Законодательство Украины

 

Постанова №345 від 11.09.2010

Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)

Про Порядок проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 ж...

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

            П О С Т А Н О В А
 
            11.09.2010 N 345
 
    Про Порядок проведення Центральною виборчою комісією
     жеребкування щодо включення кандидатур до складу
    територіальних виборчих комісій з виборів депутатів
      Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
    місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
            31 жовтня 2010 року
 
 
   Відповідно до пункту 3 частини другої, частини третьої статті
22, пункту 7 частини першої статті 24 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ), керуючись
статтями 11-13, частиною другою статті 27 Закону України "Про
Центральну  виборчу  комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити  Порядок  проведення  Центральною  виборчою
комісією  жеребкування  щодо  включення кандидатур до складу
територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів 31 жовтня 2010 року (додається).
 
   2. Цю постанову розмістити на сайті Центральної виборчої
комісії.
 
 
 Заступник Голови Центральної виборчої комісії      А.МАГЕРА
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 11 вересня 2010 року N 345
 
               ПОРЯДОК
   проведення Центральною виборчою комісією жеребкування
    щодо включення кандидатур до складу територіальних
    виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради
   Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
      селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року
 
 
   Цей Порядок відповідно до частини третьої статті 22 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих  рад  та  сільських, селищних, міських голів"
( 2487-17 ) (далі -  Закон)  визначає  механізм  проведення
жеребкування щодо включення кандидатур від місцевих організацій
політичних партій до складу обласних, районних (крім районів в
Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення,
міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих
комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
 
   1. Право  подання  кандидатур  до  складу  відповідних
територіальних виборчих комісій мають:
 
   1) обласна, районна (крім районів в Автономній Республіці
Крим), міська (у містах обласного значення, містах Києві та
Севастополі), районна у місті Севастополі організація політичної
партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної
Ради України поточного скликання;
 
   2) зареєстровані в установленому законом порядку в області,
районі (крім районів в Автономній Республіці Крим), місті (у
містах обласного значення, містах Києві та Севастополі), районі у
місті Севастополі відповідно обласні, районні, міські, районні у
місті організації політичних партій, що входять до виборчого
блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної
Ради України поточного скликання;
 
   3) усі інші зареєстровані в установленому законом порядку в
області, районі (крім районів в Автономній Республіці Крим), місті
(у містах обласного значення, містах Києві та Севастополі), районі
у місті Севастополі відповідно обласні, районні, міські, районні у
місті організації політичних партій, які мають намір висувати
кандидатів на відповідних місцевих виборах.
 
   2. В Апараті Верховної Ради України  шостого  скликання
зареєстровані депутатські фракції таких політичних партій:
 
   Партія регіонів (Фракція Партії регіонів у Верховній Раді
України шостого скликання);
 
   Комуністична партія України (Фракція Комуністичної партії
України).
 
   3. В  Апараті  Верховної Ради України шостого скликання
зареєстровані депутатські фракції виборчих блоків, до складу яких
входять такі політичні партії:
 
   Політична партія  Всеукраїнське  об'єднання "Батьківщина",
Українська соціал-демократична партія, Партія "Реформи і порядок"
(Фракція "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина");
 
   Політична партія "Наша Україна", Політична партія "Народна
Самооборона", Народний Рух України, Українська Народна Партія,
Українська   республіканська   партія   "Собор",   Партія
Християнсько-Демократичний Союз, Політична партія "Європейська
партія України", Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників
Вітчизни (Фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА");
 
   Народна Партія(Фракція "Блок Литвина").
 
   4. Усі зареєстровані в установленому Законом ( 2487-17 )
порядку обласні, районні (крім районів в Автономній Республіці
Крим), міські (у містах обласного значення, містах Києві та
Севастополі), районні у місті Севастополі організації політичних
партій (далі - місцеві організації партії), крім зазначених у
пунктах 2 та 3 цього Порядку, які мають намір висувати кандидатів
відповідно на виборах депутатів обласної, районної, міської,
районної у місті ради, можуть запропонувати до складу відповідної
територіальної виборчої комісії по одній кандидатурі.
 
