Законодательство Украины

 

Лист №16847/7/16-1517-26 від 18.08.2010

ДПА

Про податкові накладні, отримані у періодах, відмінних від періодів їх виписування

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         18.08.2010 N 16847/7/16-1517-26
 
 
           Про податкові накладні,
         отримані у періодах, відмінних
          від періодів їх виписування
 
 
   Державна податкова адміністрація України у відповідь на листи
<...> щодо особливостей податкового обліку податкових накладних,
отриманих у періодах, відмінних від періодів їх виписки, та в
доповнення до  листа  ДПА  України  від  04.11.2009  р.
N 24259/7/16-1517-26 ( v2425225-09 ) повідомляє наступне.
 
   Відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі -
Закон) податкова накладна ( z0233-97 ) видається  платником
податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача,
та є підставою для нарахування податкового кредиту. Згідно з
підпунктом 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону ( 168/97-ВР ) датою
виникнення права платника податку на податковий кредит вважається
дата здійснення першої з подій:
   - або дата списання коштів з банківського рахунка платника
податку  в  оплату  товарів  (робіт,  послуг), дата виписки
відповідного рахунка (товарного чека) - в разі розрахунків з
використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків,
   - або дата отримання податкової накладної ( z0233-97 ), що
засвідчує  факт  придбання платником податку товарів (робіт,
послуг).
 
   Дата отримання податкової накладної вказується у графі 2
розділу I  реєстру отриманих та виданих податкових накладних
(пункт 9.2 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових
накладних ( z0770-05 ), затвердженого наказом ДПА України від
30 червня 2005 р. N 244 ( z0769-05 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 липня 2005 р. за N 770/11050).
 
   Відповідно до підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 Закону
( 168/97-ВР ) платники податку подають органу державної податкової
служби на  безоплатній основі разом з податковою декларацією
( za224-08 ) за відповідний звітний період копії реєстрів виданих
та отриманих податкових накладних за такий період в електронному
вигляді.
 
   Виправлення помилки в реєстрі здійснюється за правилами,
передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких
помилок коректурним методом або методом "сторно". Застосування
коректурного методу виправлення помилки допускається лише до того
реквізиту, виправлення якого не призводить до змін показників у
реєстрі. Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до
потреби формування  нових  (уточнюючих)  реєстрів  (пункт  1
зазначеного вище Порядку ( z0770-05 )).
 
   У зв'язку з цим податкові накладні, обґрунтовано отримані у
періодах, наступних за періодами їх виписки, відображаються у
розділі I реєстру отриманих та виданих податкових накладних за
датою їх отримання. Податковий кредит, сформований на підставі
таких податкових накладних, розшифровується у розділі II додатка 5
"Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в
розрізі контрагентів" до податкової декларації з податку на додану
вартість ( za224-08 ) із зазначенням періоду виписки податкових
накладних і відповідно декларується у рядку 10.1 податкової
декларації ( za224-08 ). Про зазначене повідомлялось також у листі
ДПА України від 18.04.2008 р. N 8109/7/16-1117 ( v8109225-08 ).
 
   Одночасно повідомляємо,  що  зважаючи на втрату чинності
розпорядження Кабінету Міністрів України  від  09.09.2009  р.
N 1120-р ( 1120-2009-р ) "Деякі питання адміністрування податку на
додану вартість" (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 19 травня 2010 року N 1071-р) ( 1071-2010-р ), лист
ДПА України від 21.09.2009 р. N 20400/7/16-1517 ( v2040225-09 ) і
абзаци 5  та  12  листа  ДПА  України  від  04.11.2009  р.
N 24259/7/16-1517-26 ( v2425225-09 ) не застосовуються.
 
 Заступник Голови                     Н.РубанУкраина онлайн