Законодательство Украины

 

Наказ №79 від 07.09.2010

Держінвестицій

Про секретаріат Конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
           З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
 
              Н А К А З
 
             07.09.2010 N 79
 
 
      Про секретаріат Конкурсної комісії з відбору
       інноваційних та інвестиційних проектів
     у реальному секторі економіки для їх державної
       підтримки у 2010 році за рахунок коштів
           Стабілізаційного фонду
 
 
   Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та
інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх
державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного
фонду, затвердженого наказом Державного агентства України  з
інвестицій та розвитку від 10 серпня 2010 року N 39 ( z0686-10 ),
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16  серпня
2010 року за N 686/17981 (далі - Порядок конкурсного відбору),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити, що інформаційне та організаційне забезпечення
роботи Конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних
проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки
у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду здійснює
Департамент державних інвестиційних програм та  інвестиційних
проектів Державного агентства України з інвестицій та розвитку
(далі - секретаріат Комісії).
 
   2. Секретаріату Комісії у своїй  діяльності  забезпечити
неухильне дотримання  положень  Порядку  конкурсного  відбору
( z0686-10 ).
 
   3. Організаційно-аналітичному  департаменту   забезпечити
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного
агентства України з інвестицій та розвитку та ознайомити із ним
перших заступників, заступників Голови та керівників самостійних
структурних підрозділів Державного агентства України з інвестицій
та розвитку.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови А.Зайця.
 
 Голова                          О.ТаранУкраина онлайн