Законодательство Украины

 

Лист №1/9-558 від 13.08.2010

МОН

Про навчальні плани професійно-технічних навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
           13.08.2010 N 1/9-558
 
                   Міністерству освіти і науки
                   Автономної Республіки Крим
                   Управлінням освіти і науки
                   обласних, Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
                   Обласним (міським) навчально
                   (науково)-методичним
                   центрам (кабінетам)
                   професійно-технічної освіти
                   Професійно-технічним
                   навчальним закладам
 
 
            Про навчальні плани
       професійно-технічних навчальних закладів
          на 2010-2011 навчальний рік
 
 
   Відповідно до  листа  Міністерства  освіти  і науки від
10.08.2010 N 1/9-543 ( v-543290-10 ) "Про навчальні  плани
загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік"
у професійно-технічних навчальних закладах розподіл навчального
часу з природничо-математичиих та суспільно-гуманітарних дисциплін
здійснюється на рівні стандарту  типових  навчальних  планів
загальноосвітніх навчальних закладів. Разом з тим, звертаємо
увагу, що навчальні програми  окремих  навчальних  предметів
(технології, інформатика, художня культура) можуть інтегруватися в
зміст навчальних програм професійно-теоретичної підготовки. При
цьому ці предмети, програми яких інтегровані, вилучаються з
загальноосвітньої підготовки із  зменшенням  кількості  годин
відповідного напряму. Вивільнені години можуть бути спрямовані на
вивчення предметів  професійно-теоретичної  підготовки  та/або
професійно-практичну підготовку. Наприклад, навчальна програма з
предмету "Технології" може бути інтегрована в зміст навчальної
програми  "Технологія  столярних робіт" з професії "Столяр".
Відповідно кількість  годин  природничо-математичного  напряму
зменшиться на 70 годин і становитиме 682 години.
 
   Орієнтовний розподіл годин на:
   - суспільно-гуманітарну підготовку складає 770 год.
   - природничо-математичну підготовку - 752 год.
 
   Загальнопрофесійна, професійно-теоретична         та
професійно-практична підготовки здійснюються відповідно до вимог
діючих Державних   стандартів   професійно-технічної  освіти
( 1135-2002-п ) з конкретних професій. З професій, на які не
затверджено   Державні   стандарти,   загальнопрофесійна,
професійно-теоретична,    професійно-практична    підготовки
здійснюються відповідно до типових навчальних планів та програм.
 
   При розробленні  робочих навчальних планів і програм на
2010-2011 навчальний рік необхідно врахувати, що термін здобуття
повної  загальної середньої освіти учнями, які мають базову
загальну середню освіту, не може становити менше трьох років. При
розробленні робочих навчальних планів необхідно здійснити розподіл
навантаження з предметів без переривання  їх  вивчення,  не
допускаючи перевантаження учнів одним із предметів. При цьому,
враховуючи особливості професійної підготовки, може допускатися
перенесення  годин, що передбачені для вивчення предметів у
відповідному класі (10, 11-й), з курсу на курс, без зміни
загального   обсягу   годин,   передбаченого   стандартом
загальноосвітньої підготовки.
 
   Одночасно направляємо проект Типової  базисної  структури
навчальних  планів  підготовки  кваліфікованих  робітників  у
професійно-технічних навчальних закладах. Просимо до 01.09.2010 р.
надіслати свої пропозиції та зауваження на електронну адресу:
a lutska@inon.gov.ua або факс (044) 486-20-49.
 
 Заступник Міністра                  І.П.Зайцева
 
 
                   Додаток
                   до листа МОН
                   13.08.2010 N 1/9-558
 
 
                              ПРОЕКТ
 
 
           Типова базисна структура
          навчальних планів підготовки
          кваліфікованих робітників
           у професійно-технічних
            навчальних закладах
 
 
   Типова базисна структура навчальних планів для підготовки
кваліфікованих  робітників  у  професійно-технічних навчальних
закладах розроблена відповідно до законів України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про
загальну середню освіту"( 651-14 ), "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти"
( 1158-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.99
N 956 ( 956-99-п ) "Про затвердження Положення про ступеневу
професійно-технічну освіту", постанови Кабінету Міністрів України
від 17.08.2002 N 1135 ( 1135-2002-п ) "Про затвердження Державного
стандарту професійно-технічної освіти", наказу Міністерства освіти
і науки України від 30.05.2006 р. N 419 ( z0711-06 ) "Про
затвердження Положення про  організацію  навчально-виробничого
процесу в професійно-технічних навчальних закладах", зі змінами,
внесеними наказом МОН України від  05.08.2008  року  N  731
( z0770-08 ), та інших нормативно-правових актів у сфері освіти.
 
