Законодательство Украины

 

Лист №1300/11/13-10 від 13.09.2010

Вищий адміністративний суд

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб від продажу акцій (корпоративних прав), набутих такими особами в процесі приватизації

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          13.09.2010 N 1300/11/13-10
 
                   Головам апеляційних
                   адміністративних судів
                   України
 
 
   У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних
з  оподаткуванням  доходів  фізичних осіб від продажу акцій
(корпоративних  прав),  набутих  такими  особами  в  процесі
приватизації,  у  порядку  надання методичної допомоги Вищий
адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
 
   Підпунктом 4.3.18 пункту 4.3 статті 4 Закону України від
22.05.2003 N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних
осіб" передбачено, що до складу загального місячного або річного
оподатковуваного доходу платника податку не включається і не
підлягає відображенню в його річній  податковій  декларації,
зокрема, сума доходу, отриманого платником податку внаслідок
відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у
власність  у процесі приватизації в обмін на приватизаційні
компенсаційні  сертифікати,  безпосередньо  отримані  ним  як
компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до
установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні
сертифікати, отримані ним відповідно до закону.
 
   Із наведеної законодавчої норми випливає, що зазначена пільга
застосовується виключно до тих акцій (корпоративних прав), що
набуті платником податку в обмін: 1) або на приватизаційні
компенсаційні  сертифікати,  безпосередньо  отримані  ним  як
компенсація суми його внеску до установ; 2) або на приватизаційні
сертифікати, отримані ним відповідно до закону.
 
   При цьому від оподаткування звільняються будь-які доходи,
отримані платником податку як компенсація вартості зазначених
акцій (корпоративних прав) у разі їх подальшого відчуження,
незалежно від суми та форми отриманих доходів.
 
   Стосовно доходів від відчуження інших акцій (корпоративних
прав), набутих в процесі приватизації, зокрема сплачених платником
податку грошовими коштами, в тому числі на пільгових умовах, то
такі доходи оподатковуються у загальному порядку.
 
   Зазначені доходи для цілей оподаткування податком з доходів
фізичних осіб розглядаються як дохід від продажу інвестиційного
активу і беруть участь у розрахунку суми інвестиційного прибутку,
отриманого  платником  податку протягом відповідного звітного
періоду (підпункти 9.6.1 та 9.6.2 пункту 9.6 статті 9 Закону
України від 22.05.2003 N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів
фізичних осіб"). Особливості оподаткування інвестиційного прибутку
регулюються пунктом 9.6 статті 9 Закону України від 22.05.2003
N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб".
 
   При цьому відповідно до підпункту 9.6.2 пункту 9.6 статті 9
Закону України від 22.05.2003 N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з
доходів фізичних осіб" інвестиційний прибуток розраховується як
позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від
продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що
розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з
придбанням такого активу.
 
   Зважаючи на викладене, платники податків  при  отриманні
доходів  за  відчужені  акції  (корпоративні  права) повинні
підтверджувати в установленому порядку суму витрат, понесених ними
у зв'язку з придбанням відповідних акцій (корпоративних прав).
Зазначене правило поширюється і на ті акції (корпоративні права),
що набуті платником податку в процесі приватизації. Виняток
становлять акції (корпоративні права), придбані в обмін  на
компенсаційні  або  приватизаційні  сертифікати,  до  яких
застосовується пільговий режим  оподаткування  відповідно  до
підпункту 4.3.18 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003
N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб".
 
   Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та
апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні
правосуддя.
 
 Голова суду                       О.ПасенюкУкраина онлайн