Законодательство Украины

 

Лист №12.01-06/722 від 16.08.2010

МОЗ

Щодо погашення заборгованості за спожиті послуги зв'язку

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          16.08.2010 N 12.01-06/722
 
                   Керівникам закладів,
                   установ та підприємств,
                   підпорядкованих МОЗ
                   України
 
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
16.08.2010 N 501123/1/1-10 до доповідної записки Міністра фінансів
України Ярошенка Ф.О. від 13.08.2010 щодо погашення заборгованості
за спожиті послуги зв'язку, у першу чергу перед ВАТ "Укртелеком"
Міністерство охорони здоров'я України доручає:
 
   1. Здійснити в  повному  обсязі  розрахунки  потреби  в
асигнуваннях на проведення розрахунків за спожиті послуги зв'язку
на поточний рік.
 
   2. Забезпечити своєчасні звіряння стану розрахунків перед
підприємствами - надавачами зазначених послуг станом на 1 число
щомісячно.
 
   3. Забезпечити проведення розрахунків за послуги зв'язку
відповідно  наданих  рахунків  постачальниками  цих  послуг,
забезпечивши внесення відповідних змін до кошторисів бюджетних
установ та збільшення обсягів коштів, що спрямовуються на оплату
послуг зв'язку за рахунок власних надходжень спеціального фонду
бюджету.
 
   4. Не брати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі
за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням  бюджетних
установ  (крім  захищених статей), до погашення простроченої
заборгованості за спожиті послуги зв'язку.
 
 Заступник Міністра                   С.С.БунінаУкраина онлайн