Законодательство Украины

 

Лист №48-104/1623-14512 від 20.08.2010

Національний банк України

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Департамент з питань запобігання
     використання банківської системи для легалізації
     кримінальних доходів та фінансування тероризму
 
               Л И С Т
 
         20.08.2010 N 48-104/1623-14512
 
                   Територіальним управлінням
                   НБУ
                   Банкам України
                   Асоціації українських банків
                   Українському
                   кредитно-банківському союзу
 
 
            Роз'яснення з питань
        здійснення фінансового моніторингу
 
 
   У зв'язку з набранням 21 серпня 2010 року чинності Законом
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ), в редакції від 18.05.2010 ( 2258-17 ) (далі - Закон),
Національний банк України повідомляє таке.
 
   1. Відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним  шляхом"
( 2258-17 ) Національний банк України упродовж трьох місяців з дня
набрання чинності цим  Законом  зобов'язаний  привести  свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та подати
пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають
із цього Закону.
   З метою виконання зазначеної норми Закону (  249-15  )
Національним  банком  України  підготовлений проект постанови
Правління про внесення змін до Положення про здійснення банками
фінансового  моніторингу,  затвердженого  постановою Правління
Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 )
(далі - Проект постанови), яку планується затвердити у визначений
Законом строк.
   Проект постанови ( z0381-03 ) передбачає обов'язок для банків
привести у відповідність з її вимогами  внутрішньобанківські
документи з питань фінансового моніторингу упродовж одного місяця
з дня набрання цією постановою чинності.
   Отже, у період до приведення у відповідність з вимогами
Проекту постанови ( z0381-03 ) внутрішньобанківських документів з
питань фінансового моніторингу зазначені документи залишаються
чинними у частині, що не суперечить вимогам Закону ( 249-15 ).
 
   2. Відповідно до частини першої статті 15 Закону ( 249-15 ),
фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу
у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує
150000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті
еквівалентній 150000 гривень, та має одну або більше ознак,
передбачених цією статтею.
   Ураховуючи, що зазначена редакція Закону ( 249-15 ) набуває
чинності  21.08.2010, вимоги, передбачені статтею 15 Закону,
розповсюджуватимуться на фінансові операції, проведені з дня
набрання чинності цим законом.
   Таким чином, фінансовий моніторинг операцій, які проведені до
21.08.2010, має здійснюватися банками відповідно до вимог Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), чинного на момент
здійснення цих фінансових операцій.
   Разом з цим нагадуємо, що надання банками інформації про
фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, до
моменту набрання чинності Інструкцією щодо заповнення форм обліку
та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового
моніторингу( z0394-03 ), яка затверджується наказом Державного
комітету фінансового моніторингу, має здійснюватися згідно з
рекомендаціями, що надані у спільному листі Національного банку
України та Державного комітету фінансового моніторингу України від
13.08.2010 N 48-107/1550-13984, N 4075/0310-6-1 ( v1550500-10 ).
 
 Заступник Голови
 Національного банку України              І.В.СоркінУкраина онлайн