Законодательство Украины

 

Лист №12/20-7-1224 від 31.08.2010

Мінжитлокомунгосп

Щодо розміщення інформації на Урядовому порталі

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          31.08.2010 N 12/20-7-1224
 
                   Кабінету Міністрів України
 
 
          Щодо розміщення інформації
            на Урядовому порталі
 
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
06.10.2003  N  59994  стосовно подання центральними органами
виконавчої влади матеріалів про їх діяльність для наступного
розміщення  на веб-сторінці "Уряд і громадськість" Урядового
порталу Мінжитлокомунгосп подає інформацію за наданими формами.
 
 Т.в.о. Міністра                    Г.М.Семчук
 
 
                   Додаток
                   до листа Мінжитлокомунгоспу
                   31.08.2010 N 12/20-7-1224
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
      Мінжитлокомунгоспу України для розміщення
       на веб-сторінці "Уряд і громадськість"
            Урядового порталу
 
 
   До рубрики "Ви запитуєте"
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |  Автор  |  Зміст  | Прізвище, ім'я, по |
|з/п|надходження| запитання | запитання | батькові посадової |
|  | звернення |(прізвище, |       | особи, яка надала  |
|  |      |ім'я та по |       |   відповідь    |
|  |      | батькові, |       | (роз'яснення), зміст |
|  |      | адреса, |       |  даної відповіді  |
|  |      | професія, |       |  (роз'яснення)   |
|  |      |пенсіонер, |       |           |
|  |      |  де   |       |           |
|  |      |навчається)|       |           |
|---+-----------+-----------+-------------+----------------------|
| 1.|28.07.2010 |Беркут В.А.|Щодо     |Автору надано     |
|  |      |вул.    |проведення  |відповідь листом від |
|  |      |Радянська, |капітального |18.08.2010 N 23/4044 |
|  |      |буд. 27/49,|ремонту   |за підписом      |
|  |      |кв. 88,  |ліфтів    |М.М.Чорного.     |
|  |      |м. Лубни, |       |Питання надання послуг|
|  |      |Полтавська |       |з технічного     |
|  |      |область,  |       |обслуговування,    |
|  |      |37500   |       |поточного та     |
|  |      |      |       |капітального ремонтів |
|  |      |      |       |житлових будівель,  |
|  |      |      |       |зокрема інженерних  |
|  |      |      |       |систем та ліфтів,   |
|  |      |      |       |регулюється Примірним |
|  |      |      |       |переліком послуг з  |
|  |      |      |       |утримання будинків і |
|  |      |      |       |споруд та       |
|  |      |      |       |прибудинкових     |
|  |      |      |       |територій та послуг з |
|  |      |      |       |ремонту приміщень,  |
|  |      |      |       |будинків, споруд,   |
|  |      |      |       |затвердженим наказом |
|  |      |      |       |Держжитлокомунгоспу  |
|  |      |      |       |від 10.08.2004 N 150 |
|  |      |      |       |( z1046-04 ).     |
|  |      |      |       |Роботи з ремонту і  |
|  |      |      |       |заміни ліфтів, що   |
|  |      |      |       |тривалий час не    |
|  |      |      |       |працювали та не    |
|  |      |      |       |обслуговувались,   |
|  |      |      |       |відносяться до робіт |
|  |      |      |       |капітального ремонту. |
|  |      |      |       |Законом України "Про |
|  |      |      |       |місцеве самоврядування|
|  |      |      |       |в Україні"      |
|  |      |      |       |( 280/97-ВР )     |
|  |      |      |       |визначено, що органи |
|  |      |      |       |місцевого       |
|  |      |      |       |самоврядування є   |
|  |      |      |       |юридичними особами і |
|  |      |      |       |наділяються цим та  |
|  |      |      |       |іншими законами    |
|  |      |      |       |власними       |
|  |      |      |       |повноваженнями, в   |
|  |      |      |       |межах яких діють   |
|  |      |      |       |самостійно і несуть  |
|  |      |      |       |відповідальність за  |
|  |      |      |       |свою діяльність    |
|  |      |      |       |відповідно до закону. |
|  |      |      |       |Відповідно до     |
|  |      |      |       |статей 30, 31     |
|  |      |      |       |зазначеного Закону  |
|  |      |      |       |України ( 280/97-ВР ),|
|  |      |      |       |до власних      |
|  |      |      |       |(самоврядних)     |
|  |      |      |       |повноважень виконавчих|
|  |      |      |       |органів сільських,  |
|  |      |      |       |селищних, районних,  |
|  |      |      |       |міських рад належить |
|  |      |      |       |управління об'єктами |
|  |      |      |       |житлово-комунального |
|  |      |      |       |господарства, що   |
|  |      |      |       |перебувають у     |
|  |      |      |       |комунальній власності |
|  |      |      |       |відповідних      |
|  |      |      |       |територіальних громад,|
|  |      |      |       |забезпечення їх    |
|  |      |      |       |належного утримання та|
|  |      |      |       |ефективної      |
|  |      |      |       |експлуатації, надання |
|  |      |      |       |необхідного рівня та |
|  |      |      |       |якості послуг     |
|  |      |      |       |населенню та     |
|  |      |      |       |організація за рахунок|
|  |      |      |       |власних коштів і на  |
|  |      |      |       |пайових засадах    |
|  |      |      |       |будівництва,     |
|  |      |      |       |реконструкції і    |
|  |      |      |       |ремонту об'єктів   |
|  |      |      |       |комунального     |
|  |      |      |       |господарства, жилих  |
|  |      |      |       |будинків тощо.    |
