Законодательство Украины

 

Наказ №2193/5 від 16.09.2010

Міністерство юстиції України (Мін'юст)

Про внесення змін до Порядку особистого прийому громадян Міністром, першим заступником, заступниками Міністра та іншими посадовими особами Міністерства юстиції

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.09.2010 N 2193/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 вересня 2010 р.
                   за N 827/18122
 
 
     Про внесення змін до Порядку особистого прийому
       громадян Міністром, першим заступником,
      заступниками Міністра та іншими посадовими
          особами Міністерства юстиції
 
 
   Відповідно до статті 22 Закону України  "Про  звернення
громадян"  (  393/96-ВР  ) та з метою належної організації
використання громадянами права на особистий прийом у Міністерстві
юстиції Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до Порядку особистого прийому громадян Міністром,
першим заступником, заступниками Міністра та іншими посадовими
особами Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства
юстиції від 14.10.2008 N 1748/5 ( z0980-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 15.10.2008 за N 980/15671 (далі - Порядок),
такі зміни:
 
   1.1. У главі 2:
   пункти 2.2, 2.3 викласти в такій редакції:
   "2.2. Прийом громадян в Управлінні розгляду звернень та
прийому громадян Міністерства (далі - Управління) проводиться в
понеділок, вівторок, середу, четвер з 10 до 17 години за адресою:
м. Київ, вул. Артема, 73. Вхід до приймальні громадян вільний, без
оформлення перепусток.
   2.3. Попередній (не пізніше ніж за 7 днів до дня прийому)
запис на  прийом  до  керівників  Міністерства  здійснюється
Управлінням за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73, кім. 425.
Попередній запис може здійснюватись за телефоном 486-71-56 з
обов'язковим поданням (не пізніше ніж за 10 днів до дня прийому)
письмового викладення суті звернення та обґрунтування. З метою
з'ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до
компетенції яких належить вирішення даного питання, спеціалісти
Управління проводять попередню бесіду із заявниками. При цьому
вони встановлюють, до яких посадових осіб чи органів звертався
заявник та яке було прийняте рішення.";
   доповнити главу після пункту 2.8 новим пунктом 2.9 такого
змісту:
   "2.9. На першому аркуші звернення, поданого на особистому
прийомі, та на копії цього аркуша проставляється штамп "Прийнято
на особистому прийомі" згідно з додатком.".
   У зв'язку з цим пункти 2.9-2.19 вважати пунктами 2.10-2.20
відповідно.
 
   1.2. Доповнити Порядок ( z0980-08 ) новим додатком, що
додається.
 
   2. Першому заступнику Міністра юстиції, заступникам Міністра
юстиції, керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства забезпечити виконання цього наказу.
 
   3. Прес-службі Міністерства юстиції через засоби масової
інформації оприлюднити цей наказ.
 
   4. Управлінню розгляду звернень та прийому громадян:
 
   4.1. Забезпечити організацію особистого прийому  громадян
відповідно до Порядку ( z0980-08 ).
 
   4.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
   6. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного
опублікування.
 
 Міністр                       О.Лавринович
 
 
                   Додаток
                   до Порядку особистого
                   прийому громадян Міністром,
                   першим заступником,
                   заступниками Міністра
                   та іншими посадовими особами
                   Міністерства юстиції
                   ( z0980-08 )
 
 
--------------------------
| Міністерство юстиції |
|    України     |
| Управління розгляду  |
| звернень та прийому  |
|    громадян    |
| Прийнято на особистому |
|    прийомі     |
| Вх. N ________________ |
| "___" ________ 20__ р. |
--------------------------
 
 Начальник Управління
 розгляду звернень
 та прийому громадян                  Ю.Г.ПроцанУкраина онлайн