Законодательство Украины

 

Лист №11/3-10.18/8668-ЕП від 19.08.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Щодо проведення громадських консультацій

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         19.08.2010 N 11/3-10.18/8668-ЕП
 
                   Громадська рада
                   при Держмитслужбі України
                   info@myto.org.ua
 
 
       Щодо проведення громадських консультацій
 
 
   Державною митною службою України постійно здійснюються заходи
з удосконалення законодавства з питань митної справи у цілях
створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через
митний кордон України, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів
підприємницької діяльності.
 
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 01.02.2006 N 80 ( 80-2006-п ), відповідно до статті 97 Митного
кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням пропозицій органів
державної влади Держмитслужбою України сформовано проект Переліку
документів, які видаються державними органами для здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України (далі -
Перелік).
 
   Цей Перелік нараховує 68 найменувань.
 
   Відповідно до актів законодавства на сьогодні для здійснення
контрольних процедур документи видаються 26 державними установами.
 
   Довідково: Згадані документи видаються Міністерством охорони
здоров'я,  Державною інспекцією з контролю якості лікарських
засобів, Комітетом з контролю за наркотиками,  Міністерством
аграрної політики, Державним комітетом ветеринарної медицини,
Державною службою з карантину рослин, Державною службою з охорони
прав на сорти рослин, Державним комітетом рибного господарства,
Державною інспекцією з контролю якості  сільськогосподарської
продукції  та  моніторингу її ринку, Державним підприємством
"Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва",
Міністерством  охорони  навколишнього  природного  середовища,
Державним комітетом лісового господарства, Міністерством економіки
(або уповноваженими ним  органами),  Державним  департаментом
інтелектуальної  власності,  Міністерством  освіти  і  науки,
Міністерством фінансів, Міністерством оборони, Державною службою
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний
кордон України, Міністерством внутрішніх справ,  Національним
банком, Державною податковою адміністрацією. Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та споживчої політики (або
органами  із  сертифікації),  Державним  комітетом  ядерного
регулювання, Службою безпеки, Державною  службою  експортного
контролю України, Українським державним центром радіочастот.
 
   Держмитслужба неодноразово  надсилала  цей  Перелік  до
заінтересованих центральних органів виконавчої влади для розгляду,
надання  пропозицій  про їх застосування, щодо зменшення їх
кількості (відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 21.05.2009 N 521 ( 521-2009-п ) "Про внесення зміни до
переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та
митного  оформлення  товарів  і  транспортних  засобів,  що
переміщуються через митний кордон України").
 
   Незважаючи на  неодноразові  звернення  Держмитслужби  до
міністерств та відомств щодо перегляду нормативно-правової бази,
пропозиції Держмитслужби залишаються без уваги.
 
   З приводу цього зазначимо, що на сьогодні нагальним є питання
щодо  правомірності  та необхідності застосування кожного із
документів, включених до Переліку, при здійсненні митного контролю
та митного оформлення товарів.
 
   Довідково. Перелік  документів  визначено  на  підставі
нормативно-правових актів різної юридичної сили. Умовно  цей
Перелік можливо розділити на чотири окремих категорії:
   1) документи, визначені законами, в яких чітко не встановлено
державний орган, якому мають подаватися відповідні документи на
товари при переміщенні їх через митний кордон України;
   2) документи, визначені законами, в яких установлено, що в
цілях контролю документи на товари, що переміщуються через митний
кордон України, мають подаватися власне до митних органів;
   3) документи, не  визначені  законами,  але  встановлені
підзаконними актами, в яких чітко не визначено державний орган,
якому мають подаватися відповідні документи на  товари  при
переміщенні їх через митний кордон України;
   4) документи,  не  визначені  законами,  але  визначені
підзаконними актами, в яких установлено, що в цілях контролю
документи на товари, що переміщуються через митний кордон України,
мають подаватися власне до митних органів.
 
   З метою забезпечення врахування громадської думки в процесі
використання документів державних органів при здійсненні митного
контролю  та митного оформлення товарів, у відповідності до
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України,
затвердженого наказом  Держмитслужби  від  27.10.2006  N  946
( v0946342-06 ), надсилаємо проект Переліку  для  проведення
консультацій  з  громадськістю,  опрацювання їх пропозицій і
зауважень та надання узагальненого резюме з цього питання.
 
 Перший заступник
 Голови Служби                     А.Є.Гутник
 
Украина онлайн