Законодательство Украины

 

Указ №892/2010 від 01.09.2010

Президент України

Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів
 
 
   З метою сприяння залученню  й  ефективному  використанню
вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку
економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і
світову економічні системи, забезпечення гарантованих статтями 41,
42 Конституції України ( 254к/96-ВР ) права приватної власності і
права на підприємницьку діяльність та відповідно до частини другої
статті 102 і пункту 28 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Покласти  додатково  на Консультативну раду з питань
іноземних інвестицій в Україні завдання щодо сприяння залученню та
ефективному використанню вітчизняних інвестицій для забезпечення
розвитку економіки України.
 
   У зв'язку з цим перейменувати Консультативну раду з питань
іноземних інвестицій в Україні у Раду вітчизняних та іноземних
інвесторів (далі - Рада).
 
   2. Затвердити Положення про Раду вітчизняних та іноземних
інвесторів (додається).
 
   3. Призначити ГОНЧАРУКА Андрія Івановича - заступника Глави
Адміністрації Президента України - виконавчим секретарем Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів.
 
   Виконавчому секретареві  Ради внести у двотижневий строк
пропозиції щодо персонального складу Ради.
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
   1) внести у десятиденний строк пропозиції щодо персонального
складу Ради;
 
   2) у місячний строк:
 
   визначити перелік центральних органів виконавчої влади, при
яких утворюватимуться як консультативно-дорадчі  органи  ради
вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечити утворення таких
органів;
 
   затвердити типове положення про раду вітчизняних та іноземних
інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади.
 
   5. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
утворити в установленому порядку на чолі з Головою Ради міністрів
Автономної Республіки  Крим,  головами  відповідних  місцевих
державних адміністрацій як консультативно-дорадчі органи ради
вітчизняних та іноземних інвесторів для сприяння залученню й
ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для
забезпечення розвитку відповідних регіонів.
 
   6. Міністерству закордонних справ України активізувати роботу
дипломатичних представництв України за кордоном щодо формування
позитивного міжнародного інвестиційного іміджу України, поширення
серед представників іноземних ділових кіл інформації про існуючі
та перспективні інвестиційні проекти в Україні, а також про
порядок взаємодії з органами виконавчої влади України в процесі
підготовки та реалізації таких проектів.
 
   7. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   статті 3, 5 та 6 Указу Президента України від 11 квітня 1997
року N 323 ( 323/97 ) "Про Консультативну раду з питань іноземних
інвестицій в Україні";
 
   Указ Президента України від 24 жовтня 2000 року N 1162
( 1162/2000 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від
11 квітня 1997 року N 323";
 
   Указ Президента України від 14 лютого 2002 року N 123
( 123/2002 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи
органів виконавчої влади з іноземними інвесторами";
 
   Указ Президента України від 1 квітня 2002 року N  310
( 310/2002 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності
Консультативної ради з питань Іноземних інвестицій в Україні";
 
   Указ Президента України від 11 квітня 2005 року N 625
( 625/2005 ) "Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності
діяльності Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в
Україні", крім пункту 1 статті 4;
 
   Указ Президента України від 29 червня 2005 року N 1002
( 1002/2005 ) "Питання Консультативної ради з питань іноземних
інвестицій в Україні";
 
   статтю 2 Указу Президента України від 22 вересня 2005 року
N 1326 ( 1326/2005 ) "Питання Консультативної ради з питань
іноземних інвестицій в Україні";
 
   Указ Президента України від 23 вересня 2005 року N 1332
( 1332/2005  )  "Про  окремі  питання  вдосконалення  роботи
Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   статтю 2 Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року
N 1447 ( 1447/2005 ) "Питання Консультативної ради з питань
іноземних інвестицій в Україні";
 
   Розпорядження Президента України від 18 серпня 1997 року
N 297 ( 297/97-рп ) "Про проведення засідання Консультативної ради
з питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   Розпорядження Президента України від 6 березня 1998 року N 51
( 51/98-рп ) "Про проведення засідання Консультативної ради з
питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   Розпорядження Президента України від 18 березня 1999 року
N 59 ( 59/99-рп ) "Про проведення засідання Консультативної ради з
питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   Розпорядження Президента України від 22 березня 2000 року
N 119 ( 119/2000-рп ) "Про проведення засідання Консультативної
ради з питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   Розпорядження Президента України від 17 квітня 2001 року
N 107 ( 107/2001-рп ) "Про проведення засідання Консультативної
ради з питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   пункт 1 Розпорядження Президента України від 17 квітня 2001
року N 108 ( 108/2001-рп ) "Про деякі питання  діяльності
Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   Розпорядження Президента України від 26 серпня 2005 року
N 1153 (  1153/2005-рп  )  "Про  деякі  питання  діяльності
Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні";
 
   Розпорядження Президента України від 1 грудня 2005 року
N 1254 ( 1254/2005-рп ) "Про проведення засідання Консультативної
ради з питань іноземних інвестицій в Україні".
 
   8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 1 вересня 2010 року
     N 892/2010
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 1 вересня 2010 року N 892/2010
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів
 
 
   1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів (далі - Рада) є
консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
 
   2. У  своїй  діяльності  Рада  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та Регламентом роботи
Ради.
 
