Законодательство Украины

 

Рішення №410 від 09.09.2010

НКРЗ

Про стан роботи автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України та порядок її взаємодії з автоматизованою системою обліку та контролю

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            09.09.2010 N 410
 
 
     Про стан роботи автоматизованої інформаційної
     системи обліку мобільних терміналів на території
    України та порядок її взаємодії з автоматизованою
          системою обліку та контролю
 
 
   Заслухавши інформацію  начальника  Українського державного
центру радіочастот Слободянюка П.В. про  основні  результати
впровадження, стан роботи автоматизованої інформаційної системи
обліку мобільних терміналів на території України (ІСОМТ) станом на
01.09.2010 та перспективи її взаємодії з автоматизованою системою
обліку та контролю (АСОК) у  разі  запровадження  процедури
маркування  обліковими  марками  радіоелектронних  засобів та
випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться
з-за кордону, Національна комісія з питань регулювання зв'язку
України В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію взяти до уваги.
 
   2. Схвалити результати діяльності Українського державного
центру радіочастот щодо впровадження автоматизованої інформаційної
системи обліку мобільних терміналів на території України та
виконання вимог законодавства стосовно ввезення з-за кордону та
реалізації радіоелектронних засобів, зокрема мобільних терміналів.
 
   3. Схвалити  пропозиції  Українського  державного  центру
радіочастот щодо порядку взаємодії автоматизованої інформаційної
системи обліку мобільних терміналів на території України  з
автоматизованою  системою  обліку  та  контролю  в  процесі
запровадження  та  функціонування   процедури   маркування
радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних пристроїв, що
виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону.
 
   4. Для  перевірки  складу  створеної  автоматизованої
інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території
України та повноти виконання нею заявлених функцій створити робочу
групу з представників НКРЗ та УДЦР.
 
 Голова                         В.ОлійникУкраина онлайн