Законодательство Украины

 

Постанова №349 від 15.09.2010

Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)

Про Порядок надання Центральній виборчій комісії інформації щодо підготовки та проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

            П О С Т А Н О В А
 
            15.09.2010 N 349
 
     Про Порядок надання Центральній виборчій комісії
    інформації щодо підготовки та проведення чергових
      виборів депутатів Верховної Ради Автономної
      Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
      селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року
 
 
   З метою здійснення контролю за організацією підготовки і
проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів 31 жовтня 2010 року, своєчасного отримання інформації про
хід виборчого процесу та результати виборів, відповідно до пункту
1 частини першої статті 24, частини одинадцятої статті 25, частини
тринадцятої статті 40, частини восьмої статті 76 та частини
шістнадцятої статті 77 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів"  ( 2487-17 ),  керуючись
статтями 11-13, пунктами 1, 6 статті 21 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію"  ( 1932-15 ),  Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок надання Центральній виборчій комісії
інформації щодо підготовки та  проведення  чергових  виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010  року
(додається).
 
   2. Верховній  Раді Автономної Республіки Крим, обласним,
Севастопольській  міській  раді,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державній
адміністрації, іншим органам державної влади та органам місцевого
самоврядування надати територіальним виборчим комісіям необхідну
організаційну та технічну допомогу щодо забезпечення передачі ними
інформації, передбаченої Порядком, затвердженим пунктом 1 цієї
постанови.
 
   3. Цю  постанову  надіслати  Верховній  Раді  Автономної
Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській раді, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській
міській  державній  адміністрації  для  передачі  відповідним
територіальним виборчим комісіям після сформування нового складу
цих комісій.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           В.ШАПОВАЛ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 15 вересня 2010 року N 349
 
               ПОРЯДОК
     надання Центральній виборчій комісії інформації
     щодо підготовки та проведення чергових виборів
     депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
      Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
        міських голів 31 жовтня 2010 року
 
 
   Цей Порядок  розроблено  з метою здійснення контролю за
організацією підготовки і проведення чергових виборів депутатів
Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року (далі -
місцеві  вибори), забезпечення належної роботи територіальних
виборчих комісій щодо передачі Центральній виборчій  комісії
інформації про хід виборчого процесу та результати місцевих
виборів, а також для визначення порядку заповнення електронних
версій документів, що подаються до Центральної виборчої комісії.
 
        1. Надання інформації про загальний
            склад місцевих рад
 
   1.1. Відповідно до частини першої статті 16 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 )
(далі - Закон) не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів (до
10 вересня 2010 року включно) приймається рішення про загальний
склад (кількість депутатів):
 
   - обласної,  районної,  міської  (крім  районів, міст в
Автономній Республіці Крим, міст Києва та Севастополя) ради -
відповідною обласною радою поточного скликання;
 
   - районної, міської (районів та міст в Автономній Республіці
Крим) ради - Верховною Радою Автономної Республіки Крим поточного
скликання;
 
   - Севастопольської міської ради - Севастопольською міською
радою поточного скликання;
 
   - районної у місті, сільської, селищної ради - відповідною
районною у місті, сільською, селищною радою поточного скликання.
 
   1.2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради,
Севастопольська міська рада не пізніш як за 43 дні до дня місцевих
виборів (до 17 вересня 2010 року включно) передають Центральній
виборчій комісії відомості про  загальний  склад  (кількість
депутатів) місцевих рад усіх рівнів, утворених у межах відповідних
регіонів (областей) України (додатки 14-39) на паперових носіях та
на магнітному чи оптичному носії інформації у форматі MS Word.
 
     2. Надання інформації щодо персонального складу
         територіальних виборчих комісій
 
   2.1. Відповідно до  частини  п'ятої  статті  22  Закону
( 2487-17 )  виборча комісія Автономної Республіки Крим формує
склад районних (районів в Автономній Республіці Крим), міських
(міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення)
виборчих комісій не пізніш як за 45 днів до дня виборів (до
15 вересня 2010 року включно).
 