   Типова базисна   структура   враховує   ступеневість
професійно-технічної освіти та рівень загальної середньої освіти,
що мають учні або отримують у процесі навчання.
 
   До типової базисної структури входять компоненти:
   - базисна структура  навчальних  планів  для  підготовки
кваліфікованих  робітників  на  другому  ступені навчання (з
отриманням повної загальної середньої освіти) з числа осіб, які
мають базову загальну середню освіту (таблиця 1);
   - базисна структура  навчальних  планів  для  підготовки
кваліфікованих  робітників  на другому ступені навчання (без
отримання повної загальної середньої освіти) з числа осіб, які
мають базову загальну середню освіту (таблиця 2);
   - базисна структура  навчальних  планів  для  підготовки
кваліфікованих робітників на другому ступені навчання з числа
осіб, які мають повну загальну середню освіту (таблиця 3);
   - базисна  структура  навчальних  планів  для підготовки
кваліфікованих робітників високого рівня кваліфікації на третьому
ступені  навчання  (без  отримання  кваліфікації  молодшого
спеціаліста) з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту
(таблиця 4).
 
   Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) тривалість навчального року не повинна перевищувати
40 навчальних тижнів без урахування одного тижня на святкові дні.
Для навчання термінами 0,5 р.; 1,5 р.; 2,5 р.; 3,5 р. і т. п. на
останньому році навчання тривалість навчального часу складає до
24 тижнів без урахування 1 тижня на святкові  дні  і  без
встановлення канікул.
 
   Тривалість навчального тижня не перевищує 36 академічних
годин, при денному навантаженні учня не більше 8 академічних годин
теоретичного навчання і 6 академічних годин виробничого навчання.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи
підприємства, установи, організації згідно з законодавством. Під
час проходження виробничої практики можливе тижневе навантаження
учнів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
 
   У професійно-технічних навчальних закладах обсяг часу  з
природничо-математичних  та  суспільно-гуманітарних  дисциплін
загальноосвітньої  підготовки  відповідає  рівню  стандарту
визначеному (назва затвердженого нормативного документа).
 
   Загальноосвітня підготовка передбачає: суспільно-гуманітарну
підготовку в обсязі 770 годин; природничо-математичну підготовку -
752  години.  Обсяг  загальноосвітньої  підготовки у робочих
навчальних планах може змінюватися в результаті інтеграції окремих
навчальних предметів (технології, інформатика, художня культура) з
предметами професійно-теоретичної підготовки.
 
   Разом з тим, можлива інтеграція предметів загальнопрофесійної
підготовки "Основи правових знань", "Основи галузевої економіки і
підприємництва"  з  предметами  загальноосвітньої  підготовки
"Правознавство", "Економіка" за рахунок вилучення дубльованих тем
з предметів загальнопрофесійної підготовки.
 
   Програми із  загальноосвітніх   предметів   затверджені
Міністерством освіти і науки та відповідають стандартному рівню
змісту загальної середньої освіти. Вони розміщені  на  сайті
www.mon.gov.ua та на офіційному веб-порталі "Професійно-технічна
освіта в Україні" www.proftekhosvita.org.ua.
 
   Складовими професійної    підготовки    учнів    у
професійно-технічних навчальних закладах є загальнопрофесійна,
професійно-теоретична та професійно-практична підготовки.
 
   Визначення часу на вивчення окремих предметів залежить від
обсягу  знань,  необхідних  робітникам  конкретної  професії
відповідного кваліфікаційного рівня:
   а) для професій, на які затверджені або проходять апробацію
Державні стандарти професійно-технічної освіти - в обсязі цих
стандартів;
   б) для професій, Державні стандарти  професійно-технічної
освіти з яких не затверджені, у базовій структурі передбачено
загальну  кількість  годин  на   загальнопрофесійну   та
професійно-теоретичну підготовку.
 
