Законодательство Украины

 

Указ №808/2010 від 12.08.2010

Президент України

Про внесення змін до Указу Президента України від 27 грудня 2007 року N 1262

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про внесення змін до Указу Президента України
         від 27 грудня 2007 року N 1262
 
 
   1. Внести до пункту 48 Положення про проходження військової
служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого
Указом Президента  України  від 27 грудня 2007 року N 1262
( 1262/2007 ), такі зміни:
 
   а) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого
змісту:
 
   "є) у разі скасування допуску до державної таємниці - до
2 місяців".
 
   У зв'язку з цим абзаци восьмий -  одинадцятий  вважати
відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;
 
   б) в абзаці дев'ятому слова "в порядку, встановленому цим
Положенням" замінити словами "або звільняється в установленому
порядку з військової служби".
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 12 серпня 2010 року
     N 808/2010Украина онлайн