Законодательство Украины

 

Указ №895/2010 від 08.09.2010

Президент України

Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про заходи щодо визначення і реалізації проектів
     із пріоритетних напрямів соціально-економічного
           та культурного розвитку
 
 
   З метою забезпечення ефективного використання інвестиційних
ресурсів держави,   сприяння   залученню   інвесторів   до
реалізації пріоритетних  для  держави  проектів,  прискоренню
відновлення  економіки  та переходу до її сталого зростання
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   1) опрацювати питання щодо сприяння держави реалізації в
Україні проектів із таких розглянутих і підтриманих Комітетом з
економічних реформ пріоритетних напрямів соціально-економічного та
культурного розвитку:
 
   "Нова енергія"  (проекти,  що  передбачають  використання
альтернативних джерел енергії або  диверсифікацію  постачання
енергоносіїв в Україну);
 
   "Нова якість  життя" (проекти, спрямовані на розв'язання
проблеми забезпечення громадян доступним житлом, створення умов
для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного
обслуговування, забезпечення безпечного для життя і здоров'я
довкілля);
 
   "Нова інфраструктура"  (проекти, спрямовані на підвищення
ефективності використання транзитного потенціалу України);
 
   "Олімпійська надія - 2022" (проекти, спрямовані на підтримку
олімпійського руху в Україні, розвитку спорту вищих досягнень);
 
   2) розробити  необхідні  зміни до законодавства з метою
запровадження статусу національних проектам, що реалізуються за
зазначеними пріоритетними напрямами;
 
   3) підготувати за участю Державного агентства України з
управління національними проектами, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської,  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій,  громадських  організацій  та  з  урахуванням
напрацювань Комітету з економічних реформ  і  затвердити  у
двомісячний строк переліки проектів із зазначених пріоритетних
напрямів (до десяти проектів з кожного напряму), забезпечити
розроблення  необхідної  документації  та  технікоекономічного
обґрунтування проектів, ужити заходів щодо залучення до  їх
реалізації інвесторів;
 
   4) передбачати під час розроблення проекту  закону  про
Державний бюджет України на наступні роки видатки на реалізацію
проектів із пріоритетних напрямів.
 
   2. Прем'єр-міністрові України про хід виконання цього Указу
доповідати щомісячно.
 
   3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 8 вересня 2010 року
     N 895/2010Украина онлайн