Законодательство Украины

 

Лист №8877-0-26-10-31 від 18.08.2010

Міністерство юстиції України (Мін'юст)

Щодо нотаріальних дій стосовно нерухомого майна, придбаного на прилюдних торгах (аукціонах)

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         18.08.2010 N 8877-0-26-10-31
 
                   Начальнику Головного
                   управління юстиції
                   Міністерства юстиції України
                   в Автономній Республіці
                   Крим,
                   начальникам головних
                   управлінь юстиції
                   в областях, мм. Києві
                   та Севастополі
 
 
   У зв'язку з надходженням до Міністерства юстиції України
подання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у м. Києві Шепеля М.В.
про усунення причин та умов, що спричинили вчинення злочину (в
порядку статті 23-1 КПК України) ( 1001-05 ),  щодо неналежного
виконання нотаріусами міста Києва покладених на них Законом
України "Про нотаріат"  ( 3425-12 )  обов'язків при вчиненні
нотаріальних  дій  стосовно  нерухомого майна, придбаного на
прилюдних торгах (аукціонах), повідомляється наступне.
 
   Статтею 49 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) встановлено,
що народження фізичної особи та її походження, усиновлення,
позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання
шлюбу, зміна імені, смерть підлягають внесенню до Державного
реєстру актів цивільного стану громадян в органах юстиції в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
22 серпня 2007 року N 1064 ( 1064-2007-п ), з 20 грудня 2008 року
в органах юстиції запроваджено Державний реєстр актів цивільного
стану громадян (далі - Реєстр).
 
   Згідно з Порядком ведення Реєстру, затвердженим зазначеною
постановою  ( 1064-2007-п ),  внесення до Реєстру відомостей,
зокрема про смерть, здійснюється реєстратором  одночасно  із
складенням відповідного актового запису цивільного стану (пункт 6
цього Порядку) ( 1064-2007-п ).
 
   Крім того,  на  виконання  вимог  зазначеної  постанови
( 1064-2007-п ) реєстраторами вносяться до Реєстру відомості, що
містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних
книгах, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів
цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах,
міських  (міст  обласного  значення), міськрайонних управлінь
юстиції.
 
   На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право, зокрема
нотаріуси, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними
повноважень, визначених актами законодавства, що  встановлено
пунктом 16 вищезазначеного Порядку ( 1064-2007-п ). При розгляді
запитів нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, у
разі відсутності як паперового носія актового запису в архіві
відділу реєстрації актів цивільного стану, так і відомостей про
нього  в  Реєстрі,  реєстратором направляється відповідь про
результати перевірки (пункт 3.6 розділу III Інструкції з ведення
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої
наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року
N 1269/5) ( z0691-08 ).
 
   Також повідомляємо, що умови і порядок виконання рішень судів
та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону
підлягають  примусовому  виконанню  у разі невиконання їх у
добровільному порядку, визначає Закон України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (далі - Закон).
 
   Законом передбачено,  що  при  здійсненні виконавчих дій
державний виконавець вправі звертати стягнення на майно боржника,
в тому числі і на нерухоме майно та земельні ділянки, які
підлягають реалізації спеціалізованими організаціями на прилюдних
торгах (статті 4, 50, 61 Закону) ( 606-14 ).
 
   Умови і  порядок  проведення прилюдних торгів з продажу
квартир, будинків, підприємств як цілісного майнового комплексу,
інших приміщень, земельних ділянок, що є нерухомим майном, на які
звернуто стягнення відповідно до чинного законодавства, а також
розрахунків за придбане майно визначає Тимчасове положення про
порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого
нерухомого майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України
від 27 жовтня 1999 року N 68/5 ( z0745-99 ) (далі - Положення).
 
   Зокрема, відповідно  до  пунктів  6.1-6.5   Положення
( z0745-99 ), після повного розрахунку покупців за придбане майно,
на підставі протоколу про проведення прилюдних торгів та копій
документів,  що  підтверджують розрахунок за придбане майно,
державний виконавець складає акт про проведені прилюдні торги і
подає  його  на  затвердження начальнику відповідного органу
державної виконавчої служби.
 
   Затверджений акт державний виконавець видає покупцеві.
 
   Копія акта  надсилається  стягувачу,  боржникові   та
спеціалізованій організації.
 
   На підставі цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про
придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
 
   Інформація щодо переліку майна, яке виставляється на торги
(аукціони) для продажу, та результати торгів оголошуються на
веб-сайті  Міністерства  юстиції  України   за   адресою
https://trade.informjust.ua.
 
   Відповідно до  пункту  5.1  Положення про Єдиний реєстр
виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 20 травня 2003 року N 43/5 ( z0388-03 ), кожна фізична
або юридична особа має право безоплатного та цілодобового доступу
до  відомостей про торги та майно, що реалізується, шляхом
отримання інформації через веб-сайт, який ведеться адміністратором
цього Реєстру.
 
   Враховуючи вищевикладене, зобов'язую вас довести зазначену
інформацію до відома державних та приватних нотаріусів, попередити
їх про неухильне дотримання вимог чинного законодавства при
вчиненні нотаріальних дій щодо нерухомого майна, придбаного на
прилюдних торгах (аукціонах), а також звернути увагу нотаріусів на
необхідність детального вивчення документів, які подаються для
вчинення  нотаріальної  дії,  використовувати  повноваження,
передбачені статтею 46 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ),
у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо поданих документів,
вживати заходів, передбачених статтею 51 цього Закону ( 3425-12 ).
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату, фінансового
 моніторингу юридичних послуг
 та реєстрації адвокатських
 об'єднань                      Д.В.ЖуравльовУкраина онлайн