   2.2. Відомості   про  персональний  склад  зазначених
територіальних виборчих комісій передаються Центральній виборчій
комісії за формою N 1 (додаток 1) на паперових носіях та на
магнітному чи оптичному носії інформації у форматі MS Word не
пізніше 19 вересня 2010 року. Вимоги щодо заповнення електронної
версії зазначеного документа викладено в розділі 10 цього Порядку.
 
   2.3. Копії рішень виборчої комісії Автономної Республіки Крим
щодо змін у складі цих комісій невідкладно після їх прийняття
надсилаються Центральній виборчій комісії на паперових носіях.
 
      3. Надання інформації щодо місцезнаходження
         територіальних виборчих комісій
 
   3.1. Після сформування нового складу територіальних виборчих
комісій виборча комісія Автономної Республіки Крим,  обласні
виборчі  комісії,  Севастопольська  міська  виборча  комісія
невідкладно передають Центральній виборчій комісії відомості про
місцезнаходження,  поштову адресу та контактні телефони всіх
територіальних виборчих комісій, що знаходяться на території
відповідно Автономної Республіки Крим, області, міста Севастополя
за формою N 2 (додаток 2).
 
   У цій формі зазначається код територіальної виборчої комісії,
що відповідає коду ради. Перелік цих кодів наведено в таблицях
"Відомості щодо загального складу місцевих рад" (додатки 14-39).
 
   3.2. До паперового носія долучається  електронна  версія
документа (форми) на магнітному чи оптичному носії інформації у
форматі MS Word. Вимоги щодо заповнення електронної  версії
зазначеного документа викладено в розділі 10 цього Порядку.
 
    4. Надання інформації про утворення одномандатних
     та одномандатних мажоритарних виборчих округів
 
   4.1. Згідно з частиною першою статті 17 Закону  ( 2487-17 )
для  проведення  виборів  депутатів сільської, селищної ради
відповідна сільська, селищна виборча комісія не пізніш як за 37
днів до дня місцевих виборів (до 23 вересня 2010 року включно)
утворює одномандатні виборчі округи.
 
   4.2. Копія рішення сільської, селищної виборчої комісії про
утворення одномандатних виборчих округів не пізніше наступного дня
після його прийняття надсилається до відповідної районної, міської
(міст, до складу яких входить село, селище) виборчої комісії.
 
   Контроль за виконанням цієї вимоги сільськими, селищними
виборчими комісіями покладається на відповідні районні, міські
(міст, до складу яких входить село, селище) виборчі комісії.
 
   Районні, міські (міст, до складу яких входить село, селище)
виборчі комісії узагальнюють отримані відомості за формою N 3
(додаток 3) і не пізніше як за 35 днів до дня місцевих виборів (до
25 вересня 2010 року включно) надають їх на паперових носіях та на
магнітному чи оптичному носії інформації у форматі MS Word разом з
копіями відповідних рішень сільських, селищних виборчих комісій
відповідно виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній,
Севастопольській міській виборчій комісії для подальшої передачі
Центральній виборчій комісії.
 
   4.3. Згідно з частинами четвертою, п'ятою статті 17 Закону
( 2487-17 ) одномандатні мажоритарні виборчі округи утворюються не
пізніш як за 32 дні до дня місцевих виборів (до 28 вересня
2010 року включно):
 
   - виборчою комісією Автономної Республіки Крим, міською,
районною  у місті виборчою комісією - з виборів відповідно
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської,
районної у місті ради;
 
   - обласною виборчою комісією - з виборів депутатів обласних
рад;
 
   - районною виборчою комісією - з виборів депутатів районних
рад.
 
   4.4. Відомості  про  утворення одномандатних мажоритарних
виборчих округів з виборів депутатів Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у містах рад із зазначенням
їх номерів, меж складаються за формою N 4 (додаток 4).
 
   Районні, міські, районні у містах виборчі комісії невідкладно
передають  форму N 4 відповідно виборчій комісії Автономної
Республіки Крим, обласним виборчим комісіям, Севастопольській
міській  виборчій комісії для подальшої передачі Центральній
виборчій комісії.
 
   До паперового носія долучається електронна версія документа
(форми) на магнітному чи оптичному носії інформації у форматі
MS Word. Вимоги щодо заповнення електронної версії зазначеного
документа викладено в розділі 10 цього Порядку.
 