   До загальнопрофесійної підготовки віднесені такі предмети, як
"Основи  правових  знань",  "Основи  галузевої  економіки  і
підприємництва", "Інформаційні технології", "Правила дорожнього
руху" та інші.
 
   Професійно-теоретична підготовка   передбачає   вивчення
спеціальних  предметів,  що  є  основним джерелом навчальної
інформації для оволодіння певною професією. До неї віднесений
також предмет "Охорона праці".
 
   Професійно-практична підготовка   передбачає   формування
первинних вмінь та професійних навичок, а також їх закріплення,
вдосконалення  й досягнення встановленого рівня кваліфікації.
Професійно-практична підготовка включає в себе:
   - виробниче навчання у навчальних майстернях, лабораторіях,
навчальних господарствах, полігонах та безпосередньо на робочих
місцях підприємств на виробництві чи в сфері послуг;
   - виробничу практику на робочих місцях  підприємств  на
виробництві чи в сфері послуг.
 
   Професійно-теоретична і  професійно-практична  підготовка
здійснюється протягом усього терміну навчання, починаючи з першого
курсу,  паралельно  з іншими видами підготовки та вивченням
предметів загальноосвітньої підготовки.
 
   На предмети,   що   вільно   обираються    учнями
професійно-технічного навчального закладу, відводиться від 25 до
45 годин один раз за повний курс, виходячи з тривалості терміну
навчання. Предмети за вибором визначаються навчальним закладом у
межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням
інтересів  та  потреб  учнів, рівня навчально-методичного та
кадрового забезпечення, а також з урахуванням профілю професій, за
якими у професійно-технічному навчальному закладі здійснюється
підготовка.
 
   Професійно-технічний навчальний заклад самостійно визначає
порядок реалізації типової базисної структури шляхом розподілу
навчального часу між семестрами.
 
   За пропозиціями замовників робітничих кадрів, відповідно до
змін у техніці, технологіях, організації праці на виробництві та у
сфері послуг навчальний заклад розробляє варіативний компонент
змісту  професійно-технічної  освіти,  що може являти собою,
відповідно до пункту 2 Положення про ступеневу професійно-технічну
освіту ( 956-99-п ), перелік додаткових навчальних предметів,
визначених робочими навчальними планами, а також  додаткових
навчальних тем, визначених робочими навчальними програмами. При
цьому,  згідно  з  пунктом  15  Державного   стандарту
професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1135 ( 1135-2002-п ),
обсяг  навчального  часу  на  обов'язковий  компонент змісту
професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 відсотків
загального фонду навчального часу.
 
   Зміни до типових навчальних планів і програм затверджуються
згідно з діючими нормативними документами.
 
   Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточний,
тематичний, проміжний і вихідний контроль.
 
   Форми і  методи  поточного і тематичного контролю рівня
навчальних досягнень учнів визначають викладачі  та  майстри
виробничого навчання.
 
   Форми і  періодичність  проміжного та вихідного контролю
визначаються робочими навчальними планами.
 
   Розподіл годин на консультації з учнями визначається  і
затверджується навчальним закладом відповідно до складності та
обсягу навчального предмету. Години на консультування виконання
дипломних (чи творчих) робіт, дипломних проектів тощо виділяються
із загального обсягу годин, відведених на консультації.
 
   Державна кваліфікаційна атестація проводиться у  терміни,
зазначені  у  робочих  навчальних планах, за рахунок годин,
передбачених Державними стандартами професійно-технічної освіти
( 1135-2002-п  ). Для професій, робочі навчальні плани яких
розроблені відповідно до типових, на державну кваліфікаційну
атестацію та інші форми контролю передбачено від 35 до 70 годин, в
тому числі до 7 годин на державну кваліфікаційну атестацію.
 
   Державна підсумкова атестація за освітній рівень  повної
загальної середньої освіти проводиться в терміни, що передбачені
робочими навчальними планами, і обов'язково повинна завершуватися
на другому ступені.
 
