Законодательство Украины

 

Постанова №862 від 13.09.2010

Кабінет Міністрів України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 751

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 вересня 2010 р. N 862
                Київ
 
       Про внесення змін до постанови Кабінету
     Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 751
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанови Кабінету Міністрів  України  від
23 травня 2007 р. N 751 ( 751-2007-п ) "Про затвердження Порядку
підготовки, укладення та виконання угоди щодо  регіонального
розвитку і відповідної типової угоди" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 39, ст. 1546; 2010 р., N 16, ст. 752) зміни, що
додаються.
 
   2. Міністерству економіки у тижневий строк подати на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону
України "Про стимулювання розвитку регіонів" ( 2850-15 ).
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 39
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 вересня 2010 р. N 862
 
               ЗМІНИ,
          що вносяться до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 23 травня 2007 р. N 751
             ( 751-2007-п )
 
 
   1. У пункті 2 постанови ( 751-2007-п )  слова "Міністерству
економіки" замінити словами "Міністерству регіонального розвитку
та будівництва".
 
   2. У Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо
регіонального розвитку ( 751-2007-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
 
   1) у пунктах 3, 11, 16, абзаці другому пункту 18, пунктах 19
і  20 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінрегіонбуд" у
відповідному відмінку;
 
   2) у пункті 4:
 
   в абзаці першому слова "Мінекономіки разом з  Мінфіном,
Міністерством регіонального розвитку та будівництва" замінити
словами "Мінрегіонбуд разом з Мінфіном, Мінекономіки";
 
   в абзаці сьомому слово  "Мінекономіки"  замінити  словом
"Мінрегіонбуду";
 
   3) у пункті 5:
 
   в абзаці першому слова "Мінекономіки з урахуванням висновків
Мінфіну, пропозицій Міністерства  регіонального  розвитку  та
будівництва, інших" замінити словами "Мінрегіонбуд з урахуванням
висновків Мінфіну, пропозицій";
 
   в абзаці другому слово  "Мінекономіки"  замінити  словом
"Мінрегіонбуд";
 
   4) у пункті 6 слова "Мінекономіки за участю Міністерства
регіонального  розвитку  та  будівництва,"  замінити  словами
"Мінрегіонбуд за участю";
 
   5) у  пункті  8  слова  "Мінекономіки  з  Міністерством
регіонального розвитку та будівництва, іншими" замінити словами
"Мінрегіонбудом із";
 
   6) пункт 10 викласти у такій редакції:
 
   "10. Для  забезпечення координації робіт з підготовки і
подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
узгодженого проекту угоди Мінрегіонбуд утворює робочу групу за
участю керівників заінтересованих центральних і місцевих органів
виконавчої  влади або їх заступників, а також представників
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської ради.
 
   Робочу групу  очолює  Міністр  регіонального розвитку та
будівництва, який затверджує її персональний склад та план роботи.
 
   Врегулювання спірних позицій під час підготовки та укладання
угоди  здійснює  відповідний  Урядовий  комітет  за поданням
Мінрегіонбуду.
 
   Про хід підготовки проекту угоди  Мінрегіонбуд  інформує
щопівроку Кабінет Міністрів України.";
 
   7) у  пункті  14  слова  "узгоджується  з Міністерством
регіонального розвитку та будівництва, іншими" замінити словами
"Мінрегіонбудом узгоджується із";
 
   8) в  абзаці  другому  пункту 15 слова ", Міністерства
регіонального розвитку та будівництва" виключити.
 
   3. У тексті Типової угоди щодо  регіонального  розвитку
( 751-2007-п ),   затвердженої  зазначеною  постановою, слово
"Мінекономіки" замінити словом "Мінрегіонбуд" у  відповідному
відмінку.Украина онлайн