Законодательство Украины

 

Постанова №853 від 08.09.2010

Кабінет Міністрів України

Деякі питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 8 вересня 2010 р. N 853
                Київ
 
       Деякі питання використання у 2010 році
         коштів Стабілізаційного фонду
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в
сумі 11610,7 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за
напрямом, передбаченим пунктом 11 частини першої статті 74 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), і
збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 8
частини  першої  статті  74 зазначеного Закону ( 2154-17 )
спрямувавши їх на заходи Загальнодержавної програми "Питна вода
України" у Луганській області.
 
   2. Внести  до  Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здійснення інвестицій в інфраструктурні
об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери, капітальні видатки
бюджетних установ та інші першочергові загальнодержавні заходи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня
2010 р. N 472 ( 472-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 47, ст. 1527, N 50, ст. 1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944,
N 58, ст. 2006, N 65, ст. 2276, ст. 2277, N 67, ст. 2423), та
Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду,
передбачених  для  реалізації  Загальнодержавної  програми
реформування  і розвитку житлово-комунального господарства на
2009-2014 роки та Загальнодержавної програми "Питна вода України"
на 2006-2020 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 червня 2010 р. N 461 ( 461-2010-п ) (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1481, N 53, ст. 1776, N 65,
ст. 2275), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 42
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 вересня 2010 р. N 853
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до Порядку використання
      у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
    для здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти,
     об'єкти соціально-культурної сфери, капітальні
     видатки бюджетних установ та інші першочергові
    загальнодержавні заходи ( 472-2010-п ) та Порядку
     використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
    фонду, передбачених для реалізації Загальнодержавної
   програми реформування і розвитку житлово-комунального
    господарства на 2009-2014 роки та Загальнодержавної
     програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки
             ( 461-2010-п )
 
 
   1. У Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти
соціально-культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ
та інші першочергові загальнодержавні заходи ( 472-2010-п ):
 
   у пункті 3:
 
   у підпунктах 2-5, 7-9 і 13 цифри "60000, 50000, 12000,
214400,  150000, 159228,7, 28500, 80000" замінити відповідно
цифрами "40000, 20000, 5000, 55681,7, 71389,3, 200000, 20322,1,
50000";
 
   підпункт 11 викласти в такій редакції:
 
   "11) капітальний  ремонт  приміщень,  будівель,  фасадів
Національного інституту  хірургії  та  трансплантології  імені
О.О. Шалімова Національної академії медичних наук і придбання для
його потреб обладнання, медикаментів та витратних матеріалів -
40000 тис. гривень;";
 
   доповнити пункт підпунктами 30-33 такого змісту:
 
   "30) забезпечення захисту прав та інтересів України під час
розгляду Постійною палатою Третейського суду справи за позовом
компанії   "Naftrac   Limited"   (Республіка   Кіпр)  до
Нацекоінвестагентства - 9000 тис. гривень;
 
   31) облаштування спортивних майданчиків поблизу  житлових
будинків та  в  місцях  масового  відпочинку  населення  -
7000 тис. гривень;
 
   32) часткова  компенсація  відсоткової  ставки  кредитів
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво  (реконструкцію)  та  придбання  житла  -
30000 тис. гривень;
 
   33) субвенція  з  державного  бюджету  міському  бюджету
м. Глухова Сумської області на соціально-економічний розвиток -
7000 тис. гривень.";
 
   у пункті 4:
 
   в абзаці другому слово і цифри "і 22-26" замінити цифрами і
словом ", 22-26 і 33";
 
   в абзаці четвертому слово і цифру " і 4" замінити цифрами і
словом ", 4, 31 і 32";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "у підпункті 30 - Мін'юст.";
 
   у пункті 6 слово і цифри "5 і 19" замінити цифрами і словом
"4, 5, 19 і 31";
 
   у пункті 7 цифру "4" виключити;
 
   у пункті 8 цифру "11" виключити;
 
   пункт 11-1 після цифр "22-26" доповнити словом і цифрою "і
33";
 
   доповнити Порядок пунктами 11-3 - 11-5 такого змісту:
 
   "11-3. Видатки за напрямом, зазначеним у підпункті 11 пункту
3 цього Порядку, здійснюються відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 511 ( 511-2010-п ) "Про
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду  для
виконання  робіт з капітального ремонту приміщень, будівель,
фасадів Національного інституту хірургії та трансплантології імені
О.О. Шалімова Національної академії медичних наук і придбання для
його потреб обладнання, медикаментів та витратних матеріалів"
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 50, ст. 1624).
 
   11-4. Видатки за напрямом, зазначеним у підпункті 30 пункту 3
цього Порядку, здійснюються відповідно до Порядку фінансування
витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час
урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб'єкта та України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 р. N 1198
( 1198-2003-п  ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 32,
ст. 1695).
 
   11-5. Видатки за напрямом, зазначеним у підпункті 32 пункту 3
цього  Порядку, здійснюються відповідно до Порядку часткової
компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим
сім'ям  та  одиноким  молодим  громадянам  на  будівництво
(реконструкцію) і придбання житла,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  4  червня  2003 р. N 853
( 853-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,  N  23,
ст. 1065).".
 
   2. У пункті 4 Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного  фонду,   передбачених   для   реалізації
Загальнодержавної   програми   реформування   і   розвитку
житлово-комунального  господарства  на  2009-2014  роки  та
Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки
( 461-2010-п ):
 
   абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
   "4. Бюджетні  кошти   спрямовуються   на   реалізацію
Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки
( 2455-15 ), зокрема на здійснення заходів щодо розвитку та
реконструкції систем водопостачання та водовідведення, у тому
числі впровадження колективних установок (пристроїв) доочищення
води для питних потреб, в Автономній Республіці Крим в сумі 11228
тис. гривень, Луганській області - 11610,7 тис. гривень.
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим  та  Луганська
облдержадміністрація  вносять  до  15  вересня  2010  р.
Мінжитлокомунгоспу пропозиції щодо потреби в коштах у розрізі
інвестиційних проектів, спрямованих на доведення якості питної
води до нормативних вимог та/або забезпечення цілодобового її
постачання.";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Мінжитлокомунгосп з   урахуванням  поданих  пропозицій
затверджує за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів між
структурними  підрозділами  з  питань  житлово-комунального
господарства Ради міністрів Автономної  Республіки  Крим  та
Луганської облдержадміністрації.".Украина онлайн