      5. Передача територіальною виборчою комісією
    виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої
     організації партії та відомостей про реєстрацію
      кандидатів у депутати, включених до такого
             виборчого списку
 
   5.1. Згідно з  частиною  тринадцятою  статті  40 Закону
( 2487-17 ) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні,
районні, міські, районні у місті виборчі комісії після закінчення
реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому
окрузі, але не пізніш як за 21 день до дня місцевих виборів
(до 9 жовтня 2010 року включно), передають Центральній виборчій
комісії  виборчий список кандидатів у депутати від місцевої
організації партії та відомості про реєстрацію кандидатів у
депутати,  включених до такого списку, із зазначенням назви
відповідної ради, політичної партії та відомостей про кожного
кандидата в депутати за формою N 5, встановленою Центральною
виборчою комісією (додаток 5).
 
   До паперового носія долучається електронна версія документа
(форми) на магнітному чи оптичному носії інформації у форматі MS
Word. Вимоги щодо заповнення електронної версії  зазначеного
документа викладено у розділі 10 цього Порядку.
 
   5.2. У  разі  скасування  рішення  про  реєстрацію  в
багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати,
включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з
виключенням його з виборчого списку,  вибуття  кандидата  з
балотування  або  скасування  рішення  про  реєстрацію  в
багатомандатному виборчому окрузі всіх кандидатів у депутати,
включених до виборчого списку від місцевої організації партії,
відповідне рішення територіальної виборчої комісії невідкладно
надсилається до Центральної виборчої комісії.
 
      6. Надання інформації про результати виборів
     депутатів сільської, селищної ради, сільського,
          селищного, міського голови
 
   6.1. Відповідно  до  частини  другої  статті  76 Закону
( 2487-17 ) сільська, селищна виборча комісія на своєму засіданні
на підставі складеного нею протоколу про результати виборів
депутатів в одномандатному виборчому окрузі не пізніш як на п'ятий
день з дня місцевих виборів (до 5 листопада 2010 року включно)
приймає одне з рішень:
 
   - про визнання депутата обраним у відповідному одномандатному
виборчому окрузі;
 
   - про призначення повторного голосування;
 
   - про  визнання  виборів  у  відповідному одномандатному
виборчому окрузі такими, що не відбулися.
 
   6.2. Згідно з частиною четвертою статті 76 Закону ( 2487-17 )
сільська, селищна, міська виборча комісія на своєму засіданні на
підставі складеного нею  протоколу  про  результати  виборів
сільського, селищного, міського голови не пізніш як на п'ятий день
з дня місцевих виборів (до 5 листопада 2010 року включно) приймає
одне з рішень:
 
   - про  визнання  сільського,  селищного, міського голови
обраним;
 
   - про призначення повторного голосування;
 
   - про визнання виборів відповідного сільського, селищного,
міського голови такими, що не відбулися.
 
   6.3. Про результати виборів депутатів сільської, селищної
ради сільські, селищні виборчі комісії невідкладно надсилають
відповідним районним, міським (міст, до складу яких входить село,
селище) виборчим комісіям повідомлення за формою N 8 (додаток 8),
в якому також зазначається назва місцевої організації партії, від
якої обрано депутата, або - позначка "самовисування".
 
   6.4. Про результати виборів сільського, селищного, міського
голови сільські, селищні, міські виборчі комісії (міст районного
значення) невідкладно надсилають відповідним районним виборчим
комісіям повідомлення за формою N 9 (додаток 9).
 
   Про результати виборів сільського, селищного, міського голови
сільські, селищні, міські виборчі комісії (міст, селищ, сіл, які
входять до складу іншого міста) надсилають відповідним міським
виборчим комісіям повідомлення за формою N 9 (додаток 9).
 
   Районні, міські (міст, до складу яких входить інше місто,
селище, село) виборчі комісії узагальнюють отримані повідомлення
про результати виборів сільського, селищного, міського голови за
формою N 10 (додаток 10). До форми N 10 долучаються всі форми N 9,
на підставі яких складено це повідомлення.
 
