Законодательство Украины

 

Лист №29/2-10.2/3526-ЕП від 17.08.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Стосовно Методичних рекомендацій по відбору проб і зразків сирих і перероблених тваринних і рослинних жирів та олій

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
       Центральне митне управління лабораторних
         досліджень та експертної роботи
 
               Л И С Т
 
         17.08.2010 N 29/2-10.2/3526-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць, митниць
 
 
   Відповідно до вимог  наказу  Держмитслужби  України  від
14.01.2009 N 19 ( z0112-09 ) щодо обміну інформацією, визначальною
для  класифікації  та  ідентифікації  товарів,  надаємо  для
використання  в  роботі  розроблені  спеціалістами Управління
"Методичні рекомендації щодо відбору проб та зразків сирих і
перероблених тваринних і рослинних жирів та олій" (додаток).
 
 Т.в.о. начальника
 Управління                       О.М.Литвин
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
       Центральне митне управління лабораторних
         досліджень та експертної роботи
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
         по відбору проб і зразків сирих
    і перероблених тваринних і рослинних жирів та олій
 
              Київ - 2010
 
 
               Вступ
 
   Методичні рекомендації по відбору проб і зразків сирих і
перероблених тваринних і рослинних жирів та олій (далі - жирів та
олій) розроблено для використання в роботі підрозділів митних
органів та експертних підрозділів Центрального митного управління
лабораторних досліджень та експертної роботи, а також регіональних
служб з експертного забезпечення митних органів. У методичних
рекомендаціях зібрані методи відбору проб і зразків жирів та олій
залежно від способу та умов постачання.
   Основною метою  дослідження  проб  і  зразків товарів є
ідентифікація товарів та встановлення відповідності визначених
показників (параметрів) заявленому у документації для митного
оформлення товару.
   Для ідентифікації  жирів  та олій з метою їх подальшої
класифікації, згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), необхідною умовою є правильний відбір проб і зразків
відповідно до вимог ГОСТ, ДСТУ,  інших  чинних  нормативних
документів тощо.
 
            1 Загальні положення
 
   1.1 Сфера застосування
   Методичні рекомендації призначені для посадових осіб митних
органів, які здійснюють відбір проб і зразків та надають їх для
проведення досліджень до експертних підрозділів  Центрального
митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи.
 
   1.2 Нормативні посилання
   У цих Методичних рекомендаціях є посилання на  наступні
законодавчі та нормативні документи:
   Митний кодекс України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) зі
змінами й доповненнями.
   Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1862
( 1862-2002-п ) "Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і
зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з
метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками" зі
змінами й доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 18.01.2003 N 92 ( 92-2003-п ) та від 07.05.2008 N 437
( 437-2008-п ).
   Наказ Державної митної служби України від 14.01.2009 N 19
( z0112-09 ) "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з
Центральним  митним  управлінням  лабораторних  досліджень та
експертної роботи при проведенні митного контролю та митного
оформлення товарів і транспортних засобів".
   Наказ Державної митної служби України від 18.04.2005 N 302
( z0457-05 ) "Про затвердження форми Акта про взяття проб і
зразків товарів".
   Наказ Державної  митної  служби  від  23.12.2002  N 719
( z0079-03 ) "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків
товарів  для проведення досліджень (аналізу, експертизи)" зі
змінами й доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби
України від 14.09.2007 N 760 ( z1153-07 ).
   ДСТУ ISO5555:2003 Жири тваринні  і  рослинні  та  олії.
Відбирання проб.
   ДСТУ 4463:2005 Маргарини, жири кондитерські та для молочної
промисловості. Правила приймання та методи випробування.
 