   Такі кандидатури  включаються  до  складу  територіальної
виборчої комісії за результатами жеребкування, що проводиться
Центральною виборчою комісією не пізніш як на другий день після
закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу
територіальних виборчих комісій (до 13 вересня 2010 року включно).
 
   Жеребкуванням визначаються три кандидатури, які підлягають
включенню до складу територіальної виборчої комісії з числа
кандидатур, внесених відповідними місцевими організаціями партій.
 
   5. Жеребкування проводиться на засіданні Центральної виборчої
комісії.
 
   6. За результатами опрацювання подань місцевих організацій
партій щодо кандидатур до складу відповідної  територіальної
виборчої  комісії, які включаються до складу комісії шляхом
жеребкування, стосовно кожної територіальної виборчої комісії
формується список кандидатур, які відповідають вимогам Закону
( 2487-17 ) та можуть бути включені до її складу. Кандидатури до
списку включаються в алфавітному порядку із зазначенням у ньому
порядкового номера кожної кандидатури, її прізвища, імені, по
батькові та назви партії, місцева організація якої внесла цю
кандидатуру.
 
   7. Жеребкування проводиться у разі, якщо кількість внесених
кандидатур, які відповідають вимогам Закону ( 2487-17 ) і можуть
включатися до складу відповідної територіальної виборчої комісії
шляхом жеребкування, є більшою ніж три (кількість вакантних місць
у складі територіальної виборчої комісії, щодо заповнення яких
проводиться жеребкування).
 
   Жеребкування не проводиться у разі, якщо за результатами
опрацювання подань кількість кандидатур, запропонованих до складу
територіальної виборчої комісії, які відповідають вимогам Закону
( 2487-17 ), становить не більше трьох осіб.
 
   8. Жеребкування проводиться за допомогою прозорого барабана з
використанням однакових за розміром та кольором карток (далі -
жеребки), з нанесенням на кожному з жеребків назви однієї з
партій, місцеві організації якої подали кандидатури до складу
територіальних виборчих комісій, та однакових за розміром та
кольором конвертів, у які вкладаються такі жеребки.
 
   Загальна кількість жеребків визначається кількістю партій,
місцеві організації яких подали кандидатури для включення до
територіальних  виборчих комісій, при формуванні складу яких
застосовується процедура жеребкування.
 
   9. Жеребки поміщаються у барабан та  перемішуються.  За
дорученням головуючого на засіданні Центральної виборчої комісії
працівник Секретаріату Комісії дістає із  барабана  жеребок,
демонструючи та оголошуючи нанесену на ньому назву партії.
 
   Жеребкування проводиться  до встановлення черговості всіх
партій, за якою визначається участь їх місцевих організацій, які
подали кандидатури до складу територіальних виборчих комісій, у
формуванні складу таких комісій.
 
   10. Після діставання із барабана останнього жеребка назви
всіх партій в порядку визначеної черговості оголошуються та
заносяться до відповідної відомості.
 
   11. Згідно з встановленою черговістю партій визначається
черговість  включення кандидатур, запропонованих їх місцевими
організаціями до складу відповідних  територіальних  виборчих
комісій.
 
   Для цього почергово щодо кожної партії у списках кандидатур
до складу територіальних виборчих комісій встановлюється наявність
кандидатури, поданої її місцевою організацією.
 
   Наявні у зазначених списках кандидатури вважаються включеними
до складу відповідних  територіальних  виборчих  комісій  за
результатами жеребкування.
 
   Після визначення всіх кандидатур до складу територіальних
виборчих комісій від місцевих організацій партії, черговість якої
встановлено першою, визначаються кандидатури до складу таких
комісій наступної за черговістю партії.
 
   Встановлення кандидатур,  що  включаються  до  складу
територіальної виборчої комісії, завершується у разі визначення
трьох кандидатур.
 
   12. Три кандидатури, визначені за результатами жеребкування,
підлягають включенню до відповідної комісії під час формування її
складу.
 
   13. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання
виборчої комісії.
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії           Т.ЛУКАШУкраина онлайн