Законодательство Украины

 

Лист №10.02.11/2585 від 01.09.2010

МОЗ

Щодо права працівників закладів охорони здоров'я на роботу за сумісництвом

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          01.09.2010 N 10.02.11/2585
 
                   Редакції видання
                   "БАЛАНС-БЮДЖЕТ"
 
 
   <...>
 
   Міністерство охорони здоров'я розглянуло <...> запит щодо
права  працівників  закладів  охорони здоров'я на роботу за
сумісництвом.
 
   Відповідно до постанови КМУ  від  03.04.93  р.  N  245
( 245-93-п ) "Про роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій" та Положення про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій,  затвердженого  наказом  Міністерства  праці  та
соціальної політики, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів
України від 28.06.93 р. N 43 ( z0076-93 ), робітники, спеціалісти
і службовці державних підприємств, установ і організацій мають
право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї
основної, іншу роботу на умовах трудового договору.
 
   На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж
або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина
у вільний від основної роботи час.
 
   Окрім працівників,  яким  законодавчими актами заборонено
працювати за сумісництвом,  не  мають  права  працювати  за
сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і
організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів
(цехів,  відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за
винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).
 
   Відповідно до ст. 74 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ) медичною і фармацевтичною діяльністю можуть
займатися особи, які мають відповідну спеціальну  освіту  і
відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.
 
   Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними
видами медичної діяльності, затверджені наказом  Міністерства
охорони здоров'я України від 29.03.2002 р. N 117 ( va117282-02 )
"Довідник кваліфікаційних характеристик професій  працівників.
Випуск  78: Охорона здоров'я". Зокрема, у розділі "Фахівці"
зазначеного Довідника затверджені єдині кваліфікаційні вимоги до
молодших спеціалістів усіх спеціальностей. Однією із таких вимог є
неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта
(бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина".
 
   Атестація молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою
проводиться кожні п'ять років згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я від 23.11.2007 р. N 742 ( z1368-07 ).
 
   Отже, робота на посаді сестри медичної вважається медичною
діяльністю, і керівник структурного підрозділу закладу охорони
здоров'я (в т.ч. завідуючий господарством) має право працювати за
сумісництвом на вакантній посаді сестри медичної з відпрацюванням
робочого часу поза межами робочого часу за основною посадою з
дотриманням вимог щодо обмеження робочого часу, встановленого
постановою КМУ від 03.04.93 р. N 245 ( 245-93-п ).
 
 Заступник Міністра                    С.БунінаУкраина онлайн