Законодательство Украины

 

Лист №5309/09/17-10 від 26.08.2010

Національна комісія регулювання електроенергетики

Щодо надання роз'яснень (стосовно тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          26.08.2010 N 5309/09/17-10
 
                   ВАТ "Запоріжжяобленерго"
 
 
           Щодо надання роз'яснень
 
 
   Національна комісія  регулювання електроенергетики України
(далі -  НКРЕ)  розглянула  лист  ВАТ  "Запоріжжяобленерго"
N 007-45/5251 від 11.08.2010 щодо пункту 1.4 Порядку застосування
тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним
пунктам, затвердженого  постановою  НКРЕ  від 10.03.99 N 309
( z0151-99, z0152-99 ) та періодичності зміни тарифу на електричну
енергію у побутового споживача та в межах своєї компетенції
повідомляє.
 
   Відповідно до пункту 1.4 Порядку застосування тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам,
затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 ( z0151-99,
z0152-99 ), відпуск електроенергії населенню, яке проживає в
житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного
типу та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку кухонними
електроплитами, електроопалювальними установками (у тому числі у
сільській місцевості),  проводиться  за тарифом 15,6 коп. за
1 кВт·год. (без ПДВ).
 
   На думку Комісії, зазначений тариф застосовується незалежно
від того, чи використовує споживач зазначене електрообладнання чи
ні.
 
   Положеннями статті 632 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
(далі - ЦКУ) встановлено, що у випадках, встановлених законом,
застосовуються ціни (тарифи), які регулюються  уповноваженими
органами державної влади.
 
   Зміна ціни після укладення договору допускається лише у
випадках і на умовах, встановлених договором або законом.
 
   При цьому умови, що визначені законом як  істотні  або
необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо
яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди є
істотними (стаття 638 ЦКУ) ( 435-15 ).
 
   Відповідно до  статті 179 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (далі - ГКУ) при укладенні господарських договорів
сторони  можуть визначати зміст договору на основі типового
договору, затвердженого Кабінетом Міністрів  України,  чи  у
випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади,
коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору,
але мають право конкретизувати його умови.
 
   Господарські договори укладаються за правилами, встановленими
Цивільним кодексом України ( 435-15 ) з урахуванням особливостей,
передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо
окремих видів договорів.
 
   Ціна є істотною умовою господарського договору (стаття 189
ГКУ) ( 436-15 ). Порядок зміни господарських договорів встановлено
у статті 188 ГКУ.
 
   При цьому взаємовідносини  між  громадянами  (споживачами
електричної  енергії)  та  енергопостачальниками  регулюються
Правилами користування електричною  енергією  для  населення,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ) (із змінами) (далі - Правила).
 
   Відповідно до положень пункту 3 Правил (  1357-99-п  )
споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору
про  користування  електричною  енергією  між  споживачем  і
енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно
з Типовим договором  про  користування  електричною  енергією
(Додаток 1 до Правил) і укладається на три роки.
 
   Так, згідно з Типовим договором, передбачено обов'язковість в
договорі про користування електричною енергією інформації щодо
типу приладу обліку та відповідного розміру тарифу.
 
   Таким чином, розмір тарифу (ціни) на електричну енергію для
населення може бути змінено лише шляхом внесення змін у договір
про користування електричною енергією у порядку та на підставах
визначених законодавством.
 
 Член Комісії                      К.ТеличкоУкраина онлайн