Законодательство Украины

 

Постанова №849 від 15.09.2010

Кабінет Міністрів України

Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 вересня 2010 р. N 849
                Київ
 
            Питання забезпечення
        реалізації статті 19 Закону України
     "Про засади запобігання та протидії корупції"
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади, головам Ради міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласних,  Київської  та  Севастопольської міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій у
триденний строк після прийняття ними рішення про звільнення з
посади державного службовця у зв'язку з притягненням його до
відповідальності  за корупційне правопорушення, пов'язаного з
порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої
статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та
протидії корупції" ( 1506-17 ), подавати інформацію про осіб,
звільнених з посад, до суду, який постановив обвинувальний вирок
або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення
за корупційне правопорушення, та до Головдержслужби. Зазначена
інформація повинна містити прізвище, ім'я та по батькові, дату і
місце народження звільненої особи; назву посади, з якої особа була
звільнена; прийняте судом рішення (стаття Кодексу України про
адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України,
вид покарання, сума накладеного штрафу, дата набрання законної
сили рішенням суду); прийняте керівником рішення (дата, номер,
короткий зміст наказу або розпорядження).
 
   2. Головдержслужбі  забезпечити  узагальнення  та  аналіз
отриманої інформації і подання Кабінетові Міністрів  України
щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальненої інформації з
висновками та пропозиціями щодо виконання частини другої статті 19
Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 ).
 
   3. Рекомендувати керівникам Національного банку, Генеральної
прокуратури України, Верховного Суду України, інших державних
органів, керівникам представницьких органів Автономної Республіки
Крим і органів місцевого самоврядування, а також керівникам
підприємств, установ та організацій подавати  Головдержслужбі
інформацію про осіб, звільнених з посад у зв'язку з притягненням
до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.
 
   4. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади,  головам  Ради  міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та  Севастопольської  міських,  районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій
забезпечити  подання  Головдержслужбі  інформації  про  осіб,
звільнених з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за
вчинення корупційного правопорушення як в центральному апараті,
так і в їх територіальних органах і урядових органах, а голові
Ради міністрів Автономної Республіки Крим - в апараті Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та республіканських органах
Автономної Республіки Крим.
 
   5. Ця постанова набирає чинності одночасно із введенням в дію
Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 ).
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 56Украина онлайн