Законодательство Украины

 

Лист №11/2-10.16/8570-ЕП від 18.08.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Про класифікацію згідно з УКТЗЕД обладнання для зберігання та сушіння зерна

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         18.08.2010 N 11/2-10.16/8570-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць,
                   начальникам митниць
 
 
         Про класифікацію згідно з УКТЗЕД
      обладнання для зберігання та сушіння зерна
 
 
   З метою недопущення неправильної класифікації обладнання для
зернових елеваторів (мал. 1, додається) ( va570342-10 ), яке
призначене для зберігання, сушіння і обробки зерна та забезпечення
сплати митних платежів у повному обсязі,  повідомляємо  про
наступне.
 
   Українська класифікація   товарів   зовнішньоекономічної
діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (далі -
УКТЗЕД) побудована на основі класифікаційної системи Всесвітньої
митної організації - Гармонізованої системи опису та кодування
товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. Згідно
міжнародних норм та положень національних нормативно-правових
актів класифікація товарів, насамперед, здійснюється відповідно до
ступеню обробки товару (сировина - напівфабрикат - готовий виріб),
його призначення та матеріалу виготовлення (тобто за хімічним
складом).
 
   При прийнятті рішення стосовно класифікації згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) товару "обладнання для
зберігання зерна (складові частини зернових елеваторів)" основним
завданням є встановлення основного призначення цього обладнання.
 
   У відповідності до інформації виробників "круглі зерносховища
(силоси) для елеваторів з гофрованої, оцинкованої сталі з плоским
або конічним дном" (далі - силоси), (мал. 2) ( va570342-10 )
призначені для довготривалого зберігання  зерна  з  функцією
підтримки оптимального режиму зберігання. Такий оптимальний режим
може бути забезпечений системою повітряного вентилювання силосів,
що включає часткове підсушування або, за потреби, охолодження
зерна для підтримки вмісту оптимальної кількості вологи в зерні,
контролю  температури зерна. Силоси оснащені обладнанням для
завантаження і вивантаження зерна. Механічні або теплотехнічні
пристрої, як правило встановлюються зовні або нижче сітчастої
підлоги силосів. Із механічного обладнання всередині силосу, а
саме над решіткою підлоги, може бути встановлений "шнек-мітла" для
вивантаження залишків зерна.
 
   Проте, вищезазначене різнофункціональне обладнання силосів у
комплексі призначене здійснювати виконання головної функції, а
саме забезпечення довготривалого зберігання зерна.  За  цією
функцією і повинні класифікуватися силоси.
 
   Такими чином, згідно положень УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) та відповідно до основної функції описаний
вище товар - "силоси з оцинкованої сталі з системою аерації
(провітрювання, охолодження та підсушування шляхом циркуляції
повітряних потоків), функціями контролю температури, завантаження
та вивантаження, які забезпечуються вентиляторами з нагрівачами
або без нагрівачів, транспортерами, норіями тощо", необхідно
класифікувати у товарній позиції 7309.
 
   У той же час, у поясненнях до товарної позиції 7309 вказано,
що до цієї товарної позиції включається обладнання (ємності) для
зберігання будь-якого матеріалу, крім  обладнання  оснащеного
механічним  чи  термічним  устаткуванням.  Щодо  елеваторного
обладнання таке застереження приймається до уваги при прийнятті
класифікаційних  рішень  стосовно  пристроїв (агрегатів), які
оснащені механічним обладнанням, основними функціями якого є зміна
якісних характеристик для підготовки зерна до його тривалого
зберігання, а саме такими як сепарація (очистка), сортування,
калібрування. Зерноочисне та інше обладнання класифікується у
товарній позиції 8437 згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ).
 
   Зернові сушарки (стаціонарні (мал. 3) або мобільні (мал. 4))
( va570342-10 ),  є  обладнанням  елеваторів,  яке  оснащене
спеціальним  теплотехнічними  та  механічними  пристроями, що
призначені для зміни якісних характеристик зерна, тобто його
висушування. Головною функцією зерносушарок є сушіння зерна.
 
   Зерносушарки можливо   ідентифікувати   за   невеликим
завантажувальним об'ємом (зазвичай  до  ста  тонн),  потужним
теплогенеруючим обладнанням та обладнанням по переміщенню зерна по
шахті в процесі сушки, з заданою і контрольованою швидкістю
переміщення під час сушіння в залежності від вмісту вологи в
зерні, а також відсутності можливості зберігання і наявності в
паспорті виробу даних щодо продуктивності зерносушарки за годину
роботи та безперервності технологічного циклу сушіння,  який
забезпечується  заповненням  та вивантаженням зерна в момент
просушки. Сушіння може проводитись в залежності від конструкції,
як прямим так і непрямим нагріванням. При прямому нагріванні
сушіння зерна проводиться безпосередньо дією гарячого повітря на
зерно, при непрямому - шляхом теплопередачі.
 
   Згідно вимог  УКТЗЕД  (  2371а-14,  2371б-14,  2371в-14,
2371г-14 ) зернові сушарки (стаціонарні або  мобільні),  які
конструктивно призначені виключно для висушування зерна перед його
завантаженням у силоси, класифікуються у товарній позиції 8419.
 
   Інколи елеваторне обладнання імпортується на митну територію
України в якості обладнання для приймання, сушіння, обробки,
зберігання та відвантаження зерна (див. малюнок) ( va570342-10 )
як комплектний об'єкт. У складі такого комплексу по зберіганню
зерна можуть бути в наявності ємності для приймання та тимчасового
зберігання, сушарка, обладнання для обробки (сепарації), силоси
для довготривалого зберігання, ваги та інше. У зв'язку з тим, що
таке  обладнання виконує різні функції та не є обладнанням
об'єднаним у єдиний агрегат, таке обладнання згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) повинно класифікуватись
окремо, відповідно до їх функцій, а саме, стальні силоси з
допоміжним обладнанням, яке забезпечує зберігання зерна шляхом
підтримки оптимального режиму зберігання та силоси для тимчасового
зберігання або охолодження класифікуються у товарній позиції 7309,
сушарка у товарній позиції 8419, обладнання для обробки зерна,
наприклад, таке як сепаратори, у товарній позиції 8437. Ваги та
інше обладнання також класифікуються у відповідних  товарних
позиціях за призначенням.
 
   Правильність класифікації  в  групі  73  обладнання  для
зберігання зерна співпадає з рішеннями про класифікацію подібних
товарів, прийнятими у Європейському Співтоваристві.
 
 Перший заступник
 Голови Служби                  О.М.Дороховський
 
Украина онлайн