   При складанні форми N 10 зазначаються коди рад, наведені в
таблицях "Відомості  щодо  загального  складу  місцевих  рад"
(додатки 14-39).
 
   Повідомлення про результати виборів депутатів  сільських,
селищних рад (форма N 8), повідомлення про результати виборів
сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів
(форми N 9 та N 10) не пізніше 9 листопада 2010 року передаються
Центральній виборчій комісії.
 
   6.5. У разі призначення повторного голосування, визнання
виборів у відповідному одномандатному виборчому окрузі чи виборів
відповідного сільського, селищного, міського голови такими, що не
відбулися, до Центральної виборчої комісії разом з формами N 8, 10
надсилаються копії відповідних рішень територіальної виборчої
комісії.
 
   За таких обставин при заповненні форми N 8 про результати
виборів депутатів сільських, селищних рад (додаток 8) зазначаються
лише номер одномандатного виборчого округу та код результату
виборів (додаток 13), а у формі N 10, що містить результати
виборів сільського, селищного, міського (міст районного значення)
голови (додаток 10), - код ради, назва ради та код результату
виборів (додаток 13).
 
   6.6. До паперового носія долучається електронна версія форм
N 8, 10 на магнітному чи оптичному носії інформації у форматі MS
Word.  Вимоги  щодо заповнення електронної версії зазначених
документів викладено в розділі 10 цього Порядку.
 
   6.7. Міські (міст обласного та республіканського в Автономній
Республіці Крим значення) виборчі комісії про результати виборів
міського голови безпосередньо інформують  Центральну  виборчу
комісію за формою N 9 не пізніше 9 листопада 2010 року.
 
   6.8. Контроль за виконанням вимог розділу 6 цього Порядку
сільськими, селищними,  міськими  (міст  районного  значення)
виборчими комісіями покладається на відповідні районні, міські
(міст, до складу яких входить інше місто, селище, село) виборчі
комісії.
 
      7. Надання інформації про результати виборів
     депутатів у багатомандатному виборчому окрузі,
      одномандатних мажоритарних виборчих округах
 
   7.1. Відповідно  до  частини  першої  статті  77 Закону
( 2487-17 ) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, міська, районна у місті виборча комісія на своєму
засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування з
виборів депутатів відповідної ради не пізніш як на п'ятий день з
дня місцевих виборів (до 5 листопада 2010 року включно) встановлює
результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі,
про що складає відповідний протокол.
 
   7.2. Результатом  виборів  депутатів  у  багатомандатному
виборчому окрузі є визначення в порядку черговості у виборчих
списках кандидатів у депутати від місцевих організацій партій
осіб,  обраних  депутатами  від  місцевих організацій партій
відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими
списками від місцевих організацій партій.
 
   У разі якщо у відповідному виборчому окрузі після закінчення
строку реєстрації кандидатів не залишилося жодного виборчого
списку  місцевих організацій партій, відповідна територіальна
виборча комісія приймає  рішення  про  визнання  виборів  у
багатомандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися.
 
   7.3. Згідно  з  частиною  дванадцятою  статті 77 Закону
( 2487-17 ) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, міська, районна у місті виборча комісія на своєму
засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати
виборів депутатів в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі
не пізніш як на п'ятий день з дня місцевих виборів (до 5 листопада
2010 року включно) приймає одне з рішень:
 
   - про визнання депутата обраним;
 
   - про призначення повторного голосування;
 
   - про визнання місцевих виборів у виборчому окрузі такими, що
не відбулися.
 
   7.4. Відповідно до частини шістнадцятої статті 77 Закону
( 2487-17 ) виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, міська, районна у місті виборча комісія невідкладно
надсилає повідомлення про результати виборів депутатів Центральній
виборчій комісії за формами N 6, 7 (додатки 6 та 7).
 
   У разі призначення повторного голосування у одномандатному
мажоритарному  окрузі,  визнання  виборів  у  відповідному
багатомандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному
виборчому окрузі такими, що не відбулися, до Центральної виборчої
комісії  також  надсилається  копія  відповідного  рішення
територіальної виборчої комісії.
 