 
                             Таблиця 1
 
 
              КОМПОНЕНТ 1
        Базисна структура навчальних планів
       для підготовки кваліфікованих робітників
      на другому ступені навчання (з отриманням
        повної загальної середньої освіти)
         з числа осіб, які мають базову
           загальну середню освіту
 
 
       Нормативний термін навчання визначається
    Державними стандартами професійно-технічної освіти
             ( 1135-2002-п ),
        але не повинен перевищувати 4 роки
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Зміст освіти      |   Терміни навчання   |
|з/п|                 |   (роки/години)    |
|  |                 |--------------------------|
|  |                 |  3  | 3,5  |  4  |
|  |                 | роки | роки | роки |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|1. |Суспільно-гуманітарна підготовка | 770  | 770  | 770  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|2. |Природничо-математична підготовка|  75  |  75  |  75  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|4. |Захист Вітчизни         |  70  |  70  |  70  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|3. |Фізична підготовка:       |  2  |  2  |  2  |
|  |Фізична культура*        |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|4. |Загальнопрофесійна підготовка  |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|5. |Професійно-теоретична підготовка |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Охорона праці**         |  30  |  30  |  30  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Всього п. 4, п. 5***       | до 870 |до 1190 |до 1505 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|6. |Професійно-практична       |до 1765 |до 2228 |до 2683 |
|  |підготовка***          |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|7. |Предмети, що вільно обираються  |  45  |  45  |  45  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|8. |Державна підсумкова атестація  | 105  | 105  | 105  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|9. |Державна кваліфікаційна атестація|за ДСПТО|за ДСПТО|за ДСПТО|
|  |або поетапна кваліфікаційна   |    |    |    |
|  |атестація (для професій, на які |    |    |    |
|  |затверджені або проходять    |    |    |    |
|  |апробацію державні стандарти ПТО)|    |    |    |
|  |---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Державна кваліфікаційна атестація|  70  |  70  |  70  |
|  |та інші форми контролю (для   |    |    |    |
|  |професій, державні стандарти ПТО |    |    |    |
|  |з яких не затверджено)      |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|10.|Консультації           | до 300 | до 300 | до 350 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Загальний обсяг навчального часу |до 4320 |до 5184 |до 5760 |
|  |(без п. 10)           |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
  Примітки:
   * Предмет "Фізична культура" є обов'язковим в кількості 2
годин в тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин,
відведених на предмет, залежить від кількості тижнів теоретичного
навчання.
   ** Предмет  "Охорона  праці"  вивчається  в  розділі
"Професійно-теоретична підготовка" в обсязі не менше 30 годин.
   *** Рекомендована кількість годин поширюється на професії, з
яких не затверджено Державні стандарти професійно-технічної освіти
( 1135-2002-п ).
 
 
                             Таблиця 2
 
 
              КОМПОНЕНТ 2
        Базисна структура навчальних планів
       для підготовки кваліфікованих робітників
      на другому ступені навчання (без отримання
        повної загальної середньої освіти)
         з числа осіб, які мають базову
           загальну середню освіту
 
 
       Нормативний термін навчання визначається
    Державними стандартами професійно-технічної освіти
             ( 1135-2002-п ),
        але не повинен перевищувати 2 роки
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Зміст освіти      |   Терміни навчання   |
|з/п|                 |   (роки/години)    |
|  |                 |--------------------------|
|  |                 | до 1 | до 1,5 | до 2 |
|  |                 | року | року | років |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|1. |Українське ділове мовлення    |  38  |  38  |  38  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|2. |Захист Вітчизни         |  70  |  70  |  70  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|3. |Фізична підготовка        |  2  |  2  |  2  |
|  |(Фізична культура)*       |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|4. |Загальнопрофесійна підготовка  |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|5. |Професійно-теоретична підготовка |    |    |    |
|  |---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Охорона праці**         |  30  |  30  |  30  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Всього п. 5, п. 6***       | до 515 | до 825 |до 1195 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|6. |Професійно-практична       | до 745 |до 1195 |до 1655 |
|  |підготовка***          |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|9. |Предмети, що вільно обираються  |  45  |  45  |  45  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|10.|Державна кваліфікаційна атестація|за ДСПТО|за ДСПТО|за ДСПТО|
|  |або поетапна кваліфікаційна   |    |    |    |
|  |атестація (для професій, на які |    |    |    |
|  |затверджені або проходять    |    |    |    |
|  |апробацію державні стандарти ПТО)|    |    |    |
|  |---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Державна кваліфікаційна атестація|  35  |  70  |  70  |
|  |та інші форми контролю (для   |    |    |    |
|  |професій, державні стандарти ПТО |    |    |    |
|  |з яких не затверджено)      |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|11.|Консультації           | до 70 | до 100 | до 150 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|12.|Загальний обсяг навчального часу |до 1440 |до 2304 |до 2880 |
|  |(без п. 10)           |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   * Предмет "Фізична культура" є обов'язковим в кількості 2
годин в тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин,
відведених на предмет, залежить від кількості тижнів теоретичного
навчання.
   ** Предмет  "Охорона  праці"  вивчається  в  розділі
"Професійно-теоретична підготовка" в обсязі не менше 30 годин.
   *** Рекомендована кількість годин поширюється на професії, з
яких не затверджено Державні стандарти професійно-технічної освіти
( 1135-2002-п ).
 
