Законодательство Украины

 

Лист №7989/6/15-0516 від 12.08.2010

ДПА

Щодо включення до валових витрат банку витрат із страхування фінансового ризику втрати пасивів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          12.08.2010 N 7989/6/15-0516
 
 
   ДПАУ розглянула лист щодо включення до валових витрат банку
витрат із страхування фінансового ризику втрати  пасивів  і
повідомляє.
 
   Згідно з пп. 5.4.6 ст. 5 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств"  ( 334/94-ВР )   будь-які  витрати  зі
страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції
платника податку; цивільної  відповідальності,  пов'язаної  з
експлуатацією  транспортних засобів, що перебувають у складі
основних фондів платника податку; екологічної та ядерної шкоди, що
може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника
податку; кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних
із здійсненням ним господарської діяльності, у межах звичайної
ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на
момент  укладення  такого  страхового  договору, за винятком
страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з
діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з
платником  податку,  обов'язковість  якого  не  передбачена
законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх
фізичних чи юридичних осіб.
 
   Як слідує з листа заявника, страховим випадком за вказаним
договором страхування фінансового ризику втрати пасивів є втрата
клієнтами банку грошових коштів, розміщених на рахунках, відкритих
в банку. Тобто, страхові ризики неотримання клієнтами банку
(сторонніми фізичними та юридичними особами) своїх коштів з
банківських рахунків є страховими ризиками саме клієнтів банку,
які не є страхувальниками.
 
   Виходячи з викладеного, оскільки страхові ризики, пов'язані з
неотриманням клієнтами банку коштів, що розміщені на рахунках,
відкритих в банку, є страховими ризиками цих сторонніх фізичних чи
юридичних осіб, страхові платежі за договором страхування таких
ризиків до складу валових витрат банку не включаються.
 
 Заступник Голови                    О.ЛюбченкоУкраина онлайн