   За таких обставин при заповненні форми N 7, що містить список
обраних депутатів в одномандатних мажоритарних виборчих округах
(додаток 7), зазначається лише номер одномандатного мажоритарного
виборчого округу та код результату виборів (додаток 13), а форма
N 6 не надсилається.
 
   До паперового носія, що містить списки обраних депутатів,
долучається електронна версія цих документів (форм) на магнітному
чи оптичному носії інформації у форматі MS Word. Вимоги щодо
заповнення електронної версії зазначених документів визначено у
розділі 10.
 
      8. Надання інформації про реєстрацію обраних
     депутатів, сільських, селищних, міських голів
 
   8.1. На виконання вимог статті 80 Закону   ( 2487-17 )
територіальна виборча комісія може прийняти рішення про:
 
   - реєстрацію  депутата,  сільського,  селищного, міського
голови;
 
   - визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського
мандата;
 
   - визнання  обраним  депутатом  наступного за черговістю
кандидата в депутати у виборчому списку відповідної місцевої
організації партії;
 
   - призначення  повторних  виборів  в  одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі;
 
   - визнання особи такою, що відмовилася відповідно від посади
сільського, селищного, міського голови;
 
   - призначення  повторних  виборів  сільського, селищного,
міського голови.
 
   8.2. Копії таких рішень сільських, селищних, міських (міст
районного  значення)  виборчих  комісій невідкладно після їх
прийняття надсилаються відповідній районній, міській (міст, до
складу яких входить інше місто, село, селище) виборчій комісії для
подальшої невідкладної передачі Центральній виборчій комісії, а
рештою територіальних виборчих комісій надсилаються безпосередньо
до Центральної виборчої комісії.
 
   8.3. Контроль за виконанням вимог розділу 8 цього Порядку
сільськими,  селищними,  міськими  (міст  районного значення)
виборчими комісіями покладається на відповідні районні, міські
(міст, до складу яких входить інше місто, село, селище) виборчі
комісії.
 
     9. Надання інформації про визнання повноважень
      депутатів ради нового скликання, сільського,
          селищного, міського голови
 
   9.1. Відповідно до частини першої статті 42 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) повноваження
сільського, селищного, міського голови починаються з моменту
оголошення  відповідною сільською, селищною, міською виборчою
комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.
 
   9.2. Згідно з частиною восьмою статті 45 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"  ( 280/97-ВР ) повноваження
місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших
виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної
ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
 
   Відповідно до частин другої, третьої статті 46 вищевказаного
Закону ( 280/97-ВР ) перша сесія новообраної обласної, районної,
міської, районної у місті, сільської, селищної ради скликається
відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через
два тижні після реєстрації двох третин новообраних депутатів ради.
Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної
територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки
виборів  депутатів, а також про підсумки виборів відповідно
сільського, селищного, міського голови.
 
   9.3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради,
Севастопольська  міська  рада повідомляють Центральну виборчу
комісію про дату першого пленарного  засідання,  проведеного
районними, міськими, районними у місті, сільськими, селищними
радами.
 
   При узагальненні зазначених відомостей використовуються коди
та назви рад, наведені в додатках 14-39.
 
     10. Вимоги щодо заповнення електронних версій
       документів, що надходять до Центральної
             виборчої комісії
 
   10.1. До відомостей, що надходять до Центральної виборчої
комісії на паперових носіях, обов'язково долучається електронна
версія  документа  (форми) на магнітному чи оптичному носії
інформації у форматі MS Word.
 
   Для ідентифікації відомостей та запобігання різного написання
назв рад усіх рівнів, територіальних виборчих комісій, політичних
партій  тощо  під  час  складання  відповідних  форм  слід
використовувати такі таблиці:
 
   - перелік кодів регіонів України (додаток 11);
 
   - перелік кодів політичних партій (додаток 12);
 
   - перелік  кодів  результатів виборів (наприклад, вибори
відбулися, призначено повторне голосування тощо) (додаток 13);
 
   - перелік кодів територіальних виборчих комісій та органів
місцевого самоврядування (додатки 14-39).
 
