Законодательство Украины

 

Постанова №817 від 08.09.2010

Кабінет Міністрів України

Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення незалежної експертизи (випробувань) якості товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 8 вересня 2010 р. N 817
                Київ
 
      Про порядок використання у 2010 році коштів,
     передбачених у державному бюджеті для проведення
    незалежної експертизи (випробувань) якості товарів,
       сировини, матеріалів, напівфабрикатів
          та комплектувальних виробів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному
бюджеті ( 2154-17 )  Міністерству  економіки  за  програмою
"Проведення незалежної експертизи (випробувань) якості товарів,
сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів",
використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 травня  2008  р.  N  462
( 462-2008-п  )  (Офіційний вісник України, 2008 р., N 36,
ст. 1206).
 
   Внести до зазначеної постанови ( 462-2008-п ) зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 вересня 2010 р. N 817
 
               ЗМІНИ,
          що вносяться до постанови
          Кабінету Міністрів України
      від 14 травня 2008 р. N 462 ( 462-2008-п )
 
 
   1. У назві та постановляючій частині постанови ( 462-2008-п )
слова  "незалежної  експертизи"  замінити словами "незалежної
експертизи (випробувань)".
 
   2. У Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для проведення незалежної експертизи якості
товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних
виробів ( 462-2008-п ), затвердженому зазначеною постановою:
 
   у назві і тексті Порядку ( 462-2008-п ) слова "незалежної
експертизи"  замінити   словами   "незалежної   експертизи
(випробувань)";
 
   у пункті 2 слова "його територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" замінити
словами "управління у справах захисту прав споживачів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі";
 
   абзац четвертий пункту 3 викласти у такій редакції:
 
   "послуг з проведення незалежної експертизи  (випробувань)
якості зразків продукції.";
 
   у пункті 4 слова "його територіальних органів" замінити
словами "управлінь у справах захисту прав споживачів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі пропорційно їх
штатній чисельності у кожному регіоні";
 
   у пункті 7 слова "відповідно до Порядку  обслуговування
державного бюджету за видатками, затвердженого" замінити словами
"у порядку, встановленому".Украина онлайн