Законодательство Украины

 

Указ №826/2010 від 19.08.2010

Президент України

Питання Комісії при Президентові України з питань громадянства

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
             Питання Комісії
           при Президентові України
           з питань громадянства
 
 
   1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від
30 квітня  2005 року N 740 ( 740/2005 ) "Про Комісію при
Президентові України з питань громадянства" (з наступними змінами)
затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові
України з питань громадянства (додається).
 
   2. Внести до Положення про Комісію при Президентові України з
питань громадянства, затвердженого Указом Президента України від
27 березня 2001 року N 215 ( 215/2001 ) (в редакції Указу
Президента України від 27 червня 2006 року N 588) ( 588/2006 ),
такі зміни:
 
   1) пункти 5, 7 і 12 викласти відповідно в такій редакції:
 
   "5. Комісія утворюється у складі Голови, заступника Голови,
відповідального секретаря та інших членів Комісії.
 
   Персональний склад  Комісії  затверджується  Президентом
України.
 
   Голова Комісії, його заступник та інші члени Комісії беруть
участь в її роботі на громадських засадах";
 
   "7. Попереднє опрацювання та підготовка на розгляд Комісії
матеріалів з питань громадянства здійснюються Управлінням з питань
громадянства Адміністрації Президента України";
 
   "12. Організаційне  та інші види забезпечення діяльності
Комісії  здійснюються  Управлінням  з  питань  громадянства
Адміністрації Президента України";
 
   2) у пункті 11 абзац другий виключити.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Указ Президента України від 10 листопада 2006 року N 942
( 942/2006 ) "Про новий склад Комісії при Президентові України з
питань громадянства";
 
   Указ Президента України від 28 лютого 2008 року N 183
( 183/2008 ) "Про новий склад Комісії при Президентові України з
питань громадянства";
 
   Указ Президента України від 30 травня 2008 року N 486
( 486/2008 ) "Про внесення змін до складу Комісії при Президентові
України з питань громадянства";
 
   Указ Президента України від 20 жовтня 2009 року N 840
( 840/2009 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від
30 квітня 2005 року N 740".
 
   4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 19 серпня 2010 року
     N 826/2010
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 19 серпня 2010 року N 826/2010
 
               СКЛАД
         Комісії при Президентові України
           з питань громадянства
 
 
   ЛУКАШ         - Перший заступник Глави
Олена Леонідівна       Адміністрації Президента України -
               Представник Президента України
               у Конституційному Суді України,
               Голова Комісії
 
   АНОХІН        - головний консультант Управління
Олексій Володимирович    з питань громадянства Адміністрації
               Президента України, відповідальний
               секретар Комісії
 
   ВАСИЛЬЄВ       - заступник Глави Адміністрації
Геннадій Андрійович     Президента України
 
   ВОРОНА        - заступник Міністра внутрішніх
Дмитро Миколайович      справ України
 
   ГОНЧАРУК       - заступник Глави Адміністрації
Андрій Іванович       Президента України
 
   ДЕМЧЕНКО       - заступник Міністра закордонних
Руслан Михайлович      справ України
 
   ЄМЕЛЬЯНОВА      - перший заступник Міністра юстиції
Інна Іванівна        України
 
   ЗАБАРСЬКИЙ      - народний депутат України
Владислав Валерійович    (за згодою)
 
   ЗАРУБІНСЬКИЙ     - народний депутат України
Олег Олександрович      (за згодою)
 
   ІВАЩЕНКО       - помічник Першого заступника Глави
Юрій Іванович        Адміністрації Президента України -
               Представника Президента України
               у Конституційному Суді України
 
   КАТУШЕВА       - народний депутат України
Зарема Гафарівна       четвертого скликання (за згодою)
 
   ПИЛИПЕНКО       - народний депутат України
Володимир Пилипович     (за згодою)
 
   ПОРОДЬКО       - заступник Голови Служби безпеки
Володимир Михайлович     України
 
   ПОРТНОВ        - заступник Глави Адміністрації
Андрій Володимирович     Президента України - Керівник
               Головного управління з питань
               судової реформи та судоустрою
 
   ПРИТИКА        - народний депутат України
Дмитро Микитович       (за згодою)
 
   РАФАЛЬСЬКИЙ      - заступник Глави Адміністрації
Олег Олексійович       Президента України - Керівник
               Головного управління документального
               забезпечення
 
   СКУБАШЕВСЬКИЙ     - заступник Глави Адміністрації
Станіслав Валеріанович    Президента України - Керівник
               Головного управління з питань
               регіональної та кадрової політики
 
   ШИШОЛІН        - перший заступник Голови
Павло Анатолійович      Державної прикордонної служби
               України - директор Департаменту
               охорони державного кордону.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  С.ЛЬОВОЧКІНУкраина онлайн