Законодательство Украины

 

Наказ №1050 від 13.09.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби звернень митних органів щодо проведення перевірки сертифікатів про походження товару

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.09.2010 N 1050
 
 
        Про затвердження Порядку направлення
       до Держмитслужби звернень митних органів
       щодо проведення перевірки сертифікатів
           про походження товару
 
 
   З метою підвищення ефективності роботи митних органів з
перевірки країни походження товарів, що ввозяться на  митну
територію України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок направлення до Держмитслужби звернень
митних органів щодо проведення  перевірки  сертифікатів  про
походження товару, що додається.
 
   2. Установити, що цей наказ набирає чинності через десять
днів після підписання.
 
   3. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Служби Гутника А.Є.
 
 Голова Служби                    І.Г.Калєтнік
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   13.09.2010 N 1050
 
 
               ПОРЯДОК
       направлення до Держмитслужби звернень
       митних органів щодо проведення перевірки
        сертифікатів про походження товару
 
 
   1. Цей Порядок регламентує дії посадових осіб регіональних
митниць, митниць (далі - митні органи), пов'язані з оформленням та
направленням до Держмитслужби звернень щодо проведення перевірки
сертифікатів про походження товару, виданих компетентними органами
іноземних держав (далі - сертифікати).
 
   2. Дія Порядку поширюється на сертифікати, які подаються при
ввезенні   товарів  на  митну територію України відповідно до
статті 282 Митного кодексу України ( 92-15 ).
 
   3. Звернення щодо проведення перевірки направляються митними
органами до Держмитслужби лише у таких випадках:
   якщо є достатні підстави для сумнівів стосовно дійсності
сертифікатів;
   якщо є достатні підстави для сумнівів у вірогідності даних,
наведених у сертифікатах;
   за дорученням Держмитслужби,  для  проведення  вибіркової
перевірки.
 
   4. Звернення щодо проведення перевірки повинно містити:
   а) супровідний лист;
   б) інформацію про сертифікати, що направляються на перевірку,
та зазначені в них товари, складену в табличному вигляді за
формою, наведеною у додатку до цього Порядку;
   в) ксерокопії сертифікатів, які підлягають перевірці;
   г) проект  запиту  до  відповідного компетентного органу
іноземної держави.
   Проект запиту до відповідного компетентного органу іноземної
держави обов'язково повинен:
   містити виклад чітко сформульованих конкретних причин, з
приводу яких у митного органу виникли сумніви в  дійсності
сертифіката або вірогідності наведених у ньому даних;
   містити перелік конкретних питань, що підлягають з'ясуванню в
компетентних органах іноземних держав;
   бути викладений українською й англійською мовами (аутентичні
тексти) чи російською мовою, в разі потреби його направлення до
країн СНД.
   Якщо текст проекту запиту містить власні назви (назви міст,
районів, вулиць, установ, підприємств, організацій, власні імена
людей тощо), то їх слід наводити мовою оригіналу.
 
   5. Супровідний  лист  (у форматі MicrosoftWord) разом з
ксерокопіями сертифікатів, які підлягають перевірці, надсилаються
митним  органом  до  Управління  митно-тарифного  регулювання
Держмитслужби на паперових носіях та дублюються в електронному
вигляді  на  поштову  скриньку  DMS  kanc  UMTR (у форматі
AdobeAcrobatReader).
   Інформація про сертифікати, що направляються на перевірку, та
зазначені в них товари, складену в табличному вигляді (у форматі
Microsoft Excel) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку;
проект запиту  (у  форматі  MicrosoftWord)  до  відповідного
компетентного органу іноземної держави направляються виключно в
електронному вигляді на поштову скриньку DMS kanc UMTR.
   Реєстраційний номер супровідного листа на паперовому носії
повинен бути таким самим, що й  номер  супровідного  листа,
направленого електронною поштою.
 
   6. Звернення підписується керівником митного органу або його
заступником.
 
   7. Звернення митного органу, направлене з порушенням вимог
цього Порядку, повертається митному органу.
 
 Начальник Управління
 митно-тарифного регулювання             В.І.Демченко
 
Украина онлайн