Законодательство Украины

 

Постанова №845 від 15.09.2010

Кабінет Міністрів України

Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо боротьби з виробництвом і розповсюдженням фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 вересня 2010 р. N 845
                Київ
 
             Про затвердження
       Порядку використання у 2010 році коштів,
     передбачених у державному бюджеті для здійснення
   заходів щодо боротьби з виробництвом і розповсюдженням
    фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2010  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) для здійснення
заходів  щодо  боротьби  з  виробництвом  і  розповсюдженням
фальсифікованих  та  субстандартних  лікарських  засобів,  що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 вересня 2010 р. N 845
 
               ПОРЯДОК
           використання у 2010 році
      коштів, передбачених у державному бюджеті
     ( 2154-17 ) для здійснення заходів щодо боротьби
     з виробництвом і розповсюдженням фальсифікованих
        та субстандартних лікарських засобів
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів, передбачених  у  державному  бюджеті  (  2154-17  )
Держлікінспекції МОЗ для виконання програми "Заходи по боротьбі з
виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих та субстандартних
лікарських засобів" (далі - бюджетні кошти).
 
   Відповідальним за виконання зазначеної бюджетної програми є
Держлікінспекція МОЗ, яка діє у системі головного розпорядника
бюджетних коштів - МОЗ.
 
   2. Бюджетні  кошти  спрямовуються  на  оплату  послуг
уповноважених Держлікінспекцією МОЗ лабораторій, що належать до
сфери управління Інспекції, з проведення лабораторних аналізів з
метою виявлення фальсифікованих та субстандартних  лікарських
засобів.
 
   3. У разі встановлення невідповідності лікарських засобів
вимогам нормативних документів Держлікінспекцією МОЗ проводяться
такі заходи щодо боротьби з виробництвом та розповсюдженням
фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів:
 
   1) вітчизняного виробництва - лабораторні дослідження зразків
серії лікарських засобів, яка перебуває в обігу, та/або архівних
зразків вироблених серій лікарських засобів, що відбираються в
кількості, достатній для проведення двох повних аналізів за всіма
показниками методів контролю якості;
 
   2) іноземного виробництва:
 
   підготовка звернення  до  уповноваженої  особи  власника
реєстраційного посвідчення лікарського засобу або його офіційного
представника щодо надання інформації стосовно можливого місця
відбору  зразків  серії  лікарських  засобів  для проведення
лабораторних досліджень;
 
   пошук серії лікарських засобів в Україні (у разі відсутності
інформації стосовно можливого місця відбору зразків такої серії
лікарських засобів для проведення лабораторних досліджень);
 
   лабораторні дослідження зразків серії лікарських засобів за
показниками, визначеними Держлікінспекцією МОЗ.
 
   4. У разі виникнення підозри у фальсифікації лікарських
засобів Держлікінспекція МОЗ та її територіальні органи проводять
у межах своїх повноважень додатково до лабораторних досліджень,
передбачених пунктом 3  цього  Порядку,  розслідування  щодо
походження та шляхів розповсюдження таких лікарських засобів.
 
   5. Оплату  послуг, пов'язаних з проведенням лабораторних
досліджень  зразків  серії  лікарських  засобів,  здійснює
Держлікінспекція МОЗ на підставі актів виконаних робіт у кожному
окремому випадку відповідно до договорів про надання послуг з
уповноваженими Держлікінспекцією МОЗ лабораторіями, що належать до
сфери її управління.
 
   6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться  відповідно  до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих  за  рахунок  коштів  державного  бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   7. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Украина онлайн