|  |      |      |       |Згідно зі ст. 184   |
|  |      |      |       |Житлового кодексу УРСР|
|  |      |      |       |( 5464-10 )      |
|  |      |      |       |фінансування     |
|  |      |      |       |капітального ремонту |
|  |      |      |       |житлового фонду    |
|  |      |      |       |здійснюється за    |
|  |      |      |       |рахунок його власника,|
|  |      |      |       |а саме: в будинках  |
|  |      |      |       |комунальної      |
|  |      |      |       |власності - за рахунок|
|  |      |      |       |місцевого бюджету;  |
|  |      |      |       |в будинках державної |
|  |      |      |       |власності - за рахунок|
|  |      |      |       |коштів підприємства, |
|  |      |      |       |установи, організації |
|  |      |      |       |яким належить цей   |
|  |      |      |       |будинок; у будинках  |
|  |      |      |       |житлово-будівельних  |
|  |      |      |       |кооперативів - за   |
|  |      |      |       |рахунок коштів    |
|  |      |      |       |кооперативу; в    |
|  |      |      |       |будинках громадського |
|  |      |      |       |житлового фонду - за |
|  |      |      |       |рахунок коштів    |
|  |      |      |       |власників фонду.   |
|  |      |      |       |Періодичність     |
|  |      |      |       |проведення ремонту по |
|  |      |      |       |кожному виду будівель,|
|  |      |      |       |враховуючи їх     |
|  |      |      |       |технічний стан,    |
|  |      |      |       |встановлюється для  |
|  |      |      |       |кожного регіону    |
|  |      |      |       |місцевими органами  |
|  |      |      |       |влади.        |
|  |      |      |       |Фінансування місцевих |
|  |      |      |       |програм розвитку   |
|  |      |      |       |житлово-комунального |
|  |      |      |       |господарства, до яких |
|  |      |      |       |відноситься проведення|
|  |      |      |       |робіт по капітальному |
|  |      |      |       |ремонту житлового   |
|  |      |      |       |фонду місцевих органів|
|  |      |      |       |влади, повинно    |
|  |      |      |       |здійснюватися за   |
|  |      |      |       |рахунок коштів    |
|  |      |      |       |місцевих бюджетів   |
|  |      |      |       |(ст. 91, 69 Бюджетного|
|  |      |      |       |кодексу України)   |
|  |      |      |       |( 2542-14 ).     |
|  |      |      |       |Таким чином, рішення |
|  |      |      |       |щодо виконання    |
|  |      |      |       |капітального ремонту |
|  |      |      |       |житлового будинку або |
|  |      |      |       |його окремих     |
|  |      |      |       |конструктивних    |
|  |      |      |       |елементів за рахунок |
|  |      |      |       |місцевого бюджету   |
|  |      |      |       |приймає орган     |
|  |      |      |       |місцевого       |
|  |      |      |       |самоврядування.    |
|  |      |      |       |Відповідно до Закону |
|  |      |      |       |України "Про місцеве |
|  |      |      |       |самоврядування в   |
|  |      |      |       |Україні" ( 280/97-ВР )|
|  |      |      |       |органи виконавчої   |
|  |      |      |       |влади, їх посадові  |
|  |      |      |       |особи не мають права |
|  |      |      |       |втручатися в законну |
|  |      |      |       |діяльність органів  |
|  |      |      |       |та посадових осіб   |
|  |      |      |       |місцевого       |
|  |      |      |       |самоврядування, разом |
|  |      |      |       |з тим відповідно до  |
|  |      |      |       |ч. 2 ст. 77 цього   |
|  |      |      |       |Закону ( 280/97-ВР ), |
|  |      |      |       |спори про поновлення |
|  |      |      |       |порушених прав    |
|  |      |      |       |юридичних і фізичних |
|  |      |      |       |осіб, що виникають у |
|  |      |      |       |результаті рішень, дій|
|  |      |      |       |чи бездіяльності   |
|  |      |      |       |органів або посадових |
|  |      |      |       |осіб місцевого    |
|  |      |      |       |самоврядування,    |
|  |      |      |       |вирішуються в     |
|  |      |      |       |судовому порядку.   |
|  |      |      |       |Згідно зі статтею 1  |
|  |      |      |       |Закону України "Про  |
|  |      |      |       |прокуратуру"     |
|  |      |      |       |( 1789-12 ) нагляд за |
|  |      |      |       |додержанням і     |
|  |      |      |       |правильним      |
|  |      |      |       |застосуванням законів |
|  |      |      |       |Кабінетом Міністрів  |
|  |      |      |       |України,       |
|  |      |      |       |міністерствами та   |
|  |      |      |       |іншими центральними  |
|  |      |      |       |органами виконавчої  |
|  |      |      |       |влади, органами    |
|  |      |      |       |державного і     |
|  |      |      |       |господарського    |
|  |      |      |       |управління та     |
|  |      |      |       |контролю, Радою    |
|  |      |      |       |міністрів Автономної |
|  |      |      |       |Республіки Крим,   |
|  |      |      |       |місцевими радами, їх |
|  |      |      |       |виконавчими органами, |
|  |      |      |       |підприємствами,    |
|  |      |      |       |установами і     |
|  |      |      |       |організаціями,    |
|  |      |      |       |незалежно від форм  |
|  |      |      |       |власності,      |
|  |      |      |       |підпорядкованості та |
|  |      |      |       |приналежності,    |
|  |      |      |       |посадовими особами та |
|  |      |      |       |громадянами      |
|  |      |      |       |здійснюється     |
