Законодательство Украины

 

Постанова №840 від 15.09.2010

Кабінет Міністрів України

Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 вересня 2010 р. N 840
                Київ
 
        Про виплату працівникам державних
       і комунальних клубних закладів допомоги
      для оздоровлення та матеріальної допомоги
       для вирішення соціально-побутових питань
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що працівникам державних і комунальних клубних
закладів, зазначеним у переліку посад, що додається, виплачується:
 
   допомога для  оздоровлення під час щорічної відпустки у
розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати);
 
   матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
за рішенням керівника державного або комунального клубного закладу
у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на
рік.
 
   Керівнику державного  і  комунального  клубного  закладу
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
надається за погодженням з органом, у віданні якого перебуває
відповідний клубний заклад.
 
   2. Виплата допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги
для вирішення соціально-побутових питань здійснюється у межах
фонду оплати праці працівників державних і комунальних клубних
закладів, затвердженого на відповідний рік.
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 вересня 2010 р. N 840
 
               ПЕРЕЛІК
      посад працівників державних і комунальних
      клубних закладів, яким виплачується допомога
       для оздоровлення та матеріальна допомога
       для вирішення соціально-побутових питань
 
 
   Директор (завідувач) клубного закладу, завідувач філіалу, їх
заступники
 
   Начальник (завідувач) відділу (сектору) з основних видів
діяльності, їх заступники
 
   Головні: режисер,  балетмейстер,  художник,  хормейстер,
диригент
 
   Керівник художній,  диригент,  хормейстер,  балетмейстер,
режисер, режисер-постановник
 
   Керівники: студії, творчого колективу (за видами мистецтва і
народної  творчості),  музичної  частини  дискотеки,  гуртка,
самодіяльного об'єднання, клубу за інтересами
 
   Методист, акомпаніатор,   концертмейстер,   організатор
культурно-дозвільної діяльності всіх категорійУкраина онлайн