   1.3 Терміни та визначення
   1.3.1. Партія - кількість товару, однорідного за якістю та
найменуванням, виготовленого протягом визначеного інтервалу часу в
одних і тих же умовах,  призначеного  для  імпорту/експорту,
оформленого одним документом, що засвідчує якість, та однією ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ).
   1.3.2. Вибірка - кількість одиниць товару, які відбирають від
загальної кількості товарних одиниць, для перевірки.
   1.3.3. Об'єм вибірки - кількість товару, що відбирають із
кожної партії.
   1.3.4. Зразок  -  окрема  одиниця досліджуваного об'єкту
(товару). У випадку, коли тара герметично запакована в ємності або
пакунки для роздрібної торгівлі, то найменший пакунок уважають
зразком для дослідження.
   1.3.5. Проба  - кількість нештучного товару або частина
зразка, яка відібрана з партії, що досліджується, тотожна складу й
ознакам партії.
   1.3.6. Точкова проба - проба, відібрана за один прийом з
одного місця від партії товару. Вона характеризує якість товару в
одному об'єкті чи тарному місці, або на певному заданому рівні
резервуару чи транспортного засобу.
   1.3.7. Об'єднана проба -  проба,  складена  з  ретельно
перемішаних точкових проб, відібраних у відповідному порядку,
об'єднаних у вказаному співвідношенні та для якої характерні
середні значення характеристик товару.
   1.3.8. Середня проба -  частина  об'єднаної  проби,  що
складається із двох рівноцінних проб - аналітичної та контрольної.
   1.3.9. Аналітична проба - частина середньої проби,  яка
використовується для лабораторного дослідження.
   1.3.10. Контрольна проба - частина середньої проби, яка
зберігається  в  лабораторії  протягом  двох  місяців  і
використовується для арбітражних досліджень.
 
   1.4 Загальні правила відбору проб та зразків жирів та олій
для проведення досліджень з метою ідентифікації та подальшої
класифікації згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 )
   1.4.1. Взяття проб і зразків товарів проводиться відповідно
до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002
N 1862 ( 1862-2002-п ) (зі змінами та  доповненнями)  "Про
затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів,
проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного
оформлення, а також розпорядження зразками" та наказу Державної
митної служби України від 14.01.2009 N 19 ( z0112-09 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії митних органів з Центральним митним
управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при
проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів".
   1.4.2. Згідно ст. 75 Митного кодексу України ( 92-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002  N  1862
( 1862-2002-п ) проби та зразки товарів відбираються в мінімальний
кількості,  яка  забезпечує  можливість  проведення  їхнього
дослідження за нормами, затвердженими відповідними нормативними
документами.
   Згідно наказу Державної митної служби від 23.12.2002 N 719
( z0079-03 ) "Про затвердження Нормативів відбору проб і зразків
товарів  для проведення досліджень (аналізу, експертизи)" зі
змінами й доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби
України від 14.09.2007 N 760 ( z1153-07 ), мінімальна кількість
жирів та олій, потрібна для проведення дослідження (аналітична
проба), складає 0,5 кг.
   1.4.3. Мета відбирання і готування проб полягає в отриманні з
партії товару такої зручної в роботі кількості, яка б за своїми
властивостями якнайбільше наближалася до властивостей всієї партії
товару.  Це обумовлює визначення єдиних вимог до підготовки
конкретного товару  перед  відбором  проб  (перемішування,
збовтування, струшування, тощо), а також вибору методу відбору
проб та зразків. З партії товару точкові проби відбирають із
різних місць, створюють із них об'єднану пробу та виділяють
середню  пробу,  яка  використовуватиметься  для  проведення
лабораторних досліджень.
   1.4.4. Проби (зразки) відбирають таким чином, щоб завдана
шкода партії товару була мінімальною.
   1.4.5. Після процедури відбору проб та зразків уживають
запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки.
   1.4.6. Маркувальні етикетки прикріплюють до зразків таким
чином, щоб вони не могли відірватись або пошкодитись при відкритті
зразка для дослідження й при знятті митного забезпечення.
   1.4.7. Під час проведення відбору проб та зразків товару,
необхідно дотримуватись вимог правил техніки безпеки та охорони
праці, особливо  при  проведенні  робіт  зі  шкідливими,
вибухонебезпечними та легкозаймистими товарами.
   1.4.8. При транспортуванні проб та зразків до експертного
підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень
та експертної роботи необхідно забезпечити їхнє збереження в
незмінному стані, для чого використовують тару на цю продукцію, що
визначена вимогами методичних рекомендацій чи іншими нормативними
документами, та визначають спосіб і умови транспортування, які
можуть забезпечити ці вимоги.
 