   3. Рада:
 
   сприяє визначенню основних напрямів державної політики щодо
поліпшення  інвестиційного  клімату  в Україні, залучення та
ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій для
забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції
у європейську і світову економічні системи;
 
   готує пропозиції щодо стимулювання Інвестиційної діяльності в
Україні,  зокрема  з  урахуванням передового вітчизняного та
іноземного досвіду у сфері залучення інвестицій;
 
   аналізує та узагальнює проблеми, які стримують інвестування в
економіку України, готує пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 
   розглядає ключові   проблеми   інвестиційного  процесу,
регулювання інвестиційної діяльності на макроекономічному рівні,
бере участь в опрацюванні проектів державних програм та актів
законодавства з цих питань;
 
   розробляє пропозиції щодо вдосконалення форм  і  методів
регулювання  економіки  України  через  інвестиційну політику
відповідно до сучасних міжнародних стандартів;
 
   пропонує заходи щодо сприяння  інвестиційній  діяльності,
спрямованій  на  активізацію  виходу  вітчизняних  суб'єктів
господарювання на міжнародні ринки товарів, капіталів і послуг;
 
   сприяє формуванню привабливого інвестиційного іміджу України.
 
   4. Рада для здійснення своїх завдань має право:
 
   одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;
 
   утворювати робочі органи  (робочі,  експертні  групи  та
комісії);
 
   залучати в установленому порядку до участі в роботі Ради
працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади України, підприємств, установ і організацій, а
також іноземних фахівців.
 
   5. Рада утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та
інших членів.
 
   Головою Ради є Президент України.
 
   Персональний склад  Ради затверджує Президент України за
поданням виконавчого секретаря Ради з урахуванням пропозицій
Кабінету Міністрів України.
 
   Голова Ради, виконавчий секретар, інші члени Ради беруть
участь у її роботі на громадських засадах.
 
   6. Членами Ради можуть бути керівники (за їх згодою) визнаних
вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм,
асоціацій та об'єднань інвесторів і підприємців, що відповідають
таким критеріям:
 
   нарощення обсягів   капіталовкладень  інвесторів,  яких
представляє член Ради, наявність у цих інвесторів стратегічних
планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності
в Україні;
 
   сприяння розвитку та  модернізації  пріоритетних  галузей
економіки України, поліпшенню її інвестиційного іміджу;
 
   відсутність у  інвесторів,  яких  представляє член Ради,
заборгованості зі сплати в Україні податків, зборів (обов'язкових
платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств,
установ, організацій, що є об'єктами інвестування в Україні;
 
   походження капіталу  з  держав,  які  беруть  участь  у
міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму, співпрацюють із  Групою  з  розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), а також з
територій, що не є офшорними зонами.
 
   При формуванні частини персонального складу Ради з числа
іноземців  ураховуються  пропозиції  відповідних  органів  та
організацій іноземних держав, дипломатичних представництв України
за кордоном та міжнародних організацій.
 
   7. За рішенням Голови Ради проводиться періодична ротація її
складу, яка передбачає виведення зі складу Ради членів, строк
перебування яких в її складі перевищив п'ять років або результати
роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.
 
   Ознаками ефективності роботи члена Ради є:
 
   активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу
України;
 
   особиста активна участь у роботі Ради;
 
   відповідність критеріям,  визначеним  пунктом  6  цього
Положення.
 
   Вітчизняного або іноземного члена Ради за рішенням Президента
України може бути виведено з її складу в разі вчинення таким
членом дій, які завдають шкоди міжнародному інвестиційному іміджу
України або порушують законодавство України.
 
   Пропозиції щодо ротації членів Ради готуються створеною за
рішенням Голови Ради робочою групою на чолі  з  виконавчим
секретарем Ради з числа членів Ради.
 
   8. Формою роботи Ради є пленарні засідання, які проводяться
не рідше одного разу на рік, як правило, у третю п'ятницю
листопада. Голова Ради за власною ініціативою або за пропозицією
не менш як половини членів Ради може призначити її позачергове
засідання.
 
   Засідання Ради  є  правомочним,  якщо на ньому присутня
більшість від її складу.
 
   Засідання Ради скликає виконавчий секретар Ради за дорученням
Голови Ради.
 
   У період між пленарними засіданнями Ради її члени, робочі
органи можуть ініціювати перед Президентом України проведення
міжнародних форумів, конференцій, круглих столів, семінарів, інших
заходів з актуальних питань інвестування в Україні.
 
   9. На запрошення Ради в її засіданнях можуть брати участь
керівники міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, а також
дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, іноземних
компаній, консультативних фірм, інвестиційних фондів і банків.
 
   10. Голова Ради:
 
   призначає засідання Ради;
 
   затверджує порядок денний засідання Ради;
 
   головує на засіданнях Ради.
 
   11.3 питань, що належать до її відання, Рада приймає рішення.
Рішення може надсилатися для розгляду заінтересованим центральним
органам виконавчої влади.
 
   Рішення Ради приймається більшістю  голосів  її  членів,
присутніх на пленарному засіданні.
 
   За результатами  пленарного  засідання  Ради  приймається
меморандум, яким оформлюються прийняті на засіданні рішення,
 
   У разі потреби рішення Ради можуть запроваджуватись актами
Президента України.
 
   12. Регламент роботи Ради затверджується рішенням Ради.
 
   13. Організаційно-технічне  забезпечення  діяльності  Ради
здійснюється Адміністрацією Президента України  та  Державним
управлінням справами.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  С.ЛЬОВОЧКІНУкраина онлайн