Законодательство Украины

 

Указ №815/2010 від 13.08.2010

Президент України

Про забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про забезпечення здійснення контролю
        за діяльністю Збройних Сил України
         та інших військових формувань
 
 
   З метою забезпечення здійснення контролю  за  діяльністю
Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідно до
пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ),  статті 13 Закону України "Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними
органами держави" ( 975-15 ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Покласти на Адміністрацію Президента України забезпечення
здійснення повноважень Президента України у сфері контролю за
діяльністю Збройних Сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань.
 
   У зв'язку з цим внести зміну до Положення про Адміністрацію
Президента України, затвердженого Указом Президента України від
2 квітня 2010 року N 504  ( 504/2010 ),  доповнивши підпункт 3
пункту 4 словами "забезпечує здійснення повноважень у сфері
контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових
формувань".
 
   2. Главі  Адміністрації  Президента  України  забезпечити
функціонування для здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил
України, інших військових формувань Інспекції з питань контролю за
діяльністю військових формувань у складі Головного управління з
питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів
Адміністрації Президента України (далі - Інспекція).
 
   3. Визначити, що Інспекція вивчає:
 
   стан бойової і мобілізаційної  готовності  Збройних  Сил
України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України,
Державної прикордонної служби України до виконання завдань за
призначенням;
 
   стан готовності Державної спеціальної служби транспорту до
виконання завдань в особливий період, а також до вирішення інших
завдань у сфері оборони, пов'язаних із використанням об'єктів
національної транспортної системи України;
 
   стан озброєння і військової техніки та діяльність військових
формувань  з  утилізації  надлишкового  військового  майна і
боєприпасів;
 
   стан реалізації військової кадрової політики у Збройних Силах
України,  інших військових формуваннях, забезпечення розвитку
військової освіти і науки;
 
   стан виконання програм реформування і розвитку Збройних Сил
України, інших військових формувань;
 
   питання щодо дотримання вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України стосовно  соціального  захисту,  забезпечення
реалізації прав і свобод громадян, які перебувають на військовій
службі в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, а
також стан забезпечення військової дисципліни і правопорядку у
Збройних Силах України, інших військових формуваннях.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 12 грудня 2006 року N 1067
( 1067/2006 )  "Про заходи щодо посилення контролю за діяльністю
Збройних Сил України та інших військових формувань";
 
   статтю 2 Указу Президента України від 30 січня 2007 року N 49
( 49/2007 )  "Про  питання забезпечення здійснення контролю
Президента України за діяльністю військових формувань".
 
   5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 13 серпня 2010 року
     N 815/2010



Украина онлайн