   10.2. Назва файлу, що містить електронну версію кожної форми,
включає літери українського алфавіту та цифри:
 
   а) позначку "Ф" (два символи) - код форми;
 
   б) позначку "Р" (два символи) - код регіону (додаток 11);
 
   в) позначку "Т" (п'ять символів) -  код  територіальної
виборчої комісії   чи   органу   місцевого  самоврядування
(додатки 14-39);
 
   г) позначку "П" (три символи) - код політичної  партії
(додаток 12).
 
   Перелік назв файлів відповідних форм наведено в таблиці.
 
                              Таблиця
------------------------------------------------------------------
|Код форми|  Назва файлу   |      Зміст форми      |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  01  |Ф01Р00Т00000.DOC  |Відомості про персональний склад |
|     |          |виборчої комісії Автономної   |
|     |          |Республіки Крим, районної в   |
|     |          |Автономній Республіці Крим,   |
|     |          |міської (міст республіканського |
|     |          |в Автономній Республіці Крим   |
|     |          |значення) виборчої комісії    |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  02  |Ф02Р00Т00000.DOC  |Відомості про місцезнаходження  |
|     |          |територіальних виборчих комісій |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  03  |Ф03Р00Т00000.DOC  |Відомості про утворення     |
|     |          |одномандатних виборчих округів з |
|     |          |виборів депутатів сільських,   |
|     |          |селищних рад           |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  04  |Ф04Р00Т00000.DOC  |Відомості про утворення     |
|     |          |одномандатних мажоритарних    |
|     |          |виборчих округів з виборів    |
|     |          |депутатів Верховної Ради     |
|     |          |Автономної Республіки Крим,   |
|     |          |обласної, районної, міської,   |
|     |          |районної у місті ради      |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  05  |Ф05Р00Т00000П000.DOC|Відомості про зареєстрованих   |
|     |          |кандидатів у депутати Верховної |
|     |          |Ради Автономної Республіки Крим, |
|     |          |обласних, районних, міських,   |
|     |          |районних у місті рад       |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  06  |Ф06Р00Т00000.DOC  |Повідомлення про результати   |
|     |          |виборів депутатів Верховної Ради |
|     |          |Автономної Республіки Крим,   |
|     |          |обласних, районних, міських,   |
|     |          |районних у місті рад в      |
|     |          |багатомандатних виборчих округах |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  07  |Ф07Р00Т00000.DOC  |Повідомлення про результати   |
|     |          |виборів депутатів Верховної Ради |
|     |          |Автономної Республіки Крим,   |
|     |          |обласних, районних, міських,   |
|     |          |районних у місті рад в      |
|     |          |одномандатних мажоритарних    |
|     |          |виборчих округах         |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  08  |Ф08Р00Т00000.DOC  |Повідомлення про результати   |
|     |          |виборів депутатів сільських,   |
|     |          |селищних рад в одномандатних   |
|     |          |виборчих округах         |
|---------+--------------------+---------------------------------|
|  10  |Ф10Р00Т00000.DOC  |Повідомлення про результати   |
|     |          |виборів сільських, селищних,   |
|     |          |міських голів, узагальнені    |
|     |          |відповідними територіальними   |
|     |          |виборчими комісіями в межах   |
|     |          |району, міста обласного     |
|     |          |(республіканського в Автономній |
|     |          |Республіці Крим) значення    |
------------------------------------------------------------------
 
   Наприклад:    Ф02Р05Т06468.DOC
 
   де Ф02 означає форму N 2, Р05 - Вінницьку область, Т06468 -
Барську районну виборчу комісію;
 
            Ф03Р05Т06467П267.DOC
 
   де Ф03 означає форму N 3, Р05 - Вінницьку область, Т06467 -
Вінницьку обласну виборчу комісію, П267 - Аграрну партію України.
 
   10.3. При заповненні форм коди зазначаються саме так, як
викладено у відповідних додатках до цього Порядку (у переліках
кодів).
 
   10.4. У випадках, непередбачених цим Порядком, застосовуються
принципи аналогії, однозначності визначення адреси, коректності її
написання.
 
   10.5. Персональні  дані щодо особи зазначаються літерами
українського алфавіту.
 