 
                             Таблиця 3
 
 
              КОМПОНЕНТ 3
        Базисна структура навчальних планів
       для підготовки кваліфікованих робітників
      на другому ступені навчання з числа осіб,
       які мають повну загальну середню освіту
 
 
       Нормативний термін навчання визначається
    Державними стандартами професійно-технічної освіти
             ( 1135-2002-п ),
        але не повинен перевищувати 1,5 року
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Зміст освіти      |   Терміни навчання   |
|з/п|                 |   (роки/години)    |
|  |                 |--------------------------|
|  |                 | до 0,5 | до 1 | до 1,5 |
|  |                 | року | року | року |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|1. |Фізична підготовка:       |  2  |  2  |  2  |
|  |Фізична культура *        |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|2. |Загальнопрофесійна підготовка  |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|3. |Професійно-теоретична підготовка |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Охорона праці**         |  30  |  30  |  30  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Всього п. 2, п. 3***       | до 340 | до 590 | до 885 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|4. |Професійно-практична       | до 490 | до 855 |до 1280 |
|  |підготовка***          |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|5. |Предмети, що вільно обираються  |  25  |  45  |  45  |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|6. |Державна кваліфікаційна атестація|за ДСПТО|за ДСПТО|за ДСПТО|
|  |або поетапна кваліфікаційна   |    |    |    |
|  |атестація (для професій, на які |    |    |    |
|  |затверджені або проходять    |    |    |    |
|  |апробацію державні стандарти ПТО)|    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|  |Державна кваліфікаційна атестація|  35  |  35  |  70  |
|  |та інші форми контролю (для   |    |    |    |
|  |професій, державні стандарти ПТО |    |    |    |
|  |з яких не затверджено)      |    |    |    |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|7. |Консультації           | до 40 | до 70 | до 100 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|8. |Загальний обсяг навчального часу | до 864 |до 1440 |до 2304 |
|  |(без п. 7)            |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   * Предмет "Фізична культура" є обов'язковим в кількості 2
годин в тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин,
відведених на предмет, залежить від кількості тижнів теоретичного
навчання.
   ** Предмет  "Охорона  праці"  вивчається  в  розділі
"Професійно-теоретична підготовка" в обсязі не менше 30 годин.
   *** Рекомендована кількість годин поширюється на професії, з
яких не затверджено Державні стандарти професійно-технічної освіти
( 1135-2002-п ).
 
 
                             Таблиця 4
 
 
              КОМПОНЕНТ 4
        Базисна структура навчальних планів
       для підготовки кваліфікованих робітників
       високого рівня кваліфікації на третьому
         ступені навчання (без отримання
        кваліфікації молодшого спеціаліста)
         з числа осіб, які мають повну
           загальну середню освіту
 
