Законодательство Украины

 

Лист №11/3-10.10/9505-ЕП від 08.09.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Щодо внесення змін до листа Держмитслужби від 13.05.2010 N 11/3-10.10/4521-ЕП

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         08.09.2010 N 11/3-10.10/9505-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць, митниць
 
 
   У зв'язку з набранням чинності наказом Держмитслужби від
03.03.2010 N 190 ( z0318-10 ) "Про внесення змін до деяких наказів
Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарів
із застосуванням вантажної митної декларації" та за результатами
аналізу практики застосування періодичної митної декларації внести
до  листа Держмитслужби від 13.05.2010 N 11/3-10.10/4521-ЕП
( v4521342-10 ) такі зміни:
 
   1. У пункті 2:
   абзац третій замінити абзацами такого змісту:
   "Враховуючи, що на момент подання ПМД товарно-транспортні
документи на перевезення відсутні, при заповненні граф 2, 8 ПМД
відомості про відправника та одержувача зазначаються відповідно до
умов зовнішньоекономічного договору (контракту).
   За відсутності у зовнішньоекономічному договорі (контракті)
відомостей про відправника або одержувача, у вказаних графах ПМД
можуть зазначатись відомості тільки про  відповідні  сторони
зовнішньоекономічного договору (контракту).
   У графі 15а ПМД при ввезенні товарів зазначається літерний
код альфа-2 відповідно   до   Класифікації  держав  світу
( v0260202-02 ) країни відправлення, з  якої  передбачається
ввезення товарів.
   У графі 17а ПМД при вивезенні товарів зазначається літерний
код  альфа-2   відповідно  до  Класифікації  держав  світу
( v0260202-02 ) країни призначення або останньої відомої країни
призначення на час подання ПМД.".
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять третій уважати
відповідно абзацами сьомим - двадцять шостим;
   доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого
змісту:
   "При декларуванні запасів, призначених для споживання, що
постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, код товару
згідно з  УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
зазначається на рівні чотирьох знаків.".
   У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять шостий уважати
відповідно абзацами одинадцятим - двадцять сьомим.
 
   2. Абзаци третій та четвертий пункту 3 викласти в такій
редакції:
   "При прийнятті  до  митного  оформлення  ПМД,  за  якою
законодавством не передбачено внесення на депозитний рахунок
митного органу коштів у сумі податків і зборів (обов'язкових
платежів), що підлягають сплаті у разі поміщення у відповідний
митний режим, посадовими особами підрозділу митного оформлення
виконуються митні процедури, встановлені підпунктами 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 13, 16, 18 (тільки відносно таких заходів нетарифного
регулювання, які згідно із законодавством можуть бути виконані до
початку переміщення товарів через митний кордон при ввезенні
товарів на митну територію України або до моменту формування
партій товарів при вивезенні товарів за межі митної території
України), 20, 21, 22, 23, 26, 32, 33 пункту 3 та пунктом 4
вищезазначеного Порядку ( z0439-05 ).
   Якщо ПМД використовується як ПД та при вивезенні товарів, на
які встановлено вивізне (експортне) мито, посадовими особами
підрозділу  митного  оформлення  додатково здійснюються митні
процедури, встановлені підпунктами 17, 25 пункту 3 зазначеного
Порядку ( z0439-05 ).".
 
 Перший заступник
 Голови Служби                     А.Є.Гутник
 
Украина онлайн