Законодательство Украины

 

Лист №25-312/1929-14191 від 17.08.2010

Національний банк України

Щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент платіжних систем
 
               Л И С Т
 
         17.08.2010 N 25-312/1929-14191
 
                   Банкам України,
                   територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   Асоціації українських
                   банків, Асоціації
                   "Український
                   кредитно-банківський союз",
                   Асоціації "Український союз
                   учасників НСМЕП",
                   Українській міжбанківській
                   асоціації членів
                   платіжних систем "ЕМА"
 
 
         Щодо усунення причин та умов,
          що сприяли вчиненню злочину
 
 
               (Витяг)
 
   До Національного банку України надійшло подання від Служби
безпеки України (далі - СБУ) щодо шахрайських  операцій  з
використанням платіжних карток, у зв'язку з чим повідомляємо таке.
 
   Зазначені шахрайські  операції,  за  інформацією  СБУ,
відбувались виключно через невідповідальне ставлення касирів до
своєї роботи, які приймали до оплати платіжні картки та не
проводили звірку останніх чотирьох цифр номеру платіжної картки,
що містяться на квитанції платіжного термінала, посилаючись на те,
що це не є обов'язковою процедурою.
 
   Враховуючи постійне  використання  переважною  більшістю
українських банків застарілих технологій, зокрема платіжних карток
з магнітною смугою, кількість шахрайських операцій на території
України дедалі зростає та набуває все більшого поширення.
 
   Відповідно до пунктів 38.1 та 38.3 статті 38 Закону України
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 )
система  захисту  інформації при проведенні переказу повинна
забезпечувати безперервний захист інформації щодо переказу коштів
на усіх етапах її формування, обробки, передачі та зберігання.
Порядок захисту та використання засобів захисту інформації щодо
переказу  визначається  законами України, нормативно-правовими
актами Національного банку України та правилами платіжних систем.
Порядок захисту та використання засобів захисту інформації членами
та учасниками міжнародних платіжних систем визначається правилами
цих систем,  а  за відсутності в таких правилах відповідних
положень - законами України  та  нормативно-правовими  актами
Національного банку України.
 
   Згідно з пунктом 1.8 глави 1 Положення про порядок емісії
спеціальних платіжних засобів і здійснення  операцій  з  їх
використанням,  затверджене постановою Правління Національного
банку України від 30.04.2010 N 223 ( z0474-10 ) (далі  -
Положення), внутрішньобанківські правила залежно від особливостей
діяльності банку повинні містити, зокрема, порядок забезпечення
банком захисту інформації та вжиття інших заходів безпеки під час
здійснення держателями операцій з використанням  спеціального
платіжного засобу.
 
   Відповідно до пункту 5.2 глави 5 Положення ( z0474-10 )
еквайр  зобов'язаний  забезпечити  технологічне,  інформаційне
обслуговування торговців і проведення розрахунків з ними за
операції, які здійснені між торговцями та користувачами  із
застосуванням спеціальних платіжних засобів, на підставі договору.
Згідно з пунктом 5.4 глави 5 Положення ( z0474-10 ), еквайр
зобов'язаний забезпечити наявність у договорі таких умов, зокрема,
процедури безпеки, яких має дотримуватися торговець під час
приймання платежів з використанням спеціальних платіжних засобів,
та передавання даних еквайру про проведені операції. Відповідно до
пункту 5.12 глави 5 Положення ( z0474-10 ) торговець має право
відмовитися від здійснення платіжної операції з використанням
спеціального платіжного засобу в порядку, установленому договором
з еквайром, у разі, зокрема, закінчення терміну дії спеціального
платіжного засобу, відсутності необхідних ознак його платіжності
тощо.
 
   З метою запобігання втрат населення, торговців і банків
України та інших країн від шахрайських дій за операціями з
використанням підробних платіжних карток, керуючись статтею 42
Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
( 2346-14 ), пропонуємо терміново вжити заходів щодо забезпечення
виконання зазначених нормативно-правових актів та недопущення
проведення розрахунків на підприємствах торгівлі та сфери послуг
без  обов'язкової  звірки  касирами інформації, нанесеної на
платіжній картці та  надрукованої  на  квитанції  платіжного
термінала, зокрема ідентифікаційного номера платіжної картки.
 
   Крім того,  рекомендуємо  банкам якомога швидше провести
роз'яснювальну роботу з уповноваженими особами торговців щодо
зазначених випадків шахрайських операцій та надати їм відповідні
рекомендації з врахуванням правил платіжних систем.
 
 Виконавчий директор                  В.М.КравецьУкраина онлайн