
 Міністр                       Д.В.Табачник
 
 
                   Додаток
                   до листа МОН
                   10.09.2010 N 1/9-617
 
 
                   Зразок заповнення таблиці
 
 
               ПЕРЕЛІК
      пріоритетних тематичних напрямів наукових
       досліджень та розробок на 2010-2015 рр.
 
 
__________________________ Схвалено Вченою радою ВНЗ _____________
  (повна назва ВНЗ)              (рішення, N, дата)
 
                 Код ВНЗ  423!__________________
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Назва  |Назва та код | Код |      Критерії відбору пріоритетних тематичних напрямів        |
|пріоритетного|пріоритетного|науко-|----------------------------------------------------------------------------|
| напряму та | тематичного | вого | Назва  |Кількість | Кількість | Тип та назва | Кількість |Кількість|
|  код   | напряму ВНЗ |дослі-| наукової | виданих | публікацій |  сучасного  |підготовлених|виконаних|
|відповідно до|       |дження| школи, |монографій|за заявленою | обладнання, що |за останні 3 | НДР та |
| ОНФД, ЗУ* |       |**  | прізвище |  за  | тематикою  |використовується|роки фахівців| ДКР із |
|       |       |   |керівника,|заявленою | у Scopus  |у виконанні НДР |із заявленої|заявленої|
|       |       |   |  вч.  |тематикою | станом на |  або ДКР за  | тематики  |тематики |
|       |       |   | звання, |за останні|01.01.2010 р.|  заявленою  |(д.н та к.н.)|  за  |
|       |       |   |  вч.  | 3 роки. |       |  тематикою  |       | останні |
|       |       |   | ступінь |     |       |        |       | 3 роки |
|-------------+-------------+------+----------+----------+-------------+----------------+-------------+---------|
|   1   |   2   | 3  |  4   |  5   |   6   |    7    |   8   |  9  |
|-------------+-------------+------+----------+----------+-------------+----------------+-------------+---------|
|1.4.2. Фізика|1.4.2.3.   | Ф  | Фізика |  4   |   11   | Дериватограф |   15   |  5  |
|твердого тіла|Фізика    |   | твердого |     |       |  Д-234 (США) |       |     |
|       |магнітних  |   |  тіла  |     |       |        |       |     |
|       |явищ,    |   |Терещенко |     |       |        |       |     |
|       |магнітні   |   | О.М.,  |     |       |        |       |     |
|       |сенсори   |   | д.ф-м.н, |     |       |        |       |     |
|       |       |   | проф.. |     |       |        |       |     |
|-------------+-------------+------+----------+----------+-------------+----------------+-------------+---------|
|7.7. Нові  |7.7.1. Нові | П  | Фізика |  4   |   4   | Дериватограф |   10   |  8  |
|речовини і  |магнітні   |   | твердого |     |       |  Д-234 (США) |       |     |
|матеріали  |матеріали та |   |  тіла  |     |       |        |       |     |
|       |сенсори   |   |Терещенко |     |       |        |       |     |
|       |       |   | О.М.,  |     |       |        |       |     |
|       |       |   | д.ф-м.н, |     |       |        |       |     |
|       |       |   | проф.. |     |       |        |       |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка:
   * ОНФД - Основні наукові напрями та найважливіші проблеми
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук на 2009-2013 рр;
   ЗУ - Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки" (N 2623-III ( 2623-14 ) від 11 липня 2001 р.).
   ** Ф - фундаментальні дослідження;
   П - прикладні дослідження, розробки
 
 Проректор з наукової роботи ______________________ (ПІБ)
                 підпис, датаУкраина онлайн