Законодательство Украины

 

Лист №11/2-10.16/9481 від 03.09.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Щодо класифікації згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності вітамінних та вітамінно-мінеральних препаратів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         03.09.2010 N 11/2-10.16/9481
 
                   Асоціації фармацевтичних
                   дистриб'юторів "ФАРМУКРАЇНА"
 
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
12.08.2010 р. N 48739/3/1-10 Державною митною службою України
розглянуто  листи  Асоціації  фармацевтичних  дистриб'юторів
"ФАРМУКРАЇНА" від   09.08.2010 р. N 183/10, від 09.08.2010 р.
N 185/10 та від 09.08.2010 р. N 187/10 щодо класифікації згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
вітамінних та вітамінно-мінеральних препаратів.
 
   З вищезазначеного питання повідомляємо.
 
   Митні органи  України  для  цілей  класифікації  товарів
використовують    Українську    класифікацію    товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного
тарифу  України, затвердженого Законом України від 05.04.2001 р.
N 2371-III ( 2371-14 ) "Про Митний тариф України" (зі змінами і
доповненнями).
 
   З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) в Україні запроваджено
Пояснення до УКТЗЕД, затверджені наказом Державної митної служби
України від 31.01.2004 р. N 68 ( v0068342-01 ) (зі змінами і
доповненнями).
 
   Відповідно до статті 313 Митного кодексу України ( 92-15 )
митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до
класифікаційних  групувань,  зазначених в УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). Рішення митних органів щодо
класифікації  товарів  для митних цілей є обов'язковими для
підприємств і громадян.
 
   УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) складається
на основі  Гармонізованої  системи опису та кодування товарів
(далі -  ГС)  і  Комбінованої  номенклатури  Європейських
Співтовариств.
 
   Українську класифікацію   товарів   зовнішньоекономічної
діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) розроблено
на виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань, а саме
положень статті 3 (a) Міжнародної конвенції про ГС ( 442_002 ),
договірною стороною якої Україна стала 26.08.2002 р. з набуттям
усіх прав та зобов'язань, передбачених статтями цієї Конвенції.
 
   Товари в УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
систематизовано за  розділами,  групами,  товарними позиціями,
товарними підпозиціями,  найменування  і  цифрові  коди  яких
уніфіковано з ГС.
 
   Для докладнішої товарної класифікації використовується 7-й та
8-й знаки  цифрового  коду,  які  відповідають  Комбінованій
номенклатурі Європейських Співтовариств.
 
   Положеннями Конвенції ( 442_002 ) надається право кожній
Договірній стороні проводити деталізацію товарів на національному
рівні (9-й та 10-й знаки товарного коду).
 
   Згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених  до
товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються зі змішаних
або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного
застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у
вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної
торгівлі класифікуються у товарній позиції 3004.
 
   У Додатковій примітці 1 до групи 30 ( 2371б-14, ) вказано, що
товарна позиція 3004 включає лікарські засоби, виготовлені на
основі рослинної сировини, та препарати, виготовлені на основі
таких активних речовин,  як  вітаміни,  мінеральні  речовини,
компоненти амінокислот  або  жирних  кислот, в упаковках для
роздрібної торгівлі. Ці препарати класифікують у товарній позиції
3004, якщо вони мають на етикетці, упаковці або інструкції для
користувачів відповідні вказівки:
   (a) специфічні недуги, хвороби або їх ознаки, для лікування
яких цей продукт повинен використовуватися;
   (b) концентрація активної речовини або речовин;
   (c) дозування;
   (d) спосіб застосування.
 
   Ця товарна позиція включає гомеопатичні лікарські препарати,
якщо виконуються умови, зазначені в пунктах (a), (c) і (d).
 
   Якщо препарати виготовлені на основі вітамінів, мінеральних
речовин, компонентів амінокислот або жирних кислот, норма однієї
із цих речовин у рекомендованій середньодобовій нормі вживання
(RDA), яка зазначена в інструкції для користувачів, повинна бути
значно більшою, ніж рекомендована середньодобова норма вживання
(RDA) з метою збереження загального стану здоров'я та доброго
самопочуття.
 
