Законодательство Украины

 

Лист №16354/7/16-1517 від 12.08.2010

ДПА

Про податок на додану вартість

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         12.08.2010 N 16354/7/16-1517
 
                   Державним податковим
                   адміністраціям
                   в Автономній Республіці
                   Крим, областях,
                   мм. Києві та Севастополі
 
 
         Про податок на додану вартість
 
 
   Державна податкова адміністрація України  у  зв'язку  із
надходженням численних запитів від платників податків та органів
державної податкової служби стосовно застосування змін, внесених
до підпункту 7.7.2 "б" пункту 7.7 статті 7 Закону України від
03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість"  (далі - Закон), які внесені Законом України від
20.05.2010 р. N 2275-VI ( 2275-17 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" (далі - Закон N 2275), платниками
податку, які не мають права на отримання бюджетного відшкодування,
і повідомляє.
 
   Відповідно до пункту 3 Розділу II "Прикінцеві положення"
Закону N 2275 ( 2275-17 ) з дня набрання чинності  Закону
( 168/97-ВР ) до 1 січня 2011 року зупиняється дія підпункту 7.7.2
"б" пункту 7.7 статті 7 Закону та в цей період зазначений підпункт
застосовується в наступній редакції:
   "залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування
включається до складу податкового кредиту кожного наступного
податкового періоду лише в частині суми податку фактично сплаченої
отримувачем постачальникам товарів (послуг) та при імпорті і
включається до розрахунку бюджетного відшкодування наступного
звітного періоду;
   залишок від'ємного значення, за яким не проведено розрахунків
з постачальниками відображається в податковій декларації з податку
на додану вартість окремим рядком для визначення суми податку, яка
може підлягати відшкодуванню в частині сплачених сум податку в
наступних звітних періодах;
   залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування
відображається у декларації з податку на додану вартість окремим
рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з
першого звітного періоду 2011 року".
 
   Порядок застосування цієї норми Закону  (  168/97-ВР  )
викладено і  в  листах  ДПА  України  від  18.06.2010  р.
N 12096/7/16-1117  (  v1209225-10  ),  від  08.07.2010  р.
N 13547/7/16-1517  (  v1354225-10  )  та  від 15.07.2010 р.
N 14134/7/16-1117 ( v1413225-10 ).
 
   Поряд з тим, підпунктом 7.7.11 пункту 7.7 статті 7 Закону
( 168/97-ВР ) визначено перелік осіб, що не мають права на
отримання бюджетного відшкодування.
 
   А тому особи, на яких розповсюджуються норми цього підпункту,
застосовують змінену редакцію підпункту 7.7.2 "б" пункту 7.7
статті 7 Закону (  168/97-ВР  )  з  урахуванням  наступних
особливостей:
   - до рядка 23.2 податкової декларації ( za224-08 ) за червень
чи за наступні звітні періоди до кінця поточного року включається
значення рядка 26 податкової декларації з податку на додану
вартість попереднього податкового періоду лише в частині суми
податку, фактично сплаченої отримувачем постачальникам товарів
(послуг) у попередніх податкових періодах;
   - зазначена сума враховується при визначенні суми податку,
яка підлягає сплаті до бюджету за червень чи за наступні звітні
періоди до кінця поточного року, а її залишок переноситься до
рядка 26 податкової декларації з податку на додану вартість
( za224-08 ) та додається до залишку значення рядка 26 податкової
декларації з податку на додану вартість в частині сум податку, по
яких не проведено розрахунки з постачальниками;
   - в податковому періоді, в якому платник податку набуває
права на отримання бюджетного відшкодування, накопичена в рядку 26
за попередні звітні періоди сума податку, фактично сплачена
отримувачем постачальникам товарів (послуг) у таких попередніх
звітних періодах, переноситься до рядка 23.2 декларації з податку
на додану вартість ( za224-08 ) і включається до розрахунку
бюджетного відшкодування;
   - сума бюджетного відшкодування відображається в рядку 25.1
чи рядку 25.2 податкової декларації з податку на додану вартість
( za224-08 ).
 
   Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначене
роз'яснення до відома платників податків і підпорядкованих органів
державної податкової служби та забезпечити його врахування при
проведенні контрольно-перевірочної роботи та винесенні рішень в
процесі апеляційних узгоджень.
 
 Заступник Голови                   О.М.ЛюбченкоУкраина онлайн