|  |      |      |       |Генеральним прокурором|
|  |      |      |       |України і       |
|  |      |      |       |підпорядкованими йому |
|  |      |      |       |прокурорами.     |
|  |      |      |       |Враховуючи викладене, |
|  |      |      |       |відповідно до ст. 7  |
|  |      |      |       |Кодексу        |
|  |      |      |       |адміністративного   |
|  |      |      |       |судочинства України  |
|  |      |      |       |( 2747-15 ) та Закону |
|  |      |      |       |України "Про місцеве |
|  |      |      |       |самоврядування в   |
|  |      |      |       |Україні" ( 280/97-ВР )|
|  |      |      |       |Ви маєте право    |
|  |      |      |       |оскаржити рішення,  |
|  |      |      |       |дії чи бездіяльність |
|  |      |      |       |органу місцевого   |
|  |      |      |       |самоврядування у   |
|  |      |      |       |судовому порядку.   |
|---+-----------+-----------+-------------+----------------------|
| 2.|27.07.2010 |Чернов В.Г.|Щодо     |Автору надано     |
|  |      |вул.    |будівництва |відповідь листом від |
|  |      |Клубна,  |балкону у  |21.08.2010 N 23/4065 |
|  |      |буд. 11,  |житловому  |за підписом      |
|  |      |кв. 13,  |будинку з  |М.М.Чорного.     |
|  |      |м. Конотоп,|порушенням  |Повідомляємо, що   |
|  |      |Сумська  |норм чинного |відповідно до Закону |
|  |      |область,  |законодавства|України "Про місцеве |
|  |      |41600   |       |самоврядування в   |
|  |      |      |       |Україні" ( 280/97-ВР )|
|  |      |      |       |повноваження щодо   |
|  |      |      |       |контролю за      |
|  |      |      |       |використанням і    |
|  |      |      |       |утриманням об'єктів  |
|  |      |      |       |нерухомого майна усіх |
|  |      |      |       |форм власності    |
|  |      |      |       |покладено на органи  |
|  |      |      |       |місцевого       |
|  |      |      |       |самоврядування.    |
|  |      |      |       |Відповідно до     |
|  |      |      |       |статті 18       |
|  |      |      |       |Житлового кодексу   |
|  |      |      |       |Української РСР    |
|  |      |      |       |( 5464-10 ) (далі -  |
|  |      |      |       |Кодекс) управління  |
|  |      |      |       |житловим фондом    |
|  |      |      |       |здійснюється власником|
|  |      |      |       |або уповноваженим ним |
|  |      |      |       |органом у межах,   |
|  |      |      |       |визначених власником. |
|  |      |      |       |Переобладнання і   |
|  |      |      |       |перепланування жилого |
|  |      |      |       |будинку (квартири), що|
|  |      |      |       |належить громадянинові|
|  |      |      |       |на праві приватної  |
|  |      |      |       |власності, проводяться|
|  |      |      |       |з дозволу виконавчого |
|  |      |      |       |комітету місцевої Ради|
|  |      |      |       |народних депутатів  |
|  |      |      |       |(стаття 152 Кодексу) |
|  |      |      |       |( 5464-10 ).     |
|  |      |      |       |Правилами користування|
|  |      |      |       |приміщеннями житлових |
|  |      |      |       |будинків і      |
|  |      |      |       |прибудинковими    |
|  |      |      |       |територіями,     |
|  |      |      |       |затвердженими     |
|  |      |      |       |постановою Кабінету  |
|  |      |      |       |Міністрів України від |
|  |      |      |       |08.10.92 N 572    |
|  |      |      |       |( 572-92-п ),     |
|  |      |      |       |передбачено, що    |
|  |      |      |       |власники, наймачі   |
|  |      |      |       |(орендарі) приміщень |
|  |      |      |       |житлових будинків   |
|  |      |      |       |мають право на    |
|  |      |      |       |переобладнання і   |
|  |      |      |       |перепланування    |
|  |      |      |       |житлових і підсобних |
|  |      |      |       |приміщень, балконів і |
|  |      |      |       |лоджій за відповідними|
|  |      |      |       |проектами без     |
|  |      |      |       |обмеження інтересів  |
|  |      |      |       |інших громадян, які  |
|  |      |      |       |проживають у будинку, |
|  |      |      |       |з дозволу власника  |
|  |      |      |       |будинку (квартири) та |
|  |      |      |       |органу місцевого   |
|  |      |      |       |самоврядування,    |
|  |      |      |       |виданого в      |
|  |      |      |       |установленому порядку.|
|  |      |      |       |Порядок одержання   |
|  |      |      |       |дозволу на проведення |
|  |      |      |       |ремонтно-будівельних |
|  |      |      |       |робіт в квартирі,   |
|  |      |      |       |пов'язаних із зміною |
|  |      |      |       |проектно-планувальних |
|  |      |      |       |рішень регулюються  |
|  |      |      |       |Житловим кодексом УРСР|
|  |      |      |       |( 5464-10 ), Правилами|
|  |      |      |       |утримання жилих    |
|  |      |      |       |будинків та      |
|  |      |      |       |прибудинкових     |
|  |      |      |       |територій,      |
|  |      |      |       |затверджених наказом |
|  |      |      |       |Держжитлокомунгоспу  |
|  |      |      |       |від 17.05.2005 N 76  |
|  |      |      |       |( z0927-05 ) (далі - |
|  |      |      |       |Правила).       |
|  |      |      |       |Відповідно до Правил |
|  |      |      |       |( z0927-05 ),     |
|  |      |      |       |переобладнання і   |
|  |      |      |       |перепланування жилих |
|  |      |      |       |будинків, жилих і   |
|  |      |      |       |нежилих у жилих    |
