Законодательство Украины

 

Постанова №850 від 15.09.2010

Кабінет Міністрів України

Про порядок використання у 2010 році коштів державного бюджету, передбачених для збереження та функціонування національної еталонної бази

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 вересня 2010 р. N 850
                Київ
 
           Про порядок використання
       у 2010 році коштів державного бюджету,
     передбачених для збереження та функціонування
          національної еталонної бази
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Установити, що  кошти  державного  бюджету,  передбачені
Міністерству  економіки  для  збереження  та  функціонування
національної еталонної бази, використовуються  у  2010  році
відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2007 р. N 639 ( 639-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 30, ст. 1207).
 
   Внести до зазначеного Порядку зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 вересня 2010 р. N 850
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до Порядку використання
     у 2007 році коштів, передбачених у державному
       бюджеті для збереження та функціонування
          національної еталонної бази
             ( 639-2007-п )
 
 
   1. Пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
 
   "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня затверджує в
установленому  порядку  план  заходів  щодо  збереження  та
функціонування національної еталонної бази.
 
   Для проведення передбачених планом заходів робіт розпорядник
бюджетних коштів нижчого рівня видає у кожному конкретному випадку
наказ, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець,
дата і місце проведення, сума витрат.
 
   До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою
та  проведенням  заходу,  з  відповідними  розрахунками  та
обґрунтуванням.".
 
   2. Пункти 4 і 6 викласти у такій редакції:
 
   "4. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти
здійснюється в установленому законом порядку.";
 
   "6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку  обслуговування  державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих  за  рахунок  коштів  державного  бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".
 
   3. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня подає щокварталу
до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, головному
розпорядникові  бюджетних  коштів інформацію про використання
бюджетних коштів для її узагальнення та надсилання до 5 числа
зазначеного місяця Мінфіну.".Украина онлайн