        2. Процедура (метод) відбору проб
           та зразків жирів та олій
 
   2.2.1. Інструменти для відбирання проб  (пробовідбірники)
жирів та олій, допоміжне обладнання та ємності для зберігання проб
повинні бути виготовлені з хімічно інертних матеріалів.
   Для інструментів для відбирання проб найбільш відповідним
матеріалом є нержавіюча сталь.
   2.2.2. При  відборі  проб (зразків) жирів та олій слід
дотримуватись правил гігієни: оператор повинен відбирати проби
чистими руками або в рукавичках (з полімерних матеріалів або
бавовняних). Пробовідбірник та ємність повинні бути чисті і сухі.
   2.2.3. Відбираючи проби, необхідно захистити жир, пробу,
пробовідбірник та ємність від випадкового забруднення (опади, пил
тощо).
   2.2.4. Проби відбирають за наступною схемою: від пакувальних
одиниць, відібраних для контролю, відбирають точкові проби; з
точкових проб складають об'єднану пробу; від об'єднаної проби
відбирають середню пробу.
   2.2.5. Перед початком відбору проб з вмістищ (стаціонарні
вертикальні, суднові,  горизонтальні  циліндричні  вмістища,
залізничні та автомобільні цистерни) бажано добитися однорідного і
рідкого стану продукту, наскільки це можливо.
   Перевіряють однорідність жиру, відібравши проби на різних
рівнях  за допомогою циліндричного клапанного заглибного або
донного пробовідбірника.
   Якщо помітна відмінність між шарами, добитися однорідності в
більшості випадків можна шляхом нагрівання продукту, зі швидкістю
не більше 5 град.С в день для недопущення перегрівання жиру, та
наступним  перемішуванням  продукту.  Температурні  інтервали
відбирання проб для різних жирів та олій наведені у таблиці.
 
                             Таблиця
 
------------------------------------------------------------------
|      Продукт      |   Температура, град.С    |
|                |--------------------------------|
|                |  мінімальна  | Максимальна |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Арахісова олія         |20       |25       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Бавовняна олія         |20       |25       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Кокосова олія         |40       |45       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Кукурудзяна олія        |довкілля    |45       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Олеомаргарин          |50       |55       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Олеостеарин          |60       |65       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Оливкова олія         |довкілля    |20       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Олія ілліпе          |50       |55       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Олія ші            |50       |55       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Пальмова олія         |50       |55       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Пальмовий олеїн        |32       |35       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Пальмовий стеарин       |60       |65       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Пальмоядрова олія       |40       |45       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Ріпакова олія         |довкілля    |20       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Риб'ячий жир          |30       |35       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Рицинова олія         |30       |35       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Свинячий жир (смалець)     |50       |55       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Соєва олія           |20       |25       |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Соняшникова олія        |довкілля    |20       |
------------------------------------------------------------------
 
   У загальному випадку під час відбирання проб жир повинен мати
температуру на 5-15 град.С вище його точки прояснення.
   2.2.6. Для відбирання проб із вмістищ з однорідним жиром
застосовують банку із нержавіючої сталі з тягарем (місткістю
близько 500 куб.см), каркас з тягарем для пляшки з пробою
(місткістю близько 500 куб.см), циліндричний клапанний заглибний
пробовідбірник,  донний пробовідбірник, пробовідбірні металеві
трубки діаметром не більше 10 мм.
   Проби з  кожного  вмістища відбирають окремо. При цьому
кількість точкових проб повинна складати не менше трьох (верх,
середина, дно).
   Пробу "верх" відбирають на рівні 1/10 загальної глибини
вмістища, "середину" - на половині глибини і "дно" - на рівні 9/10
глибини.
   Готують об'єднану пробу змішуванням по одній частині верхньої
і донної проб з трьома частинами середньої.
   Число об'єднаних  проб для кожного вмістища визначається
згідно таблиці 2.
 
