Законодательство Украины

 

Наказ №756 від 06.09.2010

МОЗ

Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            06.09.2010 N 756
 
 
       Про внесення змін до Плану діяльності
       Міністерства охорони здоров'я України
        з підготовки проектів регуляторних
            актів на 2010 рік
 
 
   На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміну до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на
2010 рік,  затвердженого  наказом  МОЗ від 10.12.2009 N 934
( v0934282-09 ) "Про затвердження Плану діяльності Міністерства
охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2010 рік", доповнивши його новою позицією, що додається.
 
   2. Управлінню стратегічного  планування  та  аналітичного
забезпечення забезпечити  оприлюднення внесених змін до Плану
( v0934282-09 ) на веб-сайті МОЗ.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.П.Гудзенка.
 
 В.о. Міністра                     С.А.Риженко
 
 
                   Додаток
                   до наказу МОЗ України
                   06.09.2010 N 756
 
 
             ЗМІНА ДО ПЛАНУ
     діяльності Міністерства охорони здоров'я України
    з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік
             ( v0934282-09 )
 
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |  Вид та назва |  Обґрунтування  |  Строк | Найменування |
|з/п|   проекту  |   необхідності  |підготовки|  підрозділу, |
|  | регуляторного |   прийняття   |     |відповідального|
|  |    акта   |   проекту акта  |     |за розроблення |
|  |         |          |     |  проекту  |
|---+-----------------+--------------------+----------+---------------|
| 1 |    2    |   3       |   4  |    5    |
|---+-----------------+--------------------+----------+---------------|
|  |Проект наказу  |На виконання    |  III  |Департамент  |
|  |Міністерства   |доручення Кабінету | квартал |регуляторної  |
|  |охорони здоров'я |Міністрів України  |     |політики у   |
|  |України "Про   |від 03.07.2010   |     |сфері обігу  |
|  |запровадження у |N 40232/0/1-10   |     |лікарських   |
|  |Донецькій,    |до пункту 11    |     |засобів та   |
|  |Львівській    |(абзац 2) Протоколу |     |продукції у  |
|  |областях та   |наради під     |     |системі охорони|
|  |м. Києві,    |головуванням    |     |здоров'я    |
|  |пілотного    |Прем'єр-міністра  |     |        |
|  |проекту щодо   |України М.Я.Азарова |     |        |
|  |спеціального   |від 16.06.2010 "Про |     |        |
|  |позначення    |забезпечення    |     |        |
|  |лікарських    |доступності     |     |        |
|  |засобів та    |для населення    |     |        |
|  |медичних     |якісних лікарських |     |        |
|  |імунобіологічних |засобів, медичних  |     |        |
|  |препаратів, що  |виробів і      |     |        |
|  |закуповуються за |медичного      |     |        |
|  |рахунок     |обладнання"     |     |        |
|  |бюджетних    |          |     |        |
|  |коштів"     |          |     |        |
-----------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 регуляторної політики
 у сфері обігу
 лікарських засобів
 та продукції у системі
 охорони здоров'я                    В.В.СтецівУкраина онлайн