Законодательство Украины

 

Лист №47-312/6657-16163 від 17.09.2010

Національний банк України

Про заповнення форми статистичної звітності N 655

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
      Департамент безвиїзного банківського нагляду
 
               Л И С Т
 
         17.09.2010 N 47-312/6657-16163
 
                   Банкам України Головним
                   управлінням Національного
                   банку України в Автономній
                   Республіці Крим та по місту
                   Києву та Київській області
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку
                   України Департаменту
                   інспектування банків
 
 
            Про заповнення форми
          статистичної звітності N 655
 
 
   За результатами аналізу даних форми статистичної звітності
N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів
та обсяги заборгованості" ( za353-03 ) (далі - форма N 655), яка
подається  Національному  банку України відповідно до Правил
організації статистичної звітності, що подається до Національного
банку України, затверджених постановою Правління Національного
банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ) (далі - Постанова
N 124), та запитів банків щодо її заповнення повідомляємо таке.
 
   У формі N 655 ( za353-03 ) відображається інформація щодо
всієї кредитної заборгованості банку, стосовно якої прийнято
рішення про реструктуризацію та внесено відповідні зміни до
кредитних договорів, і яка відображена за відповідними балансовими
рахунками з обліку кредитів за станом на звітну дату.
 
   Інформація щодо реструктуризованої кредитної заборгованості
може включати відомості про кредитну заборгованість, щодо якої:
   - змінено відсоткову ставку;
   - скасовано (повністю або частково) нараховані та не сплачені
позичальником фінансові санкції (штрафи, пені, неустойки) за
несвоєчасне внесення платежів за кредитною заборгованістю;
   - змінено графік погашення кредитної заборгованості (строки
та суми погашення основного боргу, сплати відсотків/комісій);
   - змінено розмір комісії.
 
   Положеннями постанови Правління Національного банку України
від 03.06.2009 N 328 ( v0328500-09 ) "Про заходи щодо забезпечення
погашення кредитів" (далі - Постанова N 328) визначено принципи
реструктуризації кредитної заборгованості, дотримання яких надає
банку право отримати певні формування резервів.
 
   Поясненням щодо  заповнення  форми  N 655 ( za353-03 )
встановлено  ознаки  реструктуризації,  за  якими  кредитна
заборгованість  класифікується як реструктуризована. Принципи,
зазначені у Постанові N 328 ( v0328500-09 ), є лише частиною з цих
ознак.
 
   Таким чином у формі N 655 ( za353-03 ) підлягає відображенню
вся реструктуризована банком кредитна заборгованість, тобто як та,
що  реструктуризована  з дотриманням принципів, зазначених у
Постанові N 328 ( v0328500-09 ), так і та, що без їх дотримання.
 
   Враховуючи зазначене вище, зобов'язуємо банки привести дані
форми N 655 ( za353-03 ) у відповідність до вимог Постанови N 124
( z0353-03 ) та неухильно дотримуватись цих вимог у подальшому.
 
 Заступник Голови
 Національного банку
 України                        І.В.СоркінУкраина онлайн