Законодательство Украины

 

Указ №806/2010 від 12.08.2010

Президент України

Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про першочергові заходи щодо вдосконалення
        формування та реалізації державної
            кадрової політики
 
 
   З метою визначення основних напрямів та пріоритетних завдань
щодо  формування  та реалізації державної кадрової політики,
спрямованих на   досягнення   якісно   нового    рівня
кадрового забезпечення  в  усіх сферах державного управління,
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Підтримати ініціативу Ради регіонів щодо винесення на
громадське  обговорення  проекту Стратегії державної кадрової
політики на 2011-2020 роки (далі - проект Стратегії).
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
   1) організувати громадське обговорення проекту Стратегії,
узагальнення за участю провідних учених і фахівців пропозицій, що
надходитимуть у процесі обговорення, та забезпечити до 20 жовтня
2010  року  з  урахуванням висловлених під час громадського
обговорення пропозицій остаточне доопрацювання проекту Стратегії
профільними  міністерствами,  іншими  центральними  органами
виконавчої влади із залученням державних наукових установ;
 
   2) підготувати та внести до 1 листопада 2010  року  в
установленому порядку   проект  указу  Президента  України
про затвердження Стратегії  державної  кадрової  політики  на
2011-2020 роки, передбачивши систему заходів, спрямованих на
реалізацію її положень;
 
   3) опрацювати у тримісячний строк питання щодо утворення в
установленому  порядку  провідної наукової установи з питань
державної кадрової політики та проблем державного управління.
 
   3. Раді міністрів Автономної Республіки  Крим,  місцевим
державним  адміністраціям  сприяти  проведенню  громадського
обговорення проекту Стратегії.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 12 серпня 2010 року
     N 806/2010Украина онлайн