|  |      |      |       |будинках приміщень, що|
|  |      |      |       |призводять до     |
|  |      |      |       |порушення тривкості  |
|  |      |      |       |або руйнації несучих |
|  |      |      |       |конструкцій будинку, |
|  |      |      |       |погіршення цілісності |
|  |      |      |       |і зовнішнього вигляду |
|  |      |      |       |фасадів, порушення  |
|  |      |      |       |вимог протипожежної  |
|  |      |      |       |безпеки та засобів  |
|  |      |      |       |протипожежного    |
|  |      |      |       |захисту, не      |
|  |      |      |       |допускається.     |
|  |      |      |       |Для одержання дозволу |
|  |      |      |       |на переобладнання або |
|  |      |      |       |перепланування жилих |
|  |      |      |       |будинків, жилих і   |
|  |      |      |       |нежилих у жилих    |
|  |      |      |       |будинках приміщень їх |
|  |      |      |       |власник або      |
|  |      |      |       |уповноважена ним   |
|  |      |      |       |особа, наймач     |
|  |      |      |       |(орендар) приміщення |
|  |      |      |       |за згодою його    |
|  |      |      |       |власника подають до  |
|  |      |      |       |органу місцевого   |
|  |      |      |       |самоврядування заяву |
|  |      |      |       |про надання дозволу на|
|  |      |      |       |переобладнання або  |
|  |      |      |       |перепланування.    |
|  |      |      |       |Відповідно до     |
|  |      |      |       |Положення про     |
|  |      |      |       |державний       |
|  |      |      |       |архітектурно-     |
|  |      |      |       |будівельний контроль, |
|  |      |      |       |затвердженого     |
|  |      |      |       |постановою Кабінету  |
|  |      |      |       |Міністрів України від |
|  |      |      |       |25.03.93 N 225    |
|  |      |      |       |( 225-93-п ),     |
|  |      |      |       |державний       |
|  |      |      |       |архітектурно-     |
|  |      |      |       |будівельний контроль -|
|  |      |      |       |це сукупність     |
|  |      |      |       |організаційно-    |
|  |      |      |       |технічних і правових |
|  |      |      |       |заходів, спрямованих |
|  |      |      |       |на забезпечення    |
|  |      |      |       |дотримання      |
|  |      |      |       |законодавства,    |
|  |      |      |       |державних стандартів, |
|  |      |      |       |норм і правил,    |
|  |      |      |       |архітектурних вимог і |
|  |      |      |       |технічних умов, а   |
|  |      |      |       |також положень    |
|  |      |      |       |затвердженої     |
|  |      |      |       |містобудівної     |
|  |      |      |       |документації та    |
|  |      |      |       |проектів конкретних  |
|  |      |      |       |об'єктів, будівництва,|
|  |      |      |       |реконструкції,    |
|  |      |      |       |капітального ремонту |
|  |      |      |       |об'єктів житлово-   |
|  |      |      |       |цивільного та іншого |
|  |      |      |       |призначення.     |
|  |      |      |       |Державний       |
|  |      |      |       |архітектурно-     |
|  |      |      |       |будівельний контроль і|
|  |      |      |       |нагляд з питань    |
|  |      |      |       |будівництва,     |
|  |      |      |       |містобудування та   |
|  |      |      |       |архітектури здійснює |
|  |      |      |       |Державна архітектурно-|
|  |      |      |       |будівельна інспекція |
|  |      |      |       |(Держархбудінспекція).|
|  |      |      |       |Держархбудінспекція  |
|  |      |      |       |виконує такі функції: |
|  |      |      |       |видача замовникам та |
|  |      |      |       |реєстрація в     |
|  |      |      |       |установленому порядку |
|  |      |      |       |дозволів на виконання |
|  |      |      |       |робіт з реконструкції,|
|  |      |      |       |капітального ремонту, |
|  |      |      |       |впорядкування     |
|  |      |      |       |об'єктів       |
|  |      |      |       |містобудування.    |
|  |      |      |       |Відповідно до     |
|  |      |      |       |Положення про Державну|
|  |      |      |       |архітектурно-     |
|  |      |      |       |будівельну інспекцію, |
|  |      |      |       |затвердженого     |
|  |      |      |       |постановою Кабінету  |
|  |      |      |       |Міністрів України   |
|  |      |      |       |N 1434 ( 1434-2006-п )|
|  |      |      |       |від 18.10.2006,    |
|  |      |      |       |завданнями      |
|  |      |      |       |Держархбудінспекції є |
|  |      |      |       |здійснення державного |
|  |      |      |       |нагляду і контролю у |
|  |      |      |       |сфері архітектури та |
|  |      |      |       |будівництва (далі -  |
|  |      |      |       |архітектурно-     |
|  |      |      |       |будівельний контроль).|
|  |      |      |       |Держархбудінспекція  |
|  |      |      |       |відповідно до     |
|  |      |      |       |покладених на неї   |
|  |      |      |       |завдань організовує та|
|  |      |      |       |забезпечує виконання |
|  |      |      |       |нормативно-правових  |
|  |      |      |       |актів з питань, що  |
|  |      |      |       |належать до її    |
|  |      |      |       |компетенції; видає в |
|  |      |      |       |установленому порядку |
|  |      |      |       |дозвіл на виконання  |
|  |      |      |       |робіт з нового    |
|  |      |      |       |будівництва,     |
|  |      |      |       |реконструкції,    |
|  |      |      |       |реставрації та    |
