Законодательство Украины

 

Указ №910/2010 від 16.09.2010

Президент України

Про недопущення порушень закону під час передвиборної агітації

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про недопущення порушень закону
         під час передвиборної агітації
 
 
   З метою сприяння створенню умов для вільного волевиявлення
громадян України, забезпечення принципів законності, публічності і
відкритості, рівності суб'єктів виборчого процесу під час чергових
виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня
2010 року, керуючись частиною  другою статті 102 Конституції
України ( 254к/96-ВР )  та нормами Цивільного кодексу України
( 435-15 )  щодо гарантій захисту особистих немайнових  прав
особи, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Запропонувати Центральній виборчій комісії, територіальним
виборчим комісіям забезпечити під час виборчого процесу чергових
виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у  містах,  сільських,
селищних рад та сільських, селищних, міських голів 2010 року
(далі - виборчий процес):
 
   належний контроль за додержанням установленої Законом України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 )
заборони участі у передвиборній агітації органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів  місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб, інших обмежень
щодо ведення передвиборної агітації;
 
   недопущення при проведенні передвиборної агітації порушень
особистих немайнових прав громадян, у тому числі посадових і
службових осіб, на використання їх імені, зображень.
 
   2. Запропонувати  Національній  раді  України  з  питань
телебачення і радіомовлення посилити контроль за додержанням:
 
   вимог законодавства про вибори;
 
   порядку, форм і стандартів висвітлення в аудіовізуальних
засобах масової  інформації  діяльності  Президента  України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів
державної влади, а також органів місцевого самоврядування;
 
   вимог законодавства    про    соціальну    рекламу
телерадіоорганізаціями усіх форм власності, в тому числі щодо
недопущення порушення особистих немайнових прав громадян, зокрема
посадових і службових осіб, на використання їх імені, зображень.
 
   3. Установити,  що  розміщення  соціальної  реклами  із
використанням імені та зображень Президента України здійснюється
лише за його згодою. Заборонити використання імені та зображення
Президента України для проведення передвиборної агітації.
 
   4. Запропонувати Генеральній прокуратурі України посилити
нагляд за додержанням особистих немайнових прав громадян, зокрема
посадових і службових осіб, під час проведення передвиборної
агітації  у  виборчому  процесі,  під  час  виробництва  та
розповсюдження реклами, а також  забезпеченням  прозорого  і
демократичного виборчого процесу.
 
   5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 16 вересня 2010 року
     N 910/2010Украина онлайн