Законодательство Украины

 

Лист №1/9-601 від 06.09.2010

МОН

Щодо наказу МОН від 16.07.2010 N 705 "Про затвердження Переліку профілів підготовки кадрів у вищих навчальних закладах за напрямом (спеціальністю) "Професійна освіта (за профілем)"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
           06.09.2010 N 1/9-601
 
                   Керівникам вищих навчальних
                   закладів I - IV рівнів
                   акредитації які здійснюють
                   підготовку кадрів
                   за напрямом (спеціальністю)
                   "Професійна освіта
                   (за профілем)" (за списком)
 
 
        Щодо наказу МОН від 16.07.2010 N 705
     "Про затвердження Переліку профілів підготовки
     кадрів у вищих навчальних закладах за напрямом
    (спеціальністю) "Професійна освіта (за профілем)"
 
 
   Відповідно до  постанов  Кабінету  Міністрів України від
24.05.97 N 507 ( 507-97-п  )  "Про  перелік  напрямів  та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за відповідними  освітньо-кваліфікаційними
рівнями", від 13.12.2006 N 1719 ( 1719-2006-п ) "Про перелік
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
та від 20.06.2007 N 839 ( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста" Міністерством освіти і науки затверджено Перелік
профілів підготовки кадрів у вищих навчальних закладах за напрямом
(спеціальністю) "Професійна освіта (за профілем)" ( z0604-10 ).
 
   Запровадження нового Переліку профілів ( z0604-10 ) зумовлено
необхідністю унормування підготовки педагогічних працівників для
системи  професійно-технічної  освіти  України  у  зв'язку з
неконтрольованим  збільшенням  вищими  навчальними  закладами
кількості профілів напряму "Професійна освіта" відповідно до
значної кількості робітничих професій.
 
   Підготовка педагогічних   працівників   для   системи
професійно-технічної освіти здійснюється за напрямом 6.010104
"Професійна освіта (за профілем)" та спеціальностями 5.01010401
"Професійна освіта (за профілем підготовки)", 7.010104, 8.010104
"Професійне  навчання  (за  профілем   підготовки)"   за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра
спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікацій, відповідно,
майстра виробничого навчання, викладача практичного навчання за
відповідними галуззю виробництва або  сферою  обслуговування,
інженера-педагога та викладача спеціальних дисциплін у певних
галузях виробництва або сфері обслуговування.
 
   При підготовці  зазначених  педагогічних  працівників  їх
професійне спрямування визначається певним профілем підготовки у
відповідності до галузі виробництва або сфери обслуговування, для
яких ці працівники здійснюватимуть підготовку робітничих кадрів в
системі професійно-технічної освіти.
 
   Звертаємо увагу на те, що надані вищим навчальним закладам
ліцензії на підготовку кадрів за напрямом 6.010104 "Професійна
освіта (за профілем)" та спеціальностями 5.01010401 "Професійна
освіта (за профілем підготовки)", 7.010104, 8.010104 "Професійне
навчання (за профілем підготовки)" до набрання чинності цим
наказом діють до закінчення їх строку.
 
   Наказ  Міністерства освіти і науки від 16.07.2010 N 705
( z0604-10 ) "Про затвердження Переліку профілів підготовки кадрів
у  вищих  навчальних  закладах  за  напрямом (спеціальністю)
"Професійна освіта (за профілем)", зареєстрований в Міністерстві
юстиції від 03.08.2010 за N 604/17899, набрав чинності з 20 серпня
2010 року.
 
 Заступник Міністра                   Є.М.СулімаУкраина онлайн