|  |      |      |       |капітального ремонту |
|  |      |      |       |об'єктів (далі -   |
|  |      |      |       |будівельні роботи),  |
|  |      |      |       |реєструє об'єкти, на |
|  |      |      |       |яких виконуються такі |
|  |      |      |       |роботи (об'єкти    |
|  |      |      |       |будівництва);     |
|  |      |      |       |проводить перевірку  |
|  |      |      |       |відповідності     |
|  |      |      |       |виконання будівельних |
|  |      |      |       |робіт, будівельних  |
|  |      |      |       |матеріалів, виробів і |
|  |      |      |       |конструкцій вимогам  |
|  |      |      |       |державних стандартів, |
|  |      |      |       |будівельних норм і  |
|  |      |      |       |правил, технічним   |
|  |      |      |       |умовам, затвердженим |
|  |      |      |       |проектним рішенням.  |
|  |      |      |       |Положенням також   |
|  |      |      |       |визначається, що   |
|  |      |      |       |Держархбудінспекція  |
|  |      |      |       |має право одержувати в|
|  |      |      |       |установленому     |
|  |      |      |       |законодавством порядку|
|  |      |      |       |від органів виконавчої|
|  |      |      |       |влади, органів    |
|  |      |      |       |місцевого       |
|  |      |      |       |самоврядування,    |
|  |      |      |       |підприємств, установ |
|  |      |      |       |та організацій    |
|  |      |      |       |інформацію, необхідну |
|  |      |      |       |для виконання     |
|  |      |      |       |покладених на неї   |
|  |      |      |       |завдань; зупиняти   |
|  |      |      |       |будівельні роботи, що |
|  |      |      |       |не відповідають    |
|  |      |      |       |вимогам законодавства,|
|  |      |      |       |державних стандартів, |
|  |      |      |       |норм і правил,    |
|  |      |      |       |технічним умовам,   |
|  |      |      |       |затвердженим     |
|  |      |      |       |проектним рішенням,  |
|  |      |      |       |місцевим правилам   |
|  |      |      |       |забудови населених  |
|  |      |      |       |пунктів або      |
|  |      |      |       |проводяться без    |
|  |      |      |       |дозволу на їх     |
|  |      |      |       |виконання.      |
|  |      |      |       |У разі, якщо     |
|  |      |      |       |самовільне      |
|  |      |      |       |перепланування або  |
|  |      |      |       |переобладнання    |
|  |      |      |       |приводить до     |
|  |      |      |       |погіршення технічного |
|  |      |      |       |стану жилого будинку в|
|  |      |      |       |цілому та порушуються |
|  |      |      |       |права інших      |
|  |      |      |       |споживачів, зазначені |
|  |      |      |       |роботи виконуються  |
|  |      |      |       |виконавцем послуг з  |
|  |      |      |       |утримання будинку та |
|  |      |      |       |прибудинкової     |
|  |      |      |       |території, питання  |
|  |      |      |       |відшкодування вартості|
|  |      |      |       |цих робіт власником, |
|  |      |      |       |наймачем (орендарем) |
|  |      |      |       |жилого будинку, жилого|
|  |      |      |       |чи нежилого у жилому |
|  |      |      |       |будинку приміщення  |
|  |      |      |       |вирішується у судовому|
|  |      |      |       |порядку.       |
|  |      |      |       |Згідно із ст. 190   |
|  |      |      |       |Житлового кодексу УРСР|
|  |      |      |       |( 5464-10 ),     |
|  |      |      |       |підприємства,     |
|  |      |      |       |установи,       |
|  |      |      |       |організації, а також |
|  |      |      |       |громадяни, які    |
|  |      |      |       |заподіяли шкоду жилим |
|  |      |      |       |будинкам, жилим    |
|  |      |      |       |приміщенням,     |
|  |      |      |       |інженерному      |
|  |      |      |       |обладнанню,      |
|  |      |      |       |зобов'язані      |
|  |      |      |       |відшкодувати заподіяну|
|  |      |      |       |шкоду.        |
|  |      |      |       |Спірні питання щодо  |
|  |      |      |       |відшкодування шкоди, |
|  |      |      |       |заподіяної жилим   |
|  |      |      |       |будинкам, жилим    |
|  |      |      |       |приміщенням,     |
|  |      |      |       |інженерному      |
|  |      |      |       |обладнанню,      |
|  |      |      |       |вирішуються в     |
|  |      |      |       |судовому порядку.   |
|  |      |      |       |Водночас зазначаємо  |
|  |      |      |       |що, згідно із     |
|  |      |      |       |положеннями статей 55,|
|  |      |      |       |124 Конституції    |
|  |      |      |       |України        |
|  |      |      |       |( 254к/96-ВР ),    |
|  |      |      |       |правосуддя в Україні |
|  |      |      |       |здійснюється виключно |
|  |      |      |       |судами. Кожному    |
|  |      |      |       |гарантується право на |
|  |      |      |       |оскарження в суді   |
|  |      |      |       |рішень, дій чи    |
|  |      |      |       |бездіяльності органів |
|  |      |      |       |державної влади,   |
|  |      |      |       |органів місцевого   |
|  |      |      |       |самоврядування,    |
|  |      |      |       |посадових, службових |
|  |      |      |       |та інших осіб.    |
|---+-----------+-----------+-------------+----------------------|
| 3.|23.07.2010 |Бойко І.М. |Щодо     |Автору надано     |
|  |      |вул.    |реформування |відповідь листом від |
|  |      |Леніна, 52,|ЖКГ     |09.08.2010 N 07/15-  |