                            Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
|  Маса жиру у вмістищі, т  |   Число об'єднаних проб    |
|-----------------------------+----------------------------------|
|      <= 500      |        1         |
|-----------------------------+----------------------------------|
|    > 500 <= 1000    |        2         |
|-----------------------------+----------------------------------|
|      > 1000      |  1 на кожні 500 т або залишок  |
------------------------------------------------------------------
 
   2.2.7. Для відбирання проб жирів та олій з дрібної упаковки
(бочки,  барабани, пляшки, мішки) шляхом попереднього огляду
визначають декілька пакованих одиниць з однаковим маркуванням як
представників  однієї  партії  товару.  Якщо немає підозр в
неоднорідності, всю партію аналізують за усередненою пробою.
   Точкові проби твердих, напівтвердих або пастоподібних жирів
відбирають  пробовідбірним  щупом  із  нержавіючої  сталі  з
напівкруглим або півовальним (С-подібним) поперечним перетином.
Відбирають декілька (не менше трьох) точкових проб, якнайчастіше
міняючи місце відбирання. Змішують вивільнені стовпчики жиру та
заповнюють сумішшю ємність для зберігання проб.
   Точкові проби  рідких  жирів  відбирають  за  допомогою
пробовідбірних трубок із нержавіючої сталі або пробовідбірного
щупа. Перед початком відбирання проб вміст упаковки ретельно
перемішують для отримання  однорідного  продукту.  Відбирають
декілька (не менше трьох) точкових проб, якнайчастіше міняючи
місце відбирання. Для формування об'єднаної  проби  ретельно
перемішують однакові порції відібраних проб.
   2.2.8. Для відбирання проб твердих та напівтвердих жирів, які
транспортуються у картонних ящиках, аналогічно шляхом попереднього
огляду визначають декілька  пакованих  одиниць  з  однаковим
маркуванням як представників однієї партії товару. За відсутності
підозр в неоднорідності, всю партію аналізують за усередненою
пробою.
   Точкові проби  відбирають  щупом  з  кожної  відібраної
пакувальної одиниці. Щуп повинен бути виготовлений із нержавіючої
сталі, алюмінію або покритий антикорозійним сплавом. Діаметр щупа
- 3-3,5 см, довжина - відповідно до висоти тари.
   Під час відбирання точкових проб з ящиків щуп занурюють на
всю довжину по діагоналі від торцевої стінки ящика до центру. З
точкової проби жиру шпателем зрізають частину точкової проби, не
охоплену стінками щупа на всю довжину.
   Точкову пробу охолодженого до мінусових температур продукту
відбирають нагрітим щупом, для чого щуп спочатку опускають у
гарячу воду (температура води 50-70 град.С), після чого ретельно
висушують.
   Для складання об'єднаної проби точкові проби вміщують у суху
чисту ємність.
   2.2.9. Для отримання  середньої  проби  об'єднану  пробу
розплавляють при температурі від 40 до 60 град.С, ретельно
перемішують та відбирають середню пробу.
   Середню пробу розділяють на приблизно рівні частини, кожна з
яких повинна бути достатньою для триразового визначення всіх
нормованих показників якості продукту та не менша за вказану в
Нормативах  відбору  проб  і зразків товарів для проведення
досліджень (аналізу, експертизи)( z0079-03 ) (0,5 кг / 0,5 кг).
Одна з отриманих частин середньої проби є аналітичною пробою,
інша - контрольною. На кожну з проб накладається окреме митне
забезпечення.
 
Украина онлайн