   Також  у  п. 3  Додаткових загальних положень Пояснень до
групи 30 ( 2371б-14 )  зазначено, що вітаміни або мінеральні
препарати є препаратами на основі вітамінів товарної позиції 2936,
на основі мінералів, в тому числі мікроелементів, або їх сумішей.
Вони використовуються для лікування або профілактики захворювань,
нездужань або їхніх симптомів. Такі препарати мають високий вміст
вітамінів або мінералів, як правило, щонайменше у три рази більше,
ніж рекомендована середньодобова норма вживання (RDA).
 
   Рекомендована середньодобова норма вживання (RDA) для певних
вітамінів та мінералів представлена в таблиці до Додаткових
загальних положень до групи 30 (Пояснення до УКТЗЕД) ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
   При класифікації згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,  2371б-14,
2371в-14,  2371г-14  )  вітамінних  та  вітамінно-мінеральних
препаратів до уваги береться  зазначена  в  інструкції  для
користувачів доза діючих речовин в одній одиниці лікарської форми
або у зазначеному в інструкції об'ємі лікарської форми.
 
   У разі невиконання сукупності вищенаведених вимог до групи 30
класифікація вітамінних та вітамінно-мінеральних препаратів згідно
з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) здійснюється у
відповідних товарних групах.
 
   Статтею 69 Митного кодексу України ( 92-15 ) встановлено, що
незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та
пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними
може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають
місце порушення законодавства України.
 
   Підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 статті 2 Закону України від
21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" встановлено, що контролюючі органи мають право
здійснювати  перевірки  своєчасності,  достовірності,  повноти
нарахування та сплати стосовно тих податків і зборів (обов'язкових
платежів), які віднесені до їх компетенції.
 
   Також слід зазначити, що відповідно до статті 86 Митного
кодексу України ( 92-15 ) з моменту прийняття митної декларації
вона  є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне
значення. Проте під фактами, які мають юридичне значення, слід
розуміти факти переміщення та пропуску товарів через митний кордон
України.
 
   Разом з тим відповідність задекларованих товарів кодам УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) не може вважатися
фактом у розумінні зазначеної статті.
 
   Тобто завершення  митного  оформлення  не  є  безумовним
свідченням виконання платником податків вимог статті 9 Закону
України від 25.06.91 р. N 1251-XII ( 1251-12 ) "Про систему
оподаткування" в частині виконання обов'язку юридичної особи щодо
сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).
 
   Така позиція відповідає позиції колегії суддів Судової палати
в адміністративних справах Верховного Суду України, зокрема при
винесенні постанов від 27.05.2008 р. та 10.06.2008 р.
 
   Підпунктом 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) передбачено, що
контролюючий  орган  зобов'язаний  самостійно  визначити суму
податкового зобов'язання платника податків, зокрема у разі, якщо
контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки
виявляє арифметичні або методологічні помилки у поданій платником
податків податковій декларації, які призвели до заниження або
завищення суми податкового зобов'язання.
 
   У результаті методологічної помилки при класифікації товарів,
вказаних у згаданому вище листі Державної митної служби України, у
суб'єктів підприємницької діяльності, які оформили ці товари у
митному відношенні, виникли податкові зобов'язання, сума яких
відповідно до вказаного вище закону була самостійно визначена
митними органами.
 
   Згідно зі статтею 10 Митного кодексу України ( 92-15 ) при
здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день
прийняття митної декларації митним органом України.
 
   У той же час листи Державної митної служби України щодо
класифікації товарів направляються митним  органам  з  метою
забезпечення  уніфікованого підходу при застосуванні положень
законодавчих та нормативно-правових актів  щодо  класифікації
товарів, а також надання методологічної допомоги у вирішенні
спірних та складних класифікаційних питань. Зазначені листи не є
нормативно-правовими  актами  і  носять  роз'яснювальний  та
інформативний характер.
 
   Державна митна служба України  готова  взяти  участь  в
обговоренні  проблемних  питань,  які  виникають при митному
оформленні препаратів, що містять вітаміни та/або мінерали, з
метою  встановлення  критеріїв,  які є визначальними для їх
класифікації згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).
 
 Перший заступник Голови
 Державної митної служби України         О.М.Дороховський
 
Украина онлайн