|  |      |м.     |       |8668, за підписом   |
|  |      |Алчевськ, |       |заступника Міністра  |
|  |      |Луганська |       |Шаповаленка В.Г.   |
|  |      |обл.,   |       |1. Згідно з Законом  |
|  |      |94214   |       |України "Про     |
|  |      |      |       |об'єднання      |
|  |      |      |       |співвласників     |
|  |      |      |       |багатоквартирного   |
|  |      |      |       |будинку"       |
|  |      |      |       |( 2866-14 ) об'єднання|
|  |      |      |       |співвласників     |
|  |      |      |       |багатоквартирного   |
|  |      |      |       |будинку - юридична  |
|  |      |      |       |особа, створена    |
|  |      |      |       |власниками для    |
|  |      |      |       |сприяння використанню |
|  |      |      |       |їхнього власного майна|
|  |      |      |       |та управління,    |
|  |      |      |       |утримання і      |
|  |      |      |       |використання     |
|  |      |      |       |неподільного та    |
|  |      |      |       |загального майна.   |
|  |      |      |       |Основна діяльність  |
|  |      |      |       |об'єднання полягає у |
|  |      |      |       |здійсненні функцій, що|
|  |      |      |       |забезпечують     |
|  |      |      |       |реалізацію прав    |
|  |      |      |       |власників приміщень на|
|  |      |      |       |володіння та     |
|  |      |      |       |користування спільним |
|  |      |      |       |майном членів     |
|  |      |      |       |об'єднання, належне  |
|  |      |      |       |утримання будинку та |
|  |      |      |       |прибудинкової     |
|  |      |      |       |території, сприяння  |
|  |      |      |       |членам об'єднання в  |
|  |      |      |       |отриманні житлово-  |
|  |      |      |       |комунальних та інших |
|  |      |      |       |послуг належної якості|
|  |      |      |       |за обґрунтованими   |
|  |      |      |       |цінами та виконання  |
|  |      |      |       |ними своїх      |
|  |      |      |       |зобов'язань,     |
|  |      |      |       |пов'язаних з     |
|  |      |      |       |діяльністю об'єднання.|
|  |      |      |       |Діяльність ОСББ    |
|  |      |      |       |регулюється зазначеним|
|  |      |      |       |вище Законом,     |
|  |      |      |       |Цивільним ( 435-15 ), |
|  |      |      |       |Житловим ( 5464-10 ) |
|  |      |      |       |та Земельним кодексами|
|  |      |      |       |України ( 2768-14 ), |
|  |      |      |       |іншими        |
|  |      |      |       |нормативно-правовими |
|  |      |      |       |актами та статутом  |
|  |      |      |       |об'єднання, який   |
|  |      |      |       |складається відповідно|
|  |      |      |       |до Типового статуту, |
|  |      |      |       |затвердженого наказом |
|  |      |      |       |Держжитлокомунгоспу  |
|  |      |      |       |України від 27.08.2003|
|  |      |      |       |N 141 ( z1155-03 )  |
|  |      |      |       |(зареєстровано в   |
|  |      |      |       |Мін'юсті України   |
|  |      |      |       |12.12.2003 за     |
|  |      |      |       |N 1155/8476).     |
|  |      |      |       |Розділом "Порядок   |
|  |      |      |       |прийняття кошторису, |
|  |      |      |       |створення та     |
|  |      |      |       |використання фондів  |
|  |      |      |       |об'єднання, включаючи |
|  |      |      |       |резервні, а також   |
|  |      |      |       |порядок оплати    |
|  |      |      |       |спільних витрат"   |
|  |      |      |       |Типового статуту   |
|  |      |      |       |( z1155-03 )     |
|  |      |      |       |визначено, що     |
|  |      |      |       |правління об'єднання |
|  |      |      |       |складає щорічний   |
|  |      |      |       |кошторис надходжень і |
|  |      |      |       |витрат на наступний  |
|  |      |      |       |фінансовий рік і   |
|  |      |      |       |визначає розміри   |
|  |      |      |       |платежів кожного члена|
|  |      |      |       |об'єднання.      |
|  |      |      |       |Тариф на послуги з  |
|  |      |      |       |утримання будинку і  |
|  |      |      |       |споруд та       |
|  |      |      |       |прибудинкової     |
|  |      |      |       |території для     |
|  |      |      |       |будинків, у яких   |
|  |      |      |       |створено ОСББ, повинен|
|  |      |      |       |розраховуватися    |
|  |      |      |       |відповідно до     |
|  |      |      |       |постанови Кабінету  |
|  |      |      |       |Міністрів України від |
|  |      |      |       |20.05.2009 N 529   |
|  |      |      |       |( 529-2009-п ) і   |
|  |      |      |       |затверджуватися    |
|  |      |      |       |загальними зборами  |
|  |      |      |       |членів об'єднання.  |
|  |      |      |       |Згідно із статтею 7  |
|  |      |      |       |Закону України "Про  |
|  |      |      |       |житлово-комунальні  |
|  |      |      |       |послуги" ( 1875-15 ) |
|  |      |      |       |повноваження щодо   |
|  |      |      |       |встановлення     |
|  |      |      |       |цін/тарифів на    |
|  |      |      |       |житлово-комунальні  |
|  |      |      |       |послуги покладено на |
|  |      |      |       |органи місцевого   |
|  |      |      |       |самоврядування.    |
|  |      |      |       |Відповідно до     |
|  |      |      |       |статті 31 цього ж   |
|  |      |      |       |Закону ( 1875-15 )  |
|  |      |      |       |виконавці/виробники  |
|  |      |      |       |здійснюють розрахунки |