 
       Нормативний термін навчання визначається
    Державними стандартами професійно-технічної освіти
             ( 1135-2002-п ),
        але не повинен перевищувати 2 роки
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Зміст освіти   |     Терміни навчання     |
|з/п|            |      (роки/години)      |
|  |            |-----------------------------------|
|  |            | до 0,5 | до 1 | до 1,5 | до 2 |
|  |            | року | року | року | років |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1. |Фізична підготовка:   |  2  |  2  |  2  |  2  |
|  |Фізична культура *   |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|2. |Загальнопрофесійна   |    |    |    |    |
|  |підготовка       |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|3. |Професійно-теоретична  |    |    |    |    |
|  |підготовка       |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|  |Охорона праці**     |  30  |  30  |  30  |  30  |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|  |Всього п. 2, п. 3***  | до 340 | до 590 | до 885 |до 1200 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|4. |Професійно-практична  | до 490 | до 855 |до 1280 |до 1735 |
|  |підготовка***      |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|5. |Предмети, що вільно   |  25  |  45  |  45  |  45  |
|  |обираються       |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|6. |Державна кваліфікаційна |за ДСПТО|за ДСПТО|за ДСПТО|за ДСПТО|
|  |атестація або поетапна |    |    |    |    |
|  |кваліфікаційна атестація|    |    |    |    |
|  |(для професій, на які  |    |    |    |    |
|  |затверджені або     |    |    |    |    |
|  |проходять апробацію   |    |    |    |    |
|  |державні стандарти ПТО) |    |    |    |    |
|  |------------------------+--------+--------+--------+--------|
|  |Державна кваліфікаційна |  35  |  35  |  70  |  70  |
|  |атестація та інші форми |    |    |    |    |
|  |контролю (для професій, |    |    |    |    |
|  |державні стандарти ПТО |    |    |    |    |
|  |з яких не затверджено) |    |    |    |    |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|7. |Консультації      | До 40 | До 70 | До 100 | До 150 |
|---+------------------------+--------+--------+--------+--------|
|8. |Загальний обсяг     | до 864 |до 1440 |до 2304 |до 2880 |
|  |навчального часу (без п.|    |    |    |    |
|  |7)           |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   * Предмет "Фізична культура" є обов'язковим в кількості 2
годин в тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин,
відведених на предмет, залежить від кількості тижнів теоретичного
навчання.
   ** Предмет  "Охорона  праці"  вивчається  в  розділі
"Професійно-теоретична підготовка" в обсязі не менше 30 годин.
   *** Рекомендована кількість годин поширюється на професії, з
яких не затверджено Державні стандарти професійно-технічної освіти
( 1135-2002-п ).
 
 
                             Таблиця 5
 
 
           Загальноосвітня складова
        базисної структури навчальних планів
       для підготовки кваліфікованих робітників
     (з отриманням повної загальної середньої освіти)
       з числа осіб, які мають базову загальну
         середню освіту (до компоненту 1)
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |        Зміст        | Кількість годин |
| з/п  |                  |         |
|--------+------------------------------------+------------------|
|  1.  | Суспільно-гуманітарна підготовка |         |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.1  |Українська мова           |    70    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.2  |Українська література        |    140    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.3  |Іноземна мова            |    210    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.4  |Світова література         |    70    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.5  |Історія України           |    88    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.6  |Всесвітня історія          |    70    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.7  |Правознавство            |    35    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.8  |Економіка              |    35    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.9  |Людина і світ            |    17    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 1.10 |Художня культура          |    35*    |
|--------+------------------------------------+------------------|
|    |      Всього за п. 1      |         |
|--------+------------------------------------+------------------|
|  2.  | Природничо-математична підготовка |         |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.1  |Математика             |    210    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.2  |Астрономія             |    17    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.3  |Біологія, екологія         |    122*    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.4  |Географія              |    53    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.5  |Фізика               |    140    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.6  |Хімія                |    70    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.7  |Технології             |    70*    |
|--------+------------------------------------+------------------|
| 2.8  |Інформатика             |    70*    |
|--------+------------------------------------+------------------|
|    |      Всього за п. 2      |    75    |
|--------+------------------------------------+------------------|
|  3.  |Захист Вітчизни           |    70    |
|--------+------------------------------------+------------------|
|    |    Разом п. 1, п. 2, п. 3    |    1592    |
|--------+------------------------------------+------------------|
|    |                  |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   * Окремі  навчальні предмети "Технології", "Інформатика",
"Екологія", "Художня культура" можуть вивчатися інтегровано з
предметами професійно-теоретичної підготовки за їх програмами.Украина онлайн