Законодательство Украины

 

Постанова №835 від 13.09.2010

Кабінет Міністрів України

Про внесення змін до Положення про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 вересня 2010 р. N 835
                Київ
 
            Про внесення змін
        до Положення про Раду підприємців
         при Кабінеті Міністрів України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни  до пунктів 6, 7 і 9 Положення про Раду
підприємців при  Кабінеті  Міністрів  України,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 54
( 54-2008-п ) "Про утворення Ради підприємців при  Кабінеті
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 13,
ст. 326; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 36, ст. 1232),
виклавши їх у такій редакції:
 
   "6. Склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України з числа
осіб, рекомендованих всеукраїнськими громадськими організаціями,
організаціями  роботодавців, громадськими радами при Кабінеті
Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними,   Київською   та   Севастопольською   міськими
держадміністраціями.
 
   7. Раду очолює голова, який має чотирьох заступників, що
призначаються Радою за поданням голови.
 
   Голова Ради має право брати участь у засіданні Кабінету
Міністрів України.";
 
   "9. Для забезпечення діяльності Ради утворюється секретаріат,
керівник якого призначається головою Ради.".
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 25Украина онлайн