|  |      |      |       |економічно      |
|  |      |      |       |обґрунтованих витрат |
|  |      |      |       |на виробництво    |
|  |      |      |       |житлово-комунальних  |
|  |      |      |       |послуг і подають їх на|
|  |      |      |       |затвердження органам |
|  |      |      |       |місцевого       |
|  |      |      |       |самоврядування в   |
|  |      |      |       |установленому     |
|  |      |      |       |законодавством    |
|  |      |      |       |порядку. Органи    |
|  |      |      |       |місцевого       |
|  |      |      |       |самоврядування    |
|  |      |      |       |затверджують     |
|  |      |      |       |ціни/тарифи на    |
|  |      |      |       |житлово-комунальні  |
|  |      |      |       |послуги в розмірі   |
|  |      |      |       |економічно      |
|  |      |      |       |обґрунтованих витрат |
|  |      |      |       |на їх виробництво.  |
|  |      |      |       |Згідно із статтею 28 |
|  |      |      |       |Закону України "Про  |
|  |      |      |       |місцеве самоврядування|
|  |      |      |       |в Україні"      |
|  |      |      |       |( 280/97-ВР ) до   |
|  |      |      |       |повноважень виконавчих|
|  |      |      |       |органів сільських,  |
|  |      |      |       |селищних, міських рад |
|  |      |      |       |в галузі бюджету,   |
|  |      |      |       |фінансів і цін    |
|  |      |      |       |належить в тому числі |
|  |      |      |       |встановлення в порядку|
|  |      |      |       |і межах, визначених  |
|  |      |      |       |законодавством,    |
|  |      |      |       |тарифів щодо оплати  |
|  |      |      |       |побутових,      |
|  |      |      |       |комунальних,     |
|  |      |      |       |транспортних та інших |
|  |      |      |       |послуг, які надаються |
|  |      |      |       |підприємствами та   |
|  |      |      |       |організаціями     |
|  |      |      |       |комунальної власності |
|  |      |      |       |відповідної      |
|  |      |      |       |територіальної    |
|  |      |      |       |громади; погодження в |
|  |      |      |       |установленому порядку |
|  |      |      |       |цих питань з     |
|  |      |      |       |підприємствами,    |
|  |      |      |       |установами та     |
|  |      |      |       |організаціями, які не |
|  |      |      |       |належать до      |
|  |      |      |       |комунальної власності.|
|  |      |      |       |Таким чином, згідно із|
|  |      |      |       |законодавством України|
|  |      |      |       |орган місцевого    |
|  |      |      |       |самоврядування після |
|  |      |      |       |перевірки економічної |
|  |      |      |       |обґрунтованості тарифу|
|  |      |      |       |на послуги з утримання|
|  |      |      |       |будинків і споруд та |
|  |      |      |       |прибудинкової     |
|  |      |      |       |території, який    |
|  |      |      |       |розраховано      |
|  |      |      |       |об'єднанням і     |
|  |      |      |       |затверджено його   |
|  |      |      |       |загальними зборами  |
|  |      |      |       |виходячи з кошторису, |
|  |      |      |       |підготовленого    |
|  |      |      |       |правлінням об'єднання,|
|  |      |      |       |повинен його     |
|  |      |      |       |погодити.       |
|  |      |      |       |Крім того, зазначаємо,|
|  |      |      |       |що відповідно до   |
|  |      |      |       |статті 11 Закону   |
|  |      |      |       |України "Про     |
|  |      |      |       |об'єднання      |
|  |      |      |       |співвласників     |
|  |      |      |       |багатоквартирного   |
|  |      |      |       |будинку" ( 2866-14 ) |
|  |      |      |       |об'єднання після   |
|  |      |      |       |набуття статусу    |
|  |      |      |       |юридичної особи може: |
|  |      |      |       |- прийняти на власний |
|  |      |      |       |баланс весь житловий |
|  |      |      |       |комплекс;       |
|  |      |      |       |- за договором з   |
|  |      |      |       |попереднім власником |
|  |      |      |       |залишити його     |
|  |      |      |       |балансоутримувачем  |
|  |      |      |       |усього житлового   |
|  |      |      |       |комплексу або його  |
|  |      |      |       |частини;       |
|  |      |      |       |- укласти договір з  |
|  |      |      |       |будь-якою юридичною  |
|  |      |      |       |особою, статут якої  |
|  |      |      |       |передбачає можливість |
|  |      |      |       |здійснення такої   |
|  |      |      |       |діяльності, про    |
|  |      |      |       |передачу їй на баланс |
|  |      |      |       |усього житлового   |
|  |      |      |       |комплексу або його  |
|  |      |      |       |частини.       |
|  |      |      |       |Згідно із Типовим   |
|  |      |      |       |статутом об'єднання  |
|  |      |      |       |співвласників     |
|  |      |      |       |багатоквартирного   |
|  |      |      |       |будинку ( z1155-03 ) |
|  |      |      |       |(ОСББ) може      |
|  |      |      |       |здійснювати      |
|  |      |      |       |господарську     |
|  |      |      |       |діяльність для    |
|  |      |      |       |забезпечення власних |
|  |      |      |       |потреб безпосередньо |
|  |      |      |       |або шляхом укладення |
|  |      |      |       |договорів з фізичними |
|  |      |      |       |чи юридичними особами.|
|  |      |      |       |Враховуючи викладене, |
|  |      |      |       |об'єднання має    |
