Законодательство Украины

 

Наказ №651 від 07.09.2010

Мінтрансзв'язку

Про затвердження Змін до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2010 рік

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            07.09.2010 N 651
 
 
    Про затвердження Змін до Плану підготовки проектів
     регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2010 рік
 
 
   На виконання  Закону  України  "Про  засади  державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних
актів у Мінтрансзв'язку на 2010 рік, затвердженого  наказом
Мінтрансзв'язку  від 15.12.2009 N 1296 ( v1296650-09 ), що
додаються.
 
   2. Державній адміністрації зв'язку забезпечити розміщення
цього наказу на офіційному сайті Мінтрансзв'язку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        К.Єфименко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   07.09.2010 N 651
 
 
               ЗМІНИ
     до Плану підготовки проектів регуляторних актів
         у Мінтрансзв'язку на 2010 рік
             ( v1296650-09 )
 
 
   Унести зміни, доповнивши новими позиціями такого змісту:
 
"
----------------------------------------------------------------------------------------
| |Закон України "Про  |   Ініціатива   | IV кв. |Державна адміністрація   |
| |внесення змін до   |           |     |зв'язку          |
| |Закону України "Про  |           |     |              |
| |державну підтримку  |           |     |              |
| |засобів масової    |           |     |              |
| |інформації та     |           |     |              |
| |соціальний захист   |           |     |              |
| |журналістів"     |           |     |              |
|--+----------------------+---------------------+----------+---------------------------|
| |Закон України "Про  |На виконання пункту 9| IV кв. |Державна адміністрація   |
| |внесення змін до   |доручення Кабінету  |     |зв'язку          |
| |Закону України    |Міністрів України від|     |              |
| |"Про поштовий зв'язок"|19.10.2009      |     |              |
| |           |N 59137/0/1-09 до  |     |              |
| |           |підсумків      |     |              |
| |           |III Всеукраїнського |     |              |
| |           |форуму працівників  |     |              |
| |           |поштового зв'язку  |     |              |
| |           |(м. Київ, 9 жовтня  |     |              |
| |           |2009 року) та    |     |              |
| |           |доручення Кабінету  |     |              |
| |           |Міністрів України  |     |              |
| |           |від 06.11.2009    |     |              |
| |           |N 59137/7/1-09 до  |     |              |
| |           |листа Мінтрансзв'язку|     |              |
| |           |від 30.10.2009    |     |              |
| |           |N 12212/11/10-09   |     |              |
|--+----------------------+---------------------+----------+---------------------------|
| |Наказ Міністерства  |Відповідно до вимог | IV кв. |Державна адміністрація   |
| |транспорту та зв'язку |Закону України "Про |     |зв'язку          |
| |України "Про     |внесення змін до   |     |              |
| |затвердження Вимог до |Закону України "Про |     |              |
| |організації      |запобігання та    |     |              |
| |фінансового      |протидію легалізації |     |              |
| |моніторингу суб'єктами|(відмиванню) доходів,|     |              |
| |первинного фінансового|одержаних злочинним |     |              |
| |моніторингу, державне |шляхом" ( 2258-17 ) |     |              |
| |регулювання і нагляд |           |     |              |
| |за діяльністю яких  |           |     |              |
| |здійснює Міністерство |           |     |              |
| |транспорту та зв'язку |           |     |              |
| |України"       |           |     |              |
|--+----------------------+---------------------+----------+---------------------------|
| |Наказ Міністерства  |Відповідно до вимог | IV кв. |Державна адміністрація   |
| |транспорту та зв'язку |Закону України "Про |     |зв'язку          |
| |України "Про     |внесення змін до   |     |              |
| |затвердження Положення|Закону України "Про |     |              |
| |про навчання     |запобігання та    |     |              |
| |працівників,     |протидію легалізації |     |              |
| |відповідальних за   |(відмиванню) доходів,|     |              |
| |проведення      |одержаних злочинним |     |              |
| |внутрішнього     |шляхом" ( 2258-17 ) |     |              |
| |фінансового      |           |     |              |
| |моніторингу суб'єктів |           |     |              |
| |первинного фінансового|           |     |              |
| |моніторингу, державне |           |     |              |
| |регулювання і нагляд |           |     |              |
| |за діяльністю яких  |           |     |              |
| |здійснює Міністерство |           |     |              |
| |транспорту та     |           |     |              |
| |зв'язку України"   |           |     |              |
|--+----------------------+---------------------+----------+---------------------------|
| |Наказ Міністерства  |Відповідно до вимог | IV кв. |Державна адміністрація   |
| |транспорту та зв'язку |Закону України "Про |     |зв'язку          |
| |України "Про     |внесення змін до   |     |              |
| |затвердження Положення|Закону України "Про |     |              |
| |про застосування   |запобігання та    |     |              |
| |запобіжних заходів  |протидію легалізації |     |              |
| |щодо країн, які не  |(відмиванню) доходів,|     |              |
| |виконують або     |одержаних злочинним |     |              |
| |неналежним чином   |шляхом" ( 2258-17 ) |     |              |
| |виконують рекомендації|           |     |              |
| |міжнародних,     |           |     |              |
| |міжурядових      |           |     |              |
| |організацій, задіяних |           |     |              |
| |у сфері боротьби з  |           |     |              |
| |легалізацією     |           |     |              |
| |(відмиванням) доходів,|           |     |              |
| |одержаних злочинним  |           |     |              |
| |шляхом або      |           |     |              |
| |фінансуванням     |           |     |              |
| |тероризму"      |           |     |              |
|--+----------------------+---------------------+----------+---------------------------|
| |Наказ Міністерства  |Відповідно до вимог | IV кв. |Державна адміністрація   |
| |транспорту та зв'язку |Закону України "Про |     |зв'язку          |
| |України "Про     |внесення змін до   |     |              |
| |затвердження Критеріїв|Закону України "Про |     |              |
| |ризику проведення   |запобігання та    |     |              |
| |клієнтом фінансових  |протидію легалізації |     |              |
| |операцій з легалізації|(відмиванню) доходів,|     |              |
| |(відмивання) доходів, |одержаних злочинним |     |              |
| |одержаних злочинним  |шляхом" ( 2258-17 ) |     |              |
| |шляхом, або      |           |     |              |
| |фінансування     |           |     |              |
| |тероризму"      |           |     |              |
----------------------------------------------------------------------------------------
                                            ".
 
 Заступник голови Державної
 адміністрації зв'язку                  В.АльохінУкраина онлайн