   Персональні дані  особи  (якщо  інше  не  підтверджено
документально) вказуються з дотриманням таких вимог:
 
   - прізвище,  ім'я  (всі власні імена), по батькові (за
наявності) вносяться з великої літери;
 
   - у подвійних прізвищах, іменах, по батькові, які пишуться
через дефіс, кожне слово зазначається з великої літери без
пропусків до та після дефісу, кожне слово подвійних прізвищ, імен,
по батькові, які пишуться окремо, зазначається з великої літери
(наприклад, Марія-Маргарита, Анна Марія, Карпенко-Карий, Лі Фан
Се, Джаміл Огли);
 
   - крапка  після прізвища, імені (імен), по батькові не
ставиться;
 
   - дата народження (число, місяць, рік) вноситься арабськими
цифрами (1, 2, 3, 4,...) у форматі дд.мм.рррр, де дд - день
місяця; мм - місяць; рррр - рік. День місяця та місяць вказуються
обов'язково двома цифрами, а рік - чотирма. Крапка після дати
народження не ставиться. Наприклад:
 
              12.09.1953
 
              06.12.1980
 
   10.6. Місце проживання та адреса житла особи зазначаються в
називному відмінку та в такій послідовності:
 
   - назва регіону України,
 
   - назва району, до якого входить населений пункт,
 
   - назва населеного пункту, вулиці,
 
   - номер будинку та номер квартири.
 
   Власна назва регіону України зазначається повністю з великої
літери (наприклад, Автономна Республіка Крим, Івано-Франківська,
Кіровоградська).
 
   Власна назва  району, до якого входить населений пункт,
зазначається  повністю  з  великої  літери   (наприклад,
Камінь-Каширський, Жашківський, Вишгородський).
 
   Для зазначення категорії населених пунктів використовуються
скорочення:
 
   місто - м. (мала літера "м" з крапкою після неї);
 
   селище міського типу - смт (малі літери "с, м, т" без
пропусків та крапок між літерами та в кінці скорочення);
 
   селище - с-ще (мала літера "с", дефіс, малі літери "щ, е" без
пропусків до і після дефісу та без крапки в кінці скорочення);
 
   село - с. (мала літера "с" з крапкою після неї).
 
   Назва населеного пункту вноситься повністю з великої літери
без будь-яких скорочень.
 
   Назва вулиці, проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу,
кутка тощо, вноситься з великої літери  (наприклад,  Тараса
Шевченка, Генерала Ватутіна, 40 лєт Побєди, Восьмого Березня).
 
   У подвійних назвах, які пишуться через дефіс, обидва слова
зазначаються з великої літери без пропусків до та після дефісу. В
подвійних назвах, що пишуться окремо, обидва слова зазначаються з
великої літери, якщо інше не встановлено рішенням органу місцевого
самоврядування (наприклад, Довнар-Запольського, Героїв Космосу).
 
   При написанні адреси місця проживання особи використовуються
такі скорочення (малими літерами):
 
   алея - алея;
   бульвар - бульв.;
   в'їзд - в'їзд;
   вулиця - вул.;
   завулок - завулок;
   заїзд - заїзд;
   квартал - кв-л;
   лінія - лінія;
   майдан - майдан;
   мікрорайон - м-р;
   набережна - набережна;
   площа - пл.;
   провулок - пров.;
   проїзд - проїзд;
   просіка - просіка;
   проспект - просп.;
   роз'їзд - роз'їзд;
   тупик - тупик;
   узвіз - узвіз;
   шосе - шосе.
 
   Номер будинку, квартири (кімнати в гуртожитку чи комунальній
квартирі) вказується 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Номер кутового
будинку зазначається через дріб (наприклад, 7/17). Якщо в номері є
літера, вона зазначається великою без пропуску  від  номера
(наприклад, 17Б).
 
   10.7. Стать особи позначається: цифрою "1" - чоловіча, цифрою
"2" - жіноча.
 
   10.8. Контактний телефон особи вказується виключно цифрами і
повинен  містити  код міжміського зв'язку або код оператора
мобільного зв'язку. За наявності кількох контактних телефонів їх
номери  відокремлюються  комою  (наприклад,  (0622)24-15-67,
(067)321-02-48).
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії           Т.ЛУКАШ
 
 ( Додатки не наводяться )Украина онлайн