|  |      |      |       |можливість відмовитись|
|  |      |      |       |від визначеного    |
|  |      |      |       |органом місцевого   |
|  |      |      |       |самоврядування    |
|  |      |      |       |виконавця послуг з  |
|  |      |      |       |утримання будинків і |
|  |      |      |       |споруд та       |
|  |      |      |       |прибудинкових     |
|  |      |      |       |територій та взяти  |
|  |      |      |       |безпосередню участь в |
|  |      |      |       |утриманні житлового  |
|  |      |      |       |будинку, самостійно  |
|  |      |      |       |обирати більш     |
|  |      |      |       |привабливішого (з   |
|  |      |      |       |точки зору якості та |
|  |      |      |       |вартості) надавача  |
|  |      |      |       |послуг.        |
|  |      |      |       |2. Серед питань, на  |
|  |      |      |       |вирішення яких    |
|  |      |      |       |спрямована      |
|  |      |      |       |Загальнодержавна   |
|  |      |      |       |програма реформування |
|  |      |      |       |і розвитку житлово-  |
|  |      |      |       |комунального     |
|  |      |      |       |господарства     |
|  |      |      |       |на 2009-2014 роки   |
|  |      |      |       |( 1869-15 ), є питання|
|  |      |      |       |"реалізації ефективної|
|  |      |      |       |антимонопольної    |
|  |      |      |       |політики та здійснення|
|  |      |      |       |інституціональних   |
|  |      |      |       |перетворень на ринку |
|  |      |      |       |житла і житлово-   |
|  |      |      |       |комунальних послуг  |
|  |      |      |       |спрямованих на    |
|  |      |      |       |розвиток ринкових   |
|  |      |      |       |відносин та      |
|  |      |      |       |конкуренції".     |
|  |      |      |       |Для цього основними  |
|  |      |      |       |завданнями програми  |
|  |      |      |       |передбачено "створення|
|  |      |      |       |розвинутого      |
|  |      |      |       |конкурентного     |
|  |      |      |       |середовища на ринку  |
|  |      |      |       |обслуговування житла".|
|  |      |      |       |Інституціональне   |
|  |      |      |       |забезпечення виконання|
|  |      |      |       |цього завдання    |
|  |      |      |       |програми       |
|  |      |      |       |передбачається    |
|  |      |      |       |здійснювати через   |
|  |      |      |       |реалізацію заходів із |
|  |      |      |       |"посилення впливу   |
|  |      |      |       |мешканців будинків на |
|  |      |      |       |умови свого проживання|
|  |      |      |       |та якість       |
|  |      |      |       |обслуговування житла |
|  |      |      |       |шляхом стимулювання  |
|  |      |      |       |створення об'єднань  |
|  |      |      |       |співвласників     |
|  |      |      |       |багатоквартирного   |
|  |      |      |       |будинку, сприяння   |
|  |      |      |       |створенню системи   |
|  |      |      |       |управителів на ринку |
|  |      |      |       |житлових послуг".   |
|  |      |      |       |Заходи        |
|  |      |      |       |Загальнодержавної   |
|  |      |      |       |програми спрямовані  |
|  |      |      |       |насамперед на     |
|  |      |      |       |створення умов для  |
|  |      |      |       |розвитку конкурентного|
|  |      |      |       |середовища на ринку  |
|  |      |      |       |послуг з управління  |
|  |      |      |       |житлом та його    |
|  |      |      |       |утримання.      |
|  |      |      |       |За наявності на цьому |
|  |      |      |       |ринку управляючих   |
|  |      |      |       |компаній, що     |
|  |      |      |       |конкурують на прозорих|
|  |      |      |       |умовах, власники житла|
|  |      |      |       |(в тому числі і    |
|  |      |      |       |об'єднання      |
|  |      |      |       |співвласників     |
|  |      |      |       |багатоквартирного   |
|  |      |      |       |будинку та ЖБК)    |
|  |      |      |       |матимуть змогу на   |
|  |      |      |       |більш прийнятних для |
|  |      |      |       |них умовах обирати  |
|  |      |      |       |виконавців послуг з  |
|  |      |      |       |утримання житла, більш|
|  |      |      |       |впевнено "розмовляти" |
|  |      |      |       |із природними     |
|  |      |      |       |монополістами на ринку|
|  |      |      |       |комунальних послуг та |
|  |      |      |       |захищати власні права |
|  |      |      |       |як споживачів житлово-|
|  |      |      |       |комунальних послуг.  |
|  |      |      |       |Збільшення кількості |
|  |      |      |       |управляючих компаній |
|  |      |      |       |дасть можливість   |
|  |      |      |       |розмежувати функції  |
|  |      |      |       |замовника житлово-  |
|  |      |      |       |комунальних послуг та |
|  |      |      |       |їх виконавця, що   |
|  |      |      |       |сприятиме належному  |
|  |      |      |       |утриманню житла та  |
|  |      |      |       |забезпеченню     |
|  |      |      |       |споживачів      |
|  |      |      |       |комунальними     |
|  |      |      |       |послугами.      |
|  |      |      |       |Ефективний власник  |
|  |      |      |       |житла може бути    |
|  |      |      |       |сформований лише за  |
|  |      |      |       |умови сприяння цьому з|
|  |      |      |       |боку органів місцевого|
|  |      |      |       |самоврядування.    |
------------